Storniranje i promjena prijavljene dionice

Je li se vaša ruta promijenila? Ručno prijavljene dionice možete naravno stornirati.


Vozač gleda iz vozačeve kabine svojeg teretnog vozila

Promjena prijavljene dionice

Ako želite promijeniti tijek prijavljene dionice, prvo morate stornirati njezinu prijavu u sustav. Nakon toga možete prijaviti novu dionicu u sustav.

Storniranja i nove prijave u sustav možete provesti na internetu i u aplikaciji. U tu svrhu slijedite dolje navedene upute.


Teretno vozilo napušta autocestu na izlazu

Storniranje i promjene u ručnom postupku prijave u sustav

Dionice pod obvezom naplate cestarine mogu se stornirati ako još niste prošli čitavom prijavljenom dionicom i ako trenutak storniranja prethodi isteku roka valjanosti prijavljene dionice. Ako želite promijeniti tijek prijavljene dionice, morate prvo izvršiti storniranje, a zatim prijaviti novu dionicu u sustav.

Za storniranje u ručnom postupku može se upotrijebiti bilo koji način prijave u sustav, neovisno o tome na koji je način prethodno provedena prijava u sustav. Ako su vozači/-ice, primjerice, izvršili prijavu u sustav putem aplikacije, storniranje/izmjenu mogu izvršiti oni ili druge osobe poduzeća putem mrežne prijave u sustav.

Iznos koji treba vratiti korisniku nakon storniranja načelno se vraća putem izvorno namještenog platnog sredstva. Za izmjene i storniranja naplaćuje se naknada. Iznimku čine trenutačna storniranja unutar 15 minuta od prijave u sustav ako u trenutku storniranja još nije počeo teći rok valjanosti. Za sva ostala storniranja naplaćuje se naknada u iznosu od tri eura. Storniranje nije moguće ako su iznos koji treba vratiti odnosno odobrenje manji ili jednaki naknadi za storniranje od tri eura.

Po isteku roka valjanosti priznanice o prijavi u sustav više nisu moguća storniranja vožnje u sustavu Toll Collect.

Informacije o storniranju

Ruka drži smartphone, ekran pokazuje Toll Collect aplikaciju.

Pridržavajte se rokova

Po isteku roka valjanosti više nisu moguća storniranja u sustavu tvrtke Toll Collect. Tada možete zatražiti naknadni povrat Saveznog ureda za logistiku i mobilnost (BALM). Pazite da Savezni ured za logistiku i mobilnost zaprimi vaš zahtjev u roku od dva mjeseca nakon isteka roka valjanosti prijave u sustav.

Uzimaju se u obzir samo oni razlozi zbog kojih prethodno storniranje objektivno nije bilo moguće (npr. zastoj, zatvorena dionica, smetnja ili kvar vozila).

Potreban obrazac možete preuzeti na adresi www.balm.bund.de ili zatražiti na ovoj adresi:

Savezni ured za logistiku i mobilnost (BALM)
Werderstraße 34
50762 Köln
Njemačka

Postupak za povrat u Saveznom uredu za logistiku i mobilnost podliježe naknadi.