Aktualno

Možete se pretplatiti na naše aktualne informacije za korisnike sustava za naplatu cestarine u obliku biltena.

Prijavite se za bilten

Nove tarife cestarine od 1. siječnja 2023.

Od 1. siječnja 2023. u Njemačkoj vrijede nove tarife cestarine za teretna vozila. Za razliku od dosadašnje prakse, od siječnja sljedeće godine će se udjeli tarife cestarine za onečišćenje zraka i opterećenje bukom diferencirati prema razredima težine.

Više o ovoj temi

Daljnje preporuke