Naplata cestarine pruža prometne podatke

Anonimizirani podaci iz sustava naplate cestarine daju vrijedne informacije za statistiku i upravljanje prometom.


Snimka gustog prometa na autocesti iz zraka

Spoznaje o prometu teretnih vozila

Podaci koje generira sustav naplate cestarine omogućuju u anonimiziranom obliku detaljan uvid u promet teretnih vozila za vozila i kombinacije vozila dopuštene ukupne težine od 7,5 tona ili više na njemačkim saveznim magistralnim cestama. Anonimizirani podaci generiraju se u okviru naplate cestarine, a prema posljednjoj izmjeni Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama također se mogu koristiti u statističke svrhe i svrhe upravljanja prometom.

Animacija prikazuje opterećenost dionica

Tako se primjerice može vidjeti da se oko 80 posto prometa pod obvezom plaćanja cestarine odvija na otprilike 20 posto cestovne mreže. Animacija na primjeru jednog tjedna, osim daljnjih statističkih podataka, prikazuje i distribuciju učestalosti prometa na cestovnoj mreži tijekom dana i tjedna. Može se ocijeniti ponašanje u vožnji na mreži cestovnih odsjeka koji podliježu obvezi plaćanja cestarine kao i ulazi i izlazi na njemačkim granicama, te promet na pojedinim cestovnim odsjecima ili regionalne posebnosti. U prikazu prometnih tokova posebno se dobro vidi veliki promet na važnim prometnicama istok-zapad.

Preduvjet: aktualni podaci o dionici

Mreža autocesta i magistralnih cesta nije kruta struktura. Stalno se mijenja, tako da se podaci o dionici moraju stalno održavati i ažurirati kako bi se osigurala točna naplata cestarine. Za to potrebni kartografski podaci, informacije o namjeni i lokalni uvjeti u cestovnoj mreži moraju se integrirati u podatke s visokim stupnjem ažurnosti.