Upotrebljavate zastarjeli preglednik. Zbog toga se možda neki sadržaji ove internetske stranice neće ispravno prikazivati. Ažurirajte svoj preglednik. Ako je vaše računalo dio mreže, obratite se administratoru.

Napusti mobilno područje

Ova se stranica možda neće optimalno prikazivati na mobilnim krajnjim uređajima. Želite li ipak nastaviti?

Toll Collect Toll Collect

Info telefon

 • Pozivi iz Njemačke:
 • 0800 222 26 28 *
 • Pozivi iz inozemstva:
 • 00800 0 222 26 28 *

* besplatno, cijene iz mobilne mreže mogu odstupati

Općenite informacije

Koje su prednosti sustava Toll Collect i koje standarde on ispunjava?

Savezna vlada ima visoke standarde za sustav naplate cestarine u Njemačkoj:

Sustav naplate cestarine mora

 • prepoznavati definiranu cestovnu mrežu s naplatom cestarine (oko 13 000 kilometara autocesta i 38 000 kilometara magistralnih cesta) i obračunavati cestarinu samo na njima. Ta se cestovna mreža mora moći u svakom trenutku proširiti;
 • pri obračunu pristojbi uzimati u obzir kako emisijski razred tako i osovinski razred te razred težine teretnih vozila;
 • ponuditi tehničke preduvjete za uvođenje dodatnih razreda pristojbi koje primjerice uzimaju u obzir trenutak i mjesto vožnje;
 • biti „freeflow sustav” koji obračunava cestarinu bez zaustavljanja i zastoja;
 • biti dualni sustav koji automatskom i ručnom varijantom prijave u sustav osigurava da svi vozači teretnih vozila bez diskriminacije mogu upotrebljavati cestovnu mrežu s naplatom cestarine;

Osim toga, sustav naplate cestarine mora imati tehničke pretpostavke za podupiranje drugih sustava u Europi.

S automatskom varijantom prijave u sustav na osnovi inovativnih tehnologija Global Positioning System (GPS) i mobilne mreže te s ručnim sustavom na osnovi aplikacije, interneta i terminala za naplatu cestarine, sustav Toll Collect ispunjava sve te standarde.

Kako funkcionira sustav naplate cestarine za teretna vozila?

Sustav naplate cestarine izračunava i naplaćuje pristojbe ovisno o dionici puta, dakle, na drugačiji način nego pri upotrebi vinjeta. Sustav osim toga osigurava neometan tijek prometa tijekom naplate cestarine. Za razliku od uobičajenih sustava, Toll Collect ne zahtijeva ni ograničenja brzine niti zaustavljanje vozila ili ulazak u propisane vozne trakove.

Sustav naplate cestarine kao dualni sustav pritom načelno nudi dvije mogućnosti prijave u sustav: automatska prijava u sustav putem mobilnog uređaja za vozilo i ručna prijava u sustav putem aplikacije, putem interneta ili na terminalu za naplatu cestarine.

Automatska prijava u sustav utemeljena je na inovativnoj kombinaciji tehnologije mobilnih mreža (GSM) i sustava satelitskog pozicioniranja GPS (Global Positioning System). Glavnu komponentu automatske prijave u sustav predstavlja mobilni uređaj za vozilo, takozvani On-Board Unit (OBU), koji s pomoću satelitskih signala određuje položaj i prijeđenu dionicu puta teretnog vozila. Mobilni uređaj za vozilo u kodiranom obliku i s vremenskom odgodom šalje te podatke o vožnji i svojstva specifična za vozilo u računalni centar. Podaci o vožnji tek se u centru za obradu podataka tvrtke Toll Collect povezuju s cestovnom mrežom s obvezom plaćanja cestarine. Zatim se u centru za obradu podataka na temelju specifičnih značajki vozila izračunava cestarina za dionice pod obvezom plaćanja cestarine.

Kao drugo rješenje, tvrtka Toll Collect nudi mogućnost ručne prijave u sustav putem aplikacije, putem interneta ili na terminalu za naplatu cestarine. Postupak nalikuje kupnji vozne karte. Vozač unosi sve bitne podatke o vozilu i određuje vrijeme polaska kao i polazište i odredište vožnje. Izračun dionice obavlja se s pomoću unosa vozača uzimajući u obzir ograničenja prolaska specifična za vozilo, npr. zatvorene ceste ili ograničenja težine.

Koje su mogućnosti dostupne za prijavu u sustav naplate cestarine?

Najjednostavniji je način za sudjelovanje u sustavu naplate cestarine automatska prijava u sustav putem mobilnog uređaja za vozilo u teretnom vozilu, takozvanog uređaja On-Board Unit (OBU). U tu svrhu registrirajte svoje poduzeće i svoja vozila na korisničkom portalu tvrtke Toll Collect. Dobit ćete potvrdu o registraciji za svako teretno vozilo. Ako su ispravno registrirani svi podaci o vozilu, možete dogovoriti termin za ugradnju mobilnog uređaja za vozilo s ovlaštenim servisnim partnerom tvrtke Toll Collect.

Dodatne informacije o prijavi u sustav putem mobilnog uređaja za vozilo

Alternativu automatskom sustavu predstavlja ručna prijava u sustav. Ona je praktična prije svega vozačima teretnih vozila i prijevozničkim poduzećima koji samo rijetko prometuju u Njemačkoj. Pritom možete prijaviti svoju planiranu rutu vožnje u sustav putem aplikacije Toll Collect, putem interneta ili na terminalu za naplatu cestarine. Za prijavu u sustav nije potrebna prethodna registracija.

Dodatne informacije:

Prijava u sustav putem aplikacije

Prijava u sustav putem interneta

Mogu li se registrirati kao korisnik sustava tvrtke Toll Collect?

Najbrži je i najjednostavniji put internetska registracija korisnika na korisničkom portalu. Postupak registracije traje samo nekoliko minuta. Odmah možete upotrebljavati sve funkcije na korisničkom portalu poput popisa neobračunatih vožnji.

Internetska registracija

Upute

Podržava li sustav Toll Collect i sustave naplate cestarine u drugim zemljama?

Sustav Toll Collect tehnički je strukturiran tako da nudi tehničke preduvjete za podršku i drugih sustava naplate cestarine. Surađujemo s austrijskom tvrtkom za naplatu cestarine ASFINAG. Prijavite se za uslugu TOLL2GO. Tada za plaćanje cestarine u Njemačkoj i Austriji trebate samo mobilni uređaj za vozilo – Toll Collect On-Board Unit.

TOLL2GO

Je li moje vučno vozilo pri vožnji bez prikolice/poluprikolice pod obvezom plaćanja cestarine kao takozvano samostalno vozilo?

Ako vaše vučno vozilo ima dopuštenu ukupnu težinu od najmanje 7,5 t, tada je pod obvezom plaćanja cestarine. Ako je lakše od 7,5 t, ne podliježe obvezi plaćanja cestarine.

Na što treba obratiti pažnju pri kombinaciji vozila pod obvezom plaćanja cestarine (vozilo lakše od 7,5 t dopuštene ukupne težine s prikolicom) i pri ugrađenom mobilnom uređaju za vozilo?

Čim vozilo s prikolicom premaši dopuštenu ukupnu težinu (DUT) od 7,5 tona, pod obvezom je plaćanja cestarine. U tom se slučaju pri upitu o težini prije početka vožnje mora odabrati ispravan razred težine (< 7,5 t, ≥ 7,5 – 11,99 t, ≥ 12 – 18 t ili > 18 t) i potvrditi s OK. Pritom se dopuštena ukupna težina namješta u koracima od 1,5 tona. Ne može se namjestiti razred težine koji je manji od dopuštene ukupne težine spremljene u mobilnom uređaju za vozilo. Nakon početka vožnje na zaslonu mobilnog uređaja za vozilo trajno se prikazuje odabrani razred težine. Da bi se odredila dopuštena ukupna težina, zbrajaju se dopuštene ukupne težine pojedinačnih vozila. Opterećenje ruda i opterećenje poluprikolice na mjestu oslanjanja na tegljač više se ne uzimaju u obzir pri izračunu.

Ako vozilo prometuje bez prikolice, prije početka vožnje pri unosu težine treba odabrati „< 7,5 t”.

Kako sustavi za smanjenje čestica utječu na visinu iznosa cestarine?

Teretna vozila koja su naknadno opremljena sustavom za smanjenje čestica zahvaljujući ovoj modernoj tehnologiji ispušnih plinova koja reducira štetne tvari plaćaju značajno manje od vozila s velikim emisijama. Stoga vozila emisijskog razreda S2 u kombinaciji s RSČ-om (razredom smanjenja čestica) 1, 2, 3 ili 4 mogu upotrebljavati najpovoljnije tarife cestarine kategorije C. Vozila emisijskog razreda S3 u kombinaciji s razredom smanjenja čestica 2, 3 ili 4 plaćaju tarifu kategorije B.

Gdje se nalazi moj korisnički broj?

Sedmeroznamenkasti korisnički broj možete pronaći primjerice na ispisu obračunate cestarine u desnoj gornjem kutu i na svim našim dopisima.

Ne mogu dobiti info telefon. Zašto?

Naš je besplatni telefonski broj dostupan iz gotovo svih zemalja svijeta. Samo nekoliko zemalja i pružatelja usluga ne podržava tu uslugu. U tim slučajevima nazovite na broj: +49 30 25291303. Taj se poziv plaća u skladu s uvjetima vašeg pružatelja usluge fiksne i mobilne telefonije.

Kako mogu izračunati emisijski razred za njemačko/inozemno teretno vozilo?

Emisijski razred teretnog vozila registriranog u Njemačkoj ili u inozemstvu može se izračunati i dokazati na različite načine. Detaljne informacije o tome nalaze se u Smjernici za utvrđivanje emisijskog razreda Savezne uprave za robni promet. Ako imate dodatna pitanja o informacijama iz brošure, obratite se izravno Saveznoj upravi za robni promet na broj telefona +49 (0) 221-5776-0.

Smjernica za utvrđivanje emisijskog razreda

Kome se mogu obratiti ako se podaci o vozilu ili tvrtki promijene?

Pravodobno nas obavijestite o promjenama podataka o vozilu i tvrtki.

Svoj način plaćanja možete promijeniti na korisničkom portalu. Pismeno nas obavijestite o promjeni pravnog oblika svog poduzeća. Potrebni obrasci nalaze se u centru za preuzimanje.

Centar za preuzimanje

Svoje podatke za kontakt, primjerice: adresu, broj telefona, osobu za kontakt i adresu e-pošte možete promijeniti na korisničkom portalu. Tamo osim toga možete i odjaviti vozila te promijeniti sljedeće podatke o vozilu: službenu registarsku oznaku vozila, emisijski razred, broj osovina, identifikacijski broj vozila, ukupnu težinu i zemlju registracije.

Korisnički portal

Što je glavni PIN?

Nakon uspješne „registracije korisnika” dobivate svoj glavni PIN.

Glavni PIN služi za autentifikaciju registriranog korisnika. Potreban vam je pri telefonskim kontaktima sa službom za korisnike i za promjenu podataka.

Što je osovinski razred?

Tarifa cestarine po kilometru sastoji se od tri dijela:

 • udjela infrastrukturnih troškova ovisnog o osovinskom razredu i razredu težine
 • udjela za zagađenje zraka ovisnog o emisijskom razredu
 • i jedinstvenog udjela za zagađenje bukom

Sustav naplate cestarine za teretna vozila razlikuje četiri osovinska razreda:

 • Osovinski razred 1 = 2 osovine
 • Osovinski razred 2 = 3 osovine
 • Osovinski razred 3 = 4 osovine
 • Osovinski razred 4 = 5 ili više osovina

Od 1. siječnja 2019. pri utvrđivanju tarife cestarine pravi se razlika među osovinskim razredima tek od dopuštene ukupne težine veće od 18 tona:

 • > 18 tona s najviše 3 ili
 • > 18 tona od 4 osovine nadalje.

U detaljnom pregledu vožnji osovinski razred vidljiv je prema oznaci tarife.

Objašnjeni detaljni pregled vožnji

Što je razred težine?

Razred težine tarifna je značajka cestarine. Trenutačno postoje sljedeći razredi težine:

 • < 7,5 tona
 • ≥ 7,5 – 11,99 tona
 • ≥ 12 – 18 tona
 • > 18 tona, do najviše 3 osovine
 • > 18 tona, od 4 osovine nadalje

Ako vozilo prometuje bez prikolice, broji se dopuštena ukupna težina vučnog vozila. Ako je na vučno vozilo priključena prikolica, broji se zbroj obje dopuštene ukupne težine. Od 1. siječnja 2019. opterećenje ruda i opterećenje poluprikolice na mjestu oslanjanja na tegljač više se ne uzimaju u obzir pri izračunu dopuštene ukupne težine.

Na mobilnom uređaju za vozilo trajno je spremljena dopuštena ukupna težina koju je korisnik naveo pri registraciji. Težinu uvijek treba prilagoditi prije početka vožnje kada se priključuje ili odvaja prikolica. Ne može se namjestiti ukupna težina koja je manja od dopuštene ukupne težine navedene pri registraciji.

U detaljnom pregledu vožnji razred težine vidljiv je prema oznaci tarife.

Objašnjeni detaljni pregled vožnji

Info telefon

 • Pozivi iz Njemačke:
 • 0800 222 26 28 *
 • Pozivi iz inozemstva:
 • 00800 0 222 26 28 *

Postanite korisnik


Vozač stoji ispred svojeg teretnog vozila

Registrirajte svoje poduzeće i svoja vozila u sustav tvrtke Toll Collect.

Više informacija

Pravna osnova

Zakon i uredbe o cestarini za teretna vozila u Njemačkoj

Idi na pravne osnove

Idi na vrh stranice

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603