Općenite informacije

 • Savezna vlada ima visoke standarde za sustav naplate cestarine u Njemačkoj:

  Sustav naplate cestarine mora

  • prepoznavati definiranu cestovnu mrežu s naplatom cestarine (oko 13 000 kilometara autocesta i 38 000 kilometara magistralnih cesta) i obračunavati cestarinu samo na njima. Ta se cestovna mreža mora moći u svakom trenutku proširiti;
  • pri obračunu pristojbi uzimati u obzir emisijski razred CO₂, emisijski razred te razred težine teretnih vozila;…
  • ponuditi tehničke preduvjete za uvođenje dodatnih razreda pristojbi koje primjerice uzimaju u obzir trenutak i mjesto vožnje;
  • biti „freeflow sustav” koji obračunava cestarinu bez zaustavljanja i zastoja;
  • biti dualni sustav koji automatskom i ručnom varijantom prijave u sustav osigurava da svi vozači/-ice teretnih vozila bez diskriminacije mogu upotrebljavati cestovnu mrežu s naplatom cestarine;

  Osim toga, sustav naplate cestarine mora imati tehničke pretpostavke za podupiranje drugih sustava u Europi.

  S automatskom varijantom prijave u sustav na osnovi inovativnih tehnologija Global Positioning System (GPS) i mobilne mreže te s ručnim sustavom na osnovi aplikacije i interneta, sustav Toll Collect ispunjava sve te standarde.

 • Sustav naplate cestarine izračunava i naplaćuje pristojbe ovisno o dionici puta, dakle, na drugačiji način nego pri upotrebi vinjeta. Sustav osim toga osigurava neometan tijek prometa tijekom naplate cestarine. Za razliku od uobičajenih sustava, Toll Collect ne zahtijeva ni ograničenja brzine niti zaustavljanje vozila ili ulazak u propisane vozne trakove.

  Sustav naplate cestarine kao dualni sustav pritom načelno nudi dvije mogućnosti prijave u sustav: automatska prijava u sustav putem mobilnog uređaja za vozilo i ručna prijava u sustav putem aplikacije ili interneta.

  Automatska prijava u sustav utemeljena je na inovativnoj kombinaciji tehnologije mobilnih mreža (GSM) i sustava satelitskog pozicioniranja GPS (Global Positioning System). Glavnu komponentu automatske prijave u sustav predstavlja mobilni uređaj za vozilo, takozvani On-Board Unit (OBU), koji s pomoću satelitskih signala određuje položaj i prijeđenu dionicu puta teretnog vozila. Mobilni uređaj za vozilo u kodiranom obliku i s vremenskom odgodom šalje te podatke o vožnji i svojstva specifična za vozilo u računalni centar. Podaci o vožnji tek se u centru za obradu podataka tvrtke Toll Collect povezuju s cestovnom mrežom s obvezom plaćanja cestarine. Zatim se u centru za obradu podataka na temelju specifičnih značajki vozila izračunava cestarina za dionice pod obvezom plaćanja cestarine.

  Kao drugo rješenje, tvrtka Toll Collect nudi mogućnost ručne prijave u sustav putem aplikacije ili interneta. Postupak nalikuje kupnji vozne karte. Vozač/-ica unosi sve bitne podatke o vozilu i određuje vrijeme polaska kao i polazište i odredište vožnje. Izračun dionice obavlja se s pomoću unosa vozača/-ice uzimajući u obzir ograničenja prolaska specifična za vozilo, npr. zatvorene ceste ili ograničenja težine.

 • Najjednostavniji je način za sudjelovanje u sustavu naplate cestarine automatska prijava u sustav putem mobilnog uređaja za vozilo u teretnom vozilu, takozvanog uređaja On-Board Unit (OBU). U tu svrhu registrirajte svoje poduzeće i svoja vozila na korisničkom portalu tvrtke Toll Collect. Dobit ćete potvrdu o registraciji za svako teretno vozilo. Ako su ispravno registrirani svi podaci o vozilu, možete dogovoriti termin za ugradnju mobilnog uređaja za vozilo s ovlaštenim servisnim partnerom tvrtke Toll Collect.

  Dodatne informacije o prijavi u sustav putem mobilnog uređaja za vozilo

  Alternativu automatskom sustavu predstavlja ručna prijava u sustav. Ona je praktična prije svega vozačima/-icama teretnih vozila i prijevozničkim poduzećima koji samo rijetko prometuju u Njemačkoj. Pritom možete prijaviti svoju planiranu rutu vožnje u sustav putem aplikacije Toll Collect ili putem interneta. Za prijavu u sustav nije potrebna prethodna registracija.

  Dodatne informacije:

 • Najbrži je i najjednostavniji put internetska registracija korisnika na korisničkom portalu. Postupak registracije traje samo nekoliko minuta. Odmah možete upotrebljavati sve funkcije na korisničkom portalu poput popisa neobračunatih vožnji.

 • Sustav Toll Collect tehnički je strukturiran tako da nudi tehničke preduvjete za podršku i drugih sustava naplate cestarine. Surađujemo s austrijskom tvrtkom za naplatu cestarine ASFINAG. Prijavite se za uslugu TOLL2GO. Tada za plaćanje cestarine u Njemačkoj i Austriji trebate samo mobilni uređaj za vozilo – Toll Collect On-Board Unit.

  TOLL2GO
 • Ako je vaše vučno vozilo najveće tehnički dopuštene mase od najmanje 7,5 t, tada je pod obvezom plaćanja cestarine. Ako je lakše od 7,5 t, ne podliježe obvezi plaćanja cestarine.

 • Kombinacije vozila najveće tehnički dopuštene mase (ntdm) od 7,5 tona ili više su pod obvezom plaćanja cestarine samo ako motorno vozilo ima najveću tehnički dopuštenu masu veću od 3,5 tona. U tom se slučaju pri upitu o težini prije početka vožnje mora odabrati ispravan razred težine (< 7,5 t, ≥ 7,5 – 11,99 t, ≥ 12 – 18 t ili > 18 t) i potvrditi s OK. Pritom se najveća tehnički dopuštena masa namješta u koracima od 1,5 tona. Ne može se namjestiti razred težine koji je manji od najveće tehnički dopuštene mase pohranjene u mobilnom uređaju za vozilo. Nakon početka vožnje na zaslonu mobilnog uređaja za vozilo trajno se prikazuje odabrani razred težine. Da bi se odredila najveća tehnički dopuštena masa, zbrajaju se najveće tehnički dopuštene mase pojedinačnih vozila.

  Ako vozilo prometuje bez prikolice, prije početka vožnje pri unosu težine treba odabrati „< 7,5 t”.

 • Vozila s razredom smanjenja čestica se od 1. prosinca 2023. više neće razvrstavati u bolji Euro emisijski razred.

  Vozila emisijskog razreda ‚Euro 2 + emisijski razred za naplatu cestarine 1‘ sada će biti u emisijskom razredu za naplatu cestarine 2, a ne više u emisijskom razredu za naplatu cestarine 3.

  Za vozila s prijašnjim emisijskim razredom ‚Euro 3 + emisijski razred za naplatu cestarine 2‘ vrijedi emisijski razred za naplatu cestarine 3, a ne više emisijski razred za naplatu cestarine 4.

 • Sedmeroznamenkasti broj kupca (ranije: korisnički broj) možete pronaći primjerice na ispisu obračunate cestarine u desnoj gornjem kutu i na svim našim dopisima.

 • Naš je besplatni telefonski broj dostupan iz gotovo svih zemalja svijeta. Samo nekoliko zemalja i pružatelja usluga ne podržava tu uslugu. U tim slučajevima nazovite na broj: +49 30 25291303. Taj se poziv plaća u skladu s uvjetima vašeg pružatelja usluge fiksne i mobilne telefonije.

 • Emisijski razred teretnog vozila registriranog u Njemačkoj ili u inozemstvu može se izračunati i dokazati na različite načine. Detaljne informacije o tome nalaze se u Smjernici za utvrđivanje emisijskog razreda Saveznog ureda za logistiku i mobilnost. Ako imate dodatna pitanja o informacijama iz brošure, obratite se izravno Saveznom uredu za logistiku i mobilnost na broj telefona +49 (0) 221-5776-0.

  Smjernica za utvrđivanje emisijskog razreda (PDF, 95 KB)
 • Pravodobno nas obavijestite o promjenama podataka o vozilu i tvrtki.

  Svoj način plaćanja možete promijeniti na korisničkom portalu. Pismeno nas obavijestite o promjeni pravnog oblika svog poduzeća. Potrebni obrasci nalaze se u centru za preuzimanje.

  Centar za preuzimanje

  Svoje podatke za kontakt, primjerice: adresu, broj telefona, osobu za kontakt i adresu e-pošte možete promijeniti na korisničkom portalu. Tamo osim toga možete i odjaviti vozila te promijeniti sljedeće podatke o vozilu: službenu registarsku oznaku vozila, emisijski razred, broj osovina, identifikacijski broj vozila, ukupnu težinu i zemlju registracije.

  Korisnički portal
 • Nakon uspješne „registracije korisnika” dobivate svoj glavni PIN.

  Glavni PIN služi za autentifikaciju registriranog korisnika. Potreban vam je pri telefonskim kontaktima sa službom za korisnike i za promjenu podataka.

Daljnje preporuke