Emisijski razred CO₂

Pitanja i odgovori

  • Vozila su razvrstana u emisijske razrede ugljičnog dioksida u skladu sa zahtjevima Direktive 1999/62/EZ (Direktiva o naplaćivanju naknade vozilima za korištenje cesta).
  • Postojat će pet emisijskih razreda CO₂.
  • Emisijski razred CO₂ 5 vrijedi za vozila s nultom emisijom CO₂ (električna vozila i vozila s pogonom na vodik te vozila s vodikovom gorivnom ćelijom). Vozila emisijskog razreda CO2 5 moraju imati emisijsku vrijednost CO₂ manju od 1 g/km. Vozila emisijskih razreda CO₂ 2 - 4 imaju različite granične vrijednosti za emisije CO₂. Svim vozilima za koja nisu dokumentirane specifične emisije CO₂ (prva registracija prije 1. srpnja 2019.) ili koja trenutno premašuju referentnu vrijednost CO₂ automatski se dodjeljuje razred emisije CO₂ 1.

 • Udio tarife cestarine za troškove za emisije ugljičnog dioksida po kilometru za vozila pod obvezom plaćanja cestarine ili kombinacije vozila diferencirane prema emisijskom razredu CO₂, emisijskom razredu, najvećoj tehnički dopuštenoj ukupnoj masi i broju osovina u eurima (izvadak iz vladinog nacrta Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama:):

  Emisijski razred ugljičnog dioksida 7,5 do <12 t 12 do 18 t >18 t tona s najviše 3 osovine >18 t tona s 4 osovine >18 t s 5 i više osovina
  1 EURO I i lošije 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
  EURO II
  EURO III
  0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
  EURO IV
  EURO V
  EEV razred 1
  0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
  EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
  2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
  3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
  4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
  5 0 0 0 0 0
 • Svako vozilo raspoređuje se u skupinu vozila ovisno o konfiguraciji osovine, konfiguraciji šasije i najvećoj tehnički dopuštenoj masi. Za skupine vozila 4, 5, 9 i 10 definirane su i podskupine vozila za tipične vrste primjene (UD: gradski promet, RD: distribucijski promet, LH: transport na velike udaljenosti). Podskupina vozila vozila proizlazi iz njegove snage motora i tipa vozačke kabine.

  Za svaku podskupinu vozila određena je granična vrijednost emisija CO₂ koja se smanjuju iz godine u godinu. Postotak odstupanja specifične emisije CO₂ vozila od odgovarajuće granične vrijednosti određuje emisijski razred CO₂. Odgovarajuća granična vrijednost ovisi o podskupini vozila i datumu prve registracije vozila.

  Za vozila koja ne spadaju u skupine vozila 4, 5, 9 i 10 za sada još nisu definirane granične vrijednosti za emisije CO₂. Vozila iz drugih skupina stoga se trenutačno mogu klasificirati samo u emisijski razred CO₂ 1, osim ako nisu vozila s nultom emisijom.

  Emisijski razred CO₂ Definicija Valjanost
  1 Vozila koja ne spadaju ni u jedan od ostala četiri emisijska razreda CO₂ neograničeno
  2 Vozila podskupine vozila čije su vrijednosti emisije CO₂ u trenutku t klasifikacije za više od 5 posto ispod referentne vrijednosti izvještajnog razdoblja t koja vrijedi za ovu podskupinu vozila 6 godina od datuma prve registracije, zatim reklasifikacija
  3 Vozila podskupine vozila čije su vrijednosti emisije CO₂ u trenutku t klasifikacije za više od 8 posto ispod referentne vrijednosti izvještajnog razdoblja t koja vrijedi za ovu podskupinu vozila najmanje 6 godina od datuma registracije teretnog vozila (odn. početka zadnjeg razdoblja valjanosti), zatim reklasifikacija
  4 Teretna vozila s niskom emisijom CO₂, tj. vozila podskupine vozila čije su vrijednosti emisije CO₂ više od 50 posto ispod referentne vrijednosti primjenjive na ovu podskupinu vozila. neograničeno
  5 Vozila s nultom emisijom CO₂ (ZEV), tj. teretna vozila s manje od 1 g CO₂/ kWh odn. manje od 1 g CO₂/ km neograničeno
  • Za provjeru (potvrdu valjanosti) opravdane promjene emisijskog razreda, zahtjevu treba priložiti kopije prometne dozvole i, ako je primjenjivo, datoteke s podacima o kupcu (CIF) i potvrde o sukladnosti/izjave o sukladnosti (CoC). Osim toga, za usporedbu svih dokumenata potreban je identifikacijski broj vozila (broj šasije). Potrebne dokumente potrebno je učitati na korisnički portal prilikom podnošenja zahtjeva.
  • Emisijski razred ne mogu promijeniti pružatelji usluga kao što su pružatelji kartica za točenje gorivo i pružatelji kartica za vozne parkove.
 • Vozila bez emisija kao što su električna vozila i vozila s pogonom na vodik te vozila s vodikovom gorivnom ćelijom ostat će oslobođena plaćanja cestarine do kraja 2025. godine. Od 1. siječnja 2026. godine za vozila bez emisije mora se plaćati samo 25 posto udjela tarife cestarine za troškove infrastrukture plus udjeli tarife cestarine za opterećenje bukom i onečišćenje zraka.

 • Vozila oslobođena obveze plaćanja cestarine također ne moraju plaćati udio tarife cestarine na temelju CO₂. Međutim, napominjemo da oslobađanje od obveze plaćanja cestarine za teretna vozila na prirodni plin prestaje važiti 31. prosinca 2023. te da će od 1. siječnja 2024. ta vozila regularno biti pod obvezom plaćanja cestarine, uključujući i udio tarife cestarine na temelju CO₂.

 • Prema Direktivi o naplaćivanju naknade vozilima za korištenje cesta EU-a odn. Uredbi VECTO, CO₂ neutralno gorivo nema utjecaja na specifične emisije CO₂ odn. emisijski razred CO₂. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)

 • Identifikacijski broj vozila odn. broj šasije potreban je za usporedbu dostavljenih dokumenata sa zahtjevom za bolji emisijski razred CO₂.

  • U dokumentima vozila, konkretno u prometnoj ispravi vozila (prometna dozvola I. dio) i knjižici vozila (prometna dozvola II. dio) ili
  • U potvrdi o sukladnosti/izjavi o sukladnosti (CoC).

 • Morate obraditi svako vozila zasebno. Preporučujemo da provjeru razreda CO₂ i ntdm provedete zajedno.

 • BALM stalno prati ispravno plaćanje cestarine. Ako se zbog netočnog navoda najveće tehnički dopuštene mase (ntdm) plati premalo cestarine ili uopće ne plati, pokreće se postupak naknadne naplate i prekršajni postupak.

 • Ne. Od 1. siječnja 2026. kategorija G uključuje sva vozila s nultom emisijom, poput vozila s električnim pogonom. Od sredine 2026. godine kategorija G će, prema trenutnom planu, uključivati i vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem i emisijskim razredom Euro 7.

 • Mobilni uređaj za vozilo (OBU) prikazuje emisijski razred CO₂ 0 ako još nije uspio stupiti u kontakt s računskim centrom tvrtke Toll Collect. Molimo izvršite promjenu paljenja tako da ponovno pokrenete vozilo. Time se mobilni uređaj za vozilo povezuje sa sustavima tvrtke Toll Collect, a pohranjeni emisijski razred CO₂ vozila prenosi se u mobilni uređaj za vozilo. Preneseni emisijski razred CO₂ ima vrijednost između 1 i 5. Ako to ponovno ne radi, provjerite pokrivenost mobilne mreže na svojoj lokaciji ili se obratite servisnom partneru tvrtke Toll Collect.

  Ako OBU prikazuje razred CO₂ 0, obračunava se tarifa cestarine za razred CO₂ 1. U obračunu će se tada prikazati razred CO₂ 0.

 • Provjerite prvo je li Vaše vozilo oslobođeno obveze plaćanja cestarine . Ako je Vaše vozilo oslobođeno obveze plaćanja cestarine, onda nije potrebno odrediti emisijski razred CO₂.

  Za potrebe određivanja emisijskog razreda CO₂ vozilo se smatra radnim vozilom ako je to upisano u polje 1.1.9 CIF-a ili 49.3 COC-a (Uredba EU 2019/318). Takvo vozilo trenutačno uvijek spada u emisijski razred CO₂ 1 ili, ako ima pogon bez emisija (npr. električni pogon), u emisijski razred CO₂ 5.

 • Sie haben zwei Möglichkeiten:

  • Sie übergeben das Fahrzeug an einen anderen Mautkunden. Den Prozess Fahrzeugübergabe mit OBU können Sie für einzelne Fahrzeuge oder ganze Flotten im Kunden-Portal durchführen.
  • Sie lassen das Fahrzeuggerät vor dem Verkauf oder Wechsel des Fahrzeugs von einem Servicepartner ausbauen. Nach dem Ausbau beauftragen Sie bitte die Fahrzeugabmeldung bei uns.