Ceste pod obvezom plaćanja cestarine


Zračna fotografija dviju cesta pod obvezom plaćanja cestarine: most na magistralnoj cesti presvođuje autocestu

Cestovna mreža

Obveza plaćanja cestarine u Njemačkoj postoji na svim autocestama, uključujući benzinske postaje i odmarališta, kao i na svim magistralnim cestama, također unutar naselja.

Mreža dionica obuhvaća ukupno 51.000 kilometara.

U skladu s člankom 1. stavkom 3. točkama 1. do 3. Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama od obveze plaćanja cestarine izuzeti su sljedeći odsjeci autocesta:

  • odsjek autoceste A 6 od njemačko-francuske granice do mjesta priključka Saarbrücken-Fechingen u oba smjera vožnje,
  • odsjek autoceste A 5 od njemačko-švicarske granice i njemačko-francuske granice do mjesta priključka Müllheim/Neuenburg u oba smjera vožnje,
  • odsjeci autocesta za čiju se uporabu naplaćuje cestarina u skladu s člankom 2. Zakona o privatnom financiranju magistralnih cesta od 30. kolovoza 1994. (Savezni službeni list, dio I., stranica 2243.) u aktualnoj verziji.

Službena tablica

Savezni ured za logistiku i mobilnost (BALM) objavljuje na internetu službenu mrežu dionica s naplatom cestarine. Na stranici www.mauttabelle.de nalazi se popis svih odsjeka na kojima postoji obveza plaćanja cestarine.

www.mauttabelle.de

Atlas cestarine

Naš internetski atlas cestarine pokazuje vam sve dionice pod obvezom plaćanja cestarine.

Na atlas cestarine

Karta

Ova karta Njemačke koja se može preuzeti i ispisati daje pregled svih dionica na kojima postoji obveza plaćanja cestarine.

Karta dionica pod obvezom naplate cestarine (PDF, 14 MB)

Daljnje preporuke