Impresum

Izdavač

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin
Njemačka

Zastupa uprava

Dr. Gerhard Schulz, Mark Erichsen

Predsjednik nadzornog odbora

Dr. Rudolf Gridl

Trgovački registar

Prvostupanjski sud Berlin-Charlottenburg, br. HRB 83923

Identifikacijski broj poreza na promet

DE 224136187

Redakcija

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin
Njemačka