Obračun cestarine


Model teretnog vozila nalazi se na ispisanom detaljnom pregledu vožnji

Ispis obračunate cestarine

Ako ste registrirani kao korisnik sustava Toll Collect, cestarina se obračunava jednom mjesečno. U tom slučaju primate takozvani ispis obračunate cestarine koji možete preuzeti na korisničkom portalu sustava Toll Collect ili po želji primiti poštom.

  • Cestarina koju treba platiti izračunava se na temelju prijeđenih cestovnih odsjeka. Cestovne odsjeke definirala je Savezna Republika Njemačka. Savezna uprava za robni promet (BAG) objavljuje sve odsjeke i dužine odsjeka na stranici www.mauttabelle.de .

    Cestarina se obračunava pojedinačno za svaki cestovni odsjek i komercijalno zaokružuje na drugu decimalu. Tek se zatim zbrajaju iznosi cestarine za sve odsjeke. Zbog toga se obračunata cestarina može razlikovati od očekivanog iznosa. Za zorni prikaz tog efekta može poslužiti sljedeći primjer:

    Primjer zaokruživanja (PDF, 213 KB)
    
Tablica prikazuje zaokružene iznose cestarine

Detaljni pregled vožnji

Na zahtjev možete dodatno primati i detaljni pregled vožnji. Na njemu su navedeni vozilo, dionica puta, vrijeme vožnje i ostali podaci bitni za cestarinu. Na taj način možete precizno pratiti naplaćene iznose cestarine. Detaljni pregled vožnji možete dobiti kao PDF ili CSV datoteku za preuzimanje na našem korisničkom portalu ili po želji primiti poštom.

Detalji vožnje

Detalji vožnje dostupni su svim registriranim korisnicima na korisničkom portalu. Na njemu se nakon primitka detaljnog pregleda vožnji mogu unijeti pojedini brojevi prijave u sustav. Korisnici tako dobivaju detaljne informacije o svakom pojedinom odsjeku.

Daljnje preporuke