Prijava u sustav s mobilnim uređajem za vozilo

Cestarina pojašnjena na jednostavan način: Trebate namjestiti samo nekoliko postavki. Ostatak mobilni uređaj za vozilo radi automatski.

Isprobajte

Mobilni uređaj za vozilo u teretnom vozilu

Za koga?

Automatska prijava u sustav mobilnim uređajem za vozilo (OBU) dobro je rješenje kada želite platiti cestarinu na najlakši mogući način. Ako je uređaj ugrađen u teretno vozilo, vozač/-ica se ne mora više ručno prijavljivati u sustav putem aplikacije ili interneta.

Da biste mogli upotrebljavati mobilni uređaj za vozilo (OBU), prvo morate registrirati svoje poduzeće i svoja vozila pod obvezom plaćanja cestarine u sustav tvrtke Toll Collect.

Registracija u sustav tvrtke Toll Collect

Korisnik posjećuje servisnog partnera kako bi ugradio mobilni uređaj za vozilo

Ugradnja mobilnog uređaja za vozilo

Čim od nas primite potvrdu registracije vozila, možete dogovoriti termin za ugradnju mobilnog uređaja za vozilo s ovlaštenim servisnim partnerom. Ti servisi koje je tvrtka Toll Collect posebno odabrala i educirala postoje u čitavoj Njemačkoj i ostalim zemljama Europe.

U mobilni uređaj za vozilo unose se nepromjenjivi specifični podaci o teretnom vozilu poput emisijskog razreda. Spremaju se službena registarska oznaka vozila i zemlja registracije. Tako se uspostavlja jednoznačna veza između službene registarske oznake vozila i mobilnog uređaja za vozilo.

Nakon ugradnje mobilnog uređaja za vozilo od servisnog partnera dobivate upute i upute za uporabu. Zatim servisnom partneru potpisujete potvrdu o ugradnji kako biste potvrdili preuzimanje.

Pronađite servisnog partnera

Servisni partner priprema ugradnju mobilnog uređaja za vozilo

Rukovanje mobilnim uređajem za vozilo

Mobilni uređaj za vozilo gotovo potpuno samostalno vrši prijavu u sustav. Prije početka vožnje morate provjeriti samo nekoliko podataka, a ostatak će mobilni uređaj za vozilo izvršiti automatski: Uređaji šalju podatke o vožnji i karakteristike vozila potrebne za naplatu cestarine u centralu. U centrali se obračunava cestarina.

Pokreni internetske upute

Vozač upravlja mobilnim uređajem za vozilo u teretnom vozilu.

Troškovi

Mobilni uređaj za vozilo stavlja se na raspolaganje bez naknade i ostaje vlasništvo tvrtke Toll Collect GmbH.

Vi među ostalim snosite troškove za

  • ugradnju uređaja,
  • demontažu uređaja,
  • dolazak i odlazak te vrijeme stajanja tijekom navedenih radova.

Servisni partner savjetuje vozača teretnog vozila o mobilnom uređaju za vozilo

Demontaža mobilnog uređaja za vozilo

Mobilni uređaj za vozilo ostaje vlasništvo tvrtke Toll Collect. Stoga ste dužni demontirati uređaj i vratiti ga tvrtki Toll Collect ako

  • prodajete vozilo ili ga više ne upotrebljavate,
  • prekinete poslovni odnos s tvrtkom Toll Collect.
Videozapis: Savjeti za demontažu mobilnog uređaja za vozilo

Ugradnja mobilnog uređaja za vozilo: servisni partner namješta uređaj

Pronađite servisnog partnera

Daljnje preporuke