Pravne osnove


Prometni znak ukazuje na obvezu plaćanja cestarine

Pravne osnove naplate cestarine

Savezni zakon o cestarinama na magistralnim cestama (BFStrMG) definira za koja se vozila na kojim magistralnim cestama mora platiti cestarina, kako se ona plaća i kako se nadzire naplata. Zakon je stupio na snagu 19. srpnja 2011. godine i od tada je nekoliko puta izmijenjen. Uredbe uređuju pojedinosti naplate cestarine za teretna vozila.