Pravne osnove


Prometni znak ukazuje na obvezu plaćanja cestarine

Pravne osnove naplate cestarine

Savezni zakon o cestarinama na magistralnim cestama, Zakon o sustavu naplate cestarine i nekolicina uredbi tvore zakonski okvir za naplatu cestarine za teretna vozila na temelju prijeđene dionice puta. Savezni zakon o cestarinama na magistralnim cestama (BFStrMG) koji je stupio na snagu 19. srpnja 2011. primjerice definira za koja se vozila na kojim magistralnim cestama mora platiti cestarina, kako se ona plaća i kako se nadzire naplata. Uredbe reguliraju sve pojedinosti naplate cestarine za teretna vozila.