Način kontrole obveze plaćanja cestarine

Redovitim kontrolama u cijeloj Njemačkoj provjerava se ispravna naplata cestarine


Vozilo Saveznog ureda za logistiku i mobilnost (BALM) provjerava teretno vozilo tijekom mobilne kontrole naplate cestarine.

Podjela zadataka između tvrtke Toll Collect i BALM

Sustavom kontrole provjeravaju se ispravna naplata cestarine i pridržavanje propisa Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama.

Pritom Toll Collect i Savezni ured za logistiku i mobilnost (BALM) dijele zadatke. Tvrtka Toll Collect nadležna je za automatsku kontrolu na kontrolnim mostovima i stupovima. Ta nadležnost uključuje naknadnu naplatu ako se utvrdi pogrešno plaćanje ili neplaćanje. Taj je službeni zadatak Savezna Republika Njemačka povjerila tvrtki Toll Collect.

Sve daljnje kontrole provodi BALM.

Pregled načina kontrole

Pridržavanje obveze plaćanja cestarine kontrolira se na četiri načina. Ako želite detaljne informacije, kliknite na plave okvire.

 • Tristo fiksno instaliranih kontrolnih mostova registrira vozila koja se približavaju i u tekućem prometu provjeravaju jesu li vozila pod obvezom plaćanja cestarine ispravno navela podatke o vozilu.

  Ako je vozilo opremljeno mobilnim uređajem za vozilo, provjerava se je li uređaj spreman za naplatu i jesu li podaci o vozilu ispravno namješteni. Pri vozilima pod obvezom plaćanja cestarine bez mobilnog uređaja za vozila se na temelju službene registarske oznake vozila u centru za obradu podataka tvrtke Toll Collect utvrđuje postoji li ispravna prijava u sustav.

  Ako nema prijave u sustav, tvrtka Toll Collect provodi potrebno preslušavanje i po potrebi naknadnu naplatu. Informacije relevantne za naplatu kazne tvrtka Toll Collect prosljeđuje BALM. Tamo se one analiziraju. Ako postoji ispravna prijava u sustav, podaci vozila odmah se brišu.

 • Oko 600 kontrolnih stupova provjerava ispunjavanje obveze plaćanja cestarine na svim magistralnim cestama. Kontrolni su stupovi tehnički opremljeni sličnim funkcijama kao i kontrolni mostovi postavljeni na autocestama. Kada vozilo prođe pored kontrolnog mjesta, izrađuje se pregledna slika, bočna slika i slika službene registarske oznake vozila. Mobilni uređaj za vozilo kontrolnom stupu šalje podatke koje je namjestio/-la vozač/-ica i koji su spremljeni na mobilni uređaj za vozilo. Ako je vozač/-ica ispravno namjestio/-la broj osovina i provjerio je li mobilni uređaj za vozilo spreman za naplatu, slikovni se podaci brišu.

 • Kontrolni mostovi mogu poslati podatke potencijalnih prekršitelja obveze plaćanja cestarine i zaposlenicima/-ama ureda BALM na obližnjem parkiralištu. Nadzorni tim tada izdvaja ta vozila iz prometa i provjerava ih. Zaposlenici/-ice BALM tako mogu odmah razjasniti stanje stvari. Na licu mjesta mogu naknadno naplatiti cestarinu i novčanu kaznu.

 • Mobilni timovi ureda BALM neprestano kontroliraju ispravno plaćanje cestarine. Timovi se voze u kontrolnim vozilima koja rade po sličnim načelima kao kontrolni mostovi i stupovi. Primaju i podatke vozila kod kojih je automatskom kontrolom utvrđena sumnja na ispravnu suradnju.

  U slučaju sumnji vozilo se zaustavlja na sljedećem parkiralištu. Ako se tada potvrdi sumnja na povredu obveze plaćanja cestarine, timovi za kontrolu cestarine na licu mjesta naknadno naplaćuju cestarinu i pokreću prekršajni postupak. Vozačima inozemnih vozila se prije nastavka vožnje osim neplaćene cestarine naplaćuje i jamčevina u visini očekivane novčane kazne i troškova.

 • Zaposlenici/-ice ureda BALM diljem Savezne Republike Njemačke provode nasumične kontrole u poduzećima. Prijevoznička poduzeća koja treba prekontrolirati odabiru se nasumično ili na temelju konkretne sumnje. Tijekom kontrola u poduzeću provjerava se je li cestarina u prošlosti propisno plaćena, primjerice na temelju prijevozničkih dokumenata i računa za gorivo.

Posljedice prekršaja

Ako cestarina nije propisno plaćena, naknadno se naplaćuje cestarina za stvarno prijeđenu dionicu. Ako se ne može odrediti stvarno prijeđena dionica, naknadno se za svaku vožnju naplaćuje cestarina za prijeđeni put od 500 kilometara.

U svim slučajevima BALM ocjenjuje informacije važne za kažnjavanje i po potrebi pokreće postupak određivanja novčane kazne.