Najveća tehnički dopuštena masa (ntdm)

Pitanja i odgovori

  • BALM stalno prati ispravno plaćanje cestarine. Ako se zbog netočnog navoda najveće tehnički dopuštene mase (ntdm) plati premalo cestarine ili uopće ne plati, pokreće se postupak naknadne naplate i prekršajni postupak.

  • Morate obraditi svako vozila zasebno. Preporučujemo da provjeru razreda CO₂ i ntdm provedete zajedno.