Kontrola

 • Ako cestarina nije propisno plaćena, naplatit će se naknadno u postupku naknadne naplate. Dobit ćete pismeno rješenje.

 • Cestarina će se naplaćivati​za dionicu koja je stvarno prijeđena.

  Ako se ne može odrediti stvarno prijeđena dionica, naknadno se za svaku vožnju naplaćuje paušalni iznos cestarine za prijeđeni put od 500 km.

  Ako su u mobilnom uređaju za vozilo (OBU) pogrešno uneseni broj osovina ili težina, naplatit će se razlika između stvarne i već plaćene cestarine.

  Ako je u mobilnom uređaju za vozilo (OBU) pogrešno pohranjen emisijski razred CO₂, Toll Collect će radi pojašnjenja zatražiti prometnu dozvolu (potvrdu o registraciji) vozila.

  U svakom ćete slučaju primiti rješenje.

 • Za to mogu postojati različiti razlozi. Sve informacije možete pronaći na ovoj stranici:

  Saslušanje i naknadna naplata
 • Obrazac za očitovanje možete upotrijebiti kako biste se u roku od 14 dana očitovali na dopis koji ste dobili. Molimo ispunite obrazac i pošaljite tražene dokaze tvrtki Toll Collect.

 • Molimo vas da u obrascu za očitovanje navedete sljedeće:

  • podatke o vučnom vozilu i (po potrebi) prikolici
  • prijeđenu dionicu unutar Njemačke
  • po potrebi dužnika cestarine ako je to druga osoba
  • Podaci o vozaču/-ici
 • Ako ste vlasnik/-ica vozila koje ne podliježe plaćanju cestarine, molimo vas da nam dostavite dokaze. Dokazi koji su vam potrebni navedeni su na poleđini dopisa.

  Informacije o vozilima koja ne podliježu plaćanju cestarine
 • Doznačite navedeni iznos u roku od sedam dana od dostave rješenja Saveznom uredu za logistiku i mobilnost (BALM).. Pritom obvezno navedite blagajnički broj. Blagajnički broj nalazi se na prvoj stranici rješenja.

  Ako se ne slažete s rješenjem, možete podnijeti prigovor, koji mora biti potpisan, tvrtki Toll Collect u roku od jednog mjeseca od dostave rješenja.

 • Pri kontroli obveze plaćanja cestarine tvrtka Toll Collect i Savezni ured za logistiku i mobilnost (BALM) dijele zadatke. Tvrtka Toll Collect nadležna je za automatsku kontrolu. Ta nadležnost uključuje naknadnu naplatu ako se utvrdi neplaćanje ili pogrešno plaćanje. Taj je službeni zadatak Savezna Republika Njemačka povjerila tvrtki Toll Collect.

  Sve daljnje kontrole provodi BALM.

  Pregled oblika kontrole
 • Mostovi za automatsku kontrolu postavljeni su duž cijelog kolnika. Kada vozilo prođe ispod njih, oni utvrđuju je li ono pod obvezom plaćanja cestarine i je li cestarina ispravno naplaćena. Svako vozilo koje se približi kontrolnom mostu registrira se putem jedinice za detekciju i praćenje. Utvrđuje se u kojem voznom traku i u kojem točno trenutku vozilo prolazi ispod mosta da bi klasifikacija bila precizna. Dodatno se izrađuje slika službene registarske oznake vozila i pregledna slika.

  Putem trodimenzionalnog skena tijekom prolaska ispod mosta utvrđuje se je li vozilo pod obvezom plaćanja cestarine. To znači da se provjerava ima li dopuštenu ukupnu težinu od najmanje 7,5 tona. Ako ne postoji obveza plaćanja cestarine, ti se podaci odmah brišu.

  Most putem DSRC-a (infracrvena komunikacija za kratke dionice puta) provjerava sudjeluje li vozilo u automatskom postupku i je li korisnik ispravno unio, primjerice, broj osovina. Ako su podaci ispravno uneseni, brišu se slikovni podaci i podaci koje je prikupio senzor. Daljnji kontrolni podaci iz komunikacije između mosta i mobilnog uređaja za vozilo prenose se u sustav tvrtke Toll Collect s ciljem osiguranja kvalitete uređaja.

  Ako vozilo ne sudjeluje u automatskom postupku, kontrolni most na temelju službene registarske oznake vozila provjerava postoji li u sustavu Toll Collect ručna prijava u sustav ili registracija za oslobođenje od obveze plaćanja cestarine. Ovaj postupak traje samo nekoliko sekundi. Da bi se mogla dokazati eventualna višestruka ručna prijava u sustav, podaci o prijavi ostaju dostupni do 24 sata u svrhu ponovnog usklađivanja. Ako se sumnja na povrede obveze plaćanja cestarine, podaci se prosljeđuju tvrtki Toll Collect s ciljem daljnjeg utvrđivanja činjeničnog stanja.

  Kontrolori cestarine BALM mogu se koristiti kontrolnim mostovima u okviru stacionarne kontrole i preusmjeravati vozila u slučaju sumnje na kršenje cestarine.

 • Kontrolni stupovi postavljeni na magistralnim cestama funkcioniraju po sličnom principu kao i kontrolni mostovi na autocestama. U tekućem prometu utvrđuju je li cestarina ispravno naplaćena. Kontrolni stupovi ne naplaćuju cestarinu.

  U kontrolnim stupovima upotrebljavaju se moderne tehnologije senzora i kamere za registriranje i klasificiranje teretnih vozila. Stereo kamere izrađuju preglednu sliku vozila i sliku službene registarske oznake vozila koja prolaze pored stupova. Broj osovina vozila utvrđuje se s pomoću bočne kamere. Komunikacijski modul (DSRC) na glavi stupa ostvaruje kontakt s mobilnim uređajem za vozilo. Pritom se provjerava je li mobilni uređaj za vozilo spreman za naplatu (zelena LED žaruljica) i jesu li namješteni ispravan broj osovina i emisijski razred. Ako kontrolni stup ne može uspostaviti kontakt s mobilnim uređajem za vozilo, provjerava se postoji li ručna prijava u sustav.