Cestarina za alternativne pogone

Pitanja i odgovori

 • Teretna vozila Euro emisijskog razreda 6 koja su tvornički opremljena pogonom na CNG/LNG od 1. siječnja 2024. su pod obvezom plaćanja cestarine.

 • Vozila s nultom emisijom kao što su električna vozila i vozila s pogonom na vodik te vozila s vodikovom gorivnom ćelijom ostat će oslobođena obveze plaćanja cestarine do kraja 2025. godine. Vozila do 4,25 tona ntdm s ovim vrstama pogona ostaju trajno oslobođena obveze plaćanja cestarine.

 • Vozila s nultom emisijom ostat će zasada oslobođena od obveze plaćanja cestarine do 31. prosinca 2025. godine.

  U narednom razdoblju za ta će se vozila morati plaćati samo udio tarife cestarine za troškove infrastrukture umanjen za 75 posto i udio tarife cestarine za vanjske troškove za onečišćenje zraka i opterećenje bukom.

  U ovom trenutku može se pretpostaviti da će udio tarife cestarine za vanjske troškove emisije CO2 za vozila s nultom emisijom biti 0.

  Vozila bez emisija do 4,25 tona ntdm ostat će čak trajno oslobođena obveze plaćanja cestarine.

 • Prema Direktivi o naplaćivanju naknade vozilima za korištenje cesta EU-a odn. Uredbi VECTO, CO₂ neutralno gorivo nema utjecaja na specifične emisije CO₂ odn. emisijski razred CO2. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)

 • Teško gospodarsko vozilo bez motora s izgaranjem i vozilo s motorom s izgaranjem s emisijama manjim od 1 gCO₂/kWh ili manjim od 1 gCO₂/km smatraju se vozilom s nultom emisijom (Uredba (EU) 2019/1242).

  Tražilica emisijskih razreda CO₂ omogućuje određivanje vrsta goriva/izvora energije s nultom emisijom, na primjer za čisto električno vozilo ili vozilo na vodikov pogon.