Automatska prijava u sustav

 • Mobilni uređaj za vozilo (On-Board Unit, OBU) automatski se uključuje kada se aktivira paljenje. Vozač/-ica prije svake vožnje mora provjeriti je li namještena ispravna najveća tehnički dopuštena masa, a za vozila teža od 18 t i ispravan broj osovina. Ako to nije tako, mora prilagoditi podatke. Mobilni uređaj za vozilo s pomoću satelitskih signala GPS-a prepoznaje gdje se vozilo nalazi te uz vremensku odgodu šalje te podatke o vožnji i specifične značajke vozila u šifriranom obliku u centar za obradu podataka. U centru za obradu podataka sustava Toll Collect podaci se dodjeljuju mreži dionica pod obvezom plaćanja cestarine. Zatim se u centru za obradu podataka na temelju specifičnih tarifnih značajki vozila (osovinski razred, razred težine i emisijski razred i emisijski razred CO₂) izračunava cestarina za dionice pod obvezom plaćanja cestarine.

 • Prvo se kod društva Toll Collect morate registrirati kao korisnik. Potom registrirate svoja vozila. Kada to učinite, kontaktirajte jednog od naših servisnih partnera. Imena i adrese možete pronaći ovdje .

 • Mobilni uređaj za vozilo može se instalirati s pomoću takozvanog ugradbenog okvira. Servisni partner može vas savjetovati i zatim naručiti ugradbeni okvir da bi mogao ugraditi mobilni uređaj za vozilo. Druga je mogućnost iz vozila demontirati uređaj koji vam možda nije nužan i ugraditi mobilni uređaj za vozilo u oslobođeni otvor za ugradnju.

 • Tvrtka Toll Collect besplatno daje mobilni uređaj za vozilo na upotrebu, a on ostaje vlasništvo tvrtke Toll Collect GmbH.

  Korisnik snosi trošak

  • ugradnje mobilnog uređaja za vozilo,
  • demontaže na kraju poslovnog odnosa,
  • promjene registarske oznake (ako je ona potrebna) te promjene podataka o vozilu koji su bitni za naplatu cestarine,
  • dolaska i odlaska te vremena stajanja tijekom gore navedenih radova kao i tijekom tehnički uvjetovanih pismenih zahtjeva za provjerom koje postavlja tvrtka Toll Collect ili Savezni ured za logistiku i mobilnost (BALM).

  Zahvaljujući širokoj mreži servisnih partnera i ugradnji mobilnog uređaja za vozilo koja ne traje više od četiri sata, stvorili smo sve preduvjete za minimaliziranje troškova ugradnje.

 • Ako su vozila već prethodno opremljena, što je slučaj pri gotovo polovici teretnih vozila, ugradnja prosječno traje kraće od jednog sata. Ako vozilo nije prethodno opremljeno, traje do četiri sata.

 • Uz mobilni uređaj za vozilo (OBU) tvrtke Toll Collect mogu se paralelno montirati i mobilni uređaji za vozilo drugih sustava. Testovi s mobilnim uređajima za vozilo švicarskog i njemačkog sustava pokazali su sljedeće: Ne postoji negativni utjecaj između različitih uređaja. Preduvjet je da se poštuju propisi koji reguliraju odobrenja i lokalne smjernice za montažu te usmjerenost uređaja. Dodatne informacije dobit ćete od servisnog partnera tvrtke Toll Collect.

 • Ako vaš mobilni uređaj za vozilo ispadne tijekom vožnje morate se čim prije ručno prijaviti u sustav. To je moguće putem pametnog telefona s aplikacijom ili preko svoje špedicijske tvrtke, primjerice putem online prijave u sustav. U vlastitom interesu obratite se čim prije servisnom partneru tvrtke Toll Collect s ciljem popravka mobilnog uređaja za vozilo.

 • Krajnje je nevjerojatan potpuni pad GPS sustava jer se on u cijelom svijetu upotrebljava u komercijalne svrhe uz godišnji promet od nekoliko milijardi američkih dolara te je nužan na područjima poput civilnog zrakoplovstva i pomorstva. Ako bi ipak došlo do pada GPS sustava, cijeli promet teretnih vozila može se prebaciti na ručnu prijavu u sustav putem aplikacije ili online prijava u sustav.

 • Ako se promijeni nacionalna oznaka vozila ili službena registarska oznaka vozila vašeg teretnog vozila opremljenog mobilnim uređajem za vozilo, na korisničkom portalu možete izvršiti promjenu registarske oznake. Za to vam je potrebna kopija dijela 1 prometne dozvole.

  Nakon promjene podataka dobit ćete pismenu potvrdu.

 • Ako na svom teretnom vozilu opremljenom mobilnim uređajem za vozilo želite promijeniti podatke o vozilu, na korisničkom portalu možete provesti promjenu podataka o vozilu.

  Nakon promjene podataka dobit ćete pismenu potvrdu.

 • Ova poruka o pogreški može imati različite uzroke. Objašnjenja poruka na zaslonu mobilnog uređaja za vozilo možete pronaći u Upute za uporabu (PDF, 5 MB) mobilnih uređaja za vozilo.

 • Na vašem mobilnom uređaju za vozilo utvrdili smo tehničku nepravilnost koja bi mogla utjecati na registriranje u automatskim sustavima za naplatu cestarine. Provjerom želimo izbjeći da vas ured BALM nepotrebno kontrolira ili da se cestarina neispravno registrira. Troškove servisnog partnera za provjeru ili zamjenu uređaja snosi tvrtka Toll Collect. Ako na mobilnom uređaju za vozilo postoje oštećenja, tvrtka Toll Collect zadržava pravo korisniku obračunati troškove za mobilni uređaj za vozilo ili za njegove dijelove.

 • Mobilni uređaj za vozilo nije spreman za rad. Ova poruka o pogreški može imati različite uzroke. Objašnjenja poruka na zaslonu mobilnog uređaja za vozilo možete pronaći u Upute za uporabu (PDF, 5 MB) mobilnih uređaja za vozilo.

 • Imate dvije mogućnosti:

  • Predate vozilo drugom korisniku sustava za naplatu cestarine. Postupak primopredaje vozila s mobilnim uređajem za vozilo možete izvršiti za pojedinačna vozila ili cijele flote na korisničkom portalu.
  • Prije prodaje ili zamjene vozila zatražite od servisnog partnera da demontira mobilni uređaj za vozilo. Nakon demontaže od nas zatražite odjavljivanje vozila.
 • Molimo vas da nas o gubitku odmah obavijestite pisanim putem te navedete svoj korisnički broj. U slučaju krađe morate zatražiti blokadu mobilnog uređaja za vozilo. Nazovite naš info telefon i pripremite svoj korisnički broj i glavni PIN. Uzmite u obzir da je mobilni uređaj za vozilo vlasništvo tvrtke Toll Collect i da u slučaju gubitka ili oštećenja tražimo povrat štete.

 • Upotrebljavaju se dodatni senzori za određivanje položaja koji pomažu određivanju položaja putem GPS-a (povezano određivanje položaja sa žiroskopom i tahografskim signalom). To je postupak neovisan o određivanju položaja GPS-om. Rezultati oba postupka neprestano se međusobno uspoređuju. Time se usavršava prepoznavanje odsjeka sustava za naplatu cestarine. Čak se omogućava da sustav na kraće vrijeme radi bez GPS-a.

Daljnje preporuke