Emisijski razredi CO₂

Vprašanja in odgovori

  • Vozila so razvrščena v emisijske razrede ogljikovega dioksida v skladu z zahtevami Direktive 1999/62/ES (direktiva o cestnih pristojbinah).
  • Obstajalo bo pet emisijskih razredov CO₂.
  • Emisijski razred CO2 5 velja za vozila brez emisij CO₂, kot so električna vozila in vozila na vodik ter vozila z vodikovo gorivno celico. Za vozila emisijskega razreda CO2 5 mora biti vrednosti emisij CO₂ nižja od 1 g/km. Vozila emisijskih razredov CO₂ 2–4 imajo različne mejne vrednosti za emisije CO₂. Vsem vozilom, za katera niso dokumentirane specifične emisije CO₂ (prva registracija pred 1. julijem 2019) ali ki trenutno presegajo referenčno vrednost CO2, se samodejno dodeli emisijski razred CO₂ 1.

 • Delež cestninske stopnje za stroške emisij ogljikovega dioksida na kilometer za vozila z obvezno cestnino ali skupine vozil, ki se razlikujejo po emisijskem razredu CO2, emisijskem razredu, največji tehnično dovoljeni masi in številu osi, v evrih (izvleček iz vladnega osnutka Zakona o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG)):

  Emisijski razred ogljikovega dioksida 7,5 do <12 t 12 do 18 t >18 t z do 3 osmi >18 t z do 4 osmi >18 t s 5 in več osmi
  1 EURO I in slabše 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
  EURO II
  EURO III
  0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
  EURO IV
  EURO V
  EEV razred 1
  0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
  EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
  2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
  3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
  4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
  5 0 0 0 0 0
 • Vsako vozilo je razvrščeno v skupino vozil glede na konfiguracijo osi, konfiguracijo šasije in največjo tehnično dovoljeno maso. Za skupine vozil 4, 5, 9 in 10 so bile določene tudi podskupine vozil za tipične profile uporabe (UD: mestni promet, RD: regionalni distribucijski promet, LH: medkrajevni promet). Podskupina vozil določenega vozila izhaja iz njegove moči motorja in vrsto voznikove kabine.

  Za vsako podskupino vozil je določena mejna vrednost emisij CO₂, ki se iz leta v leto znižujejo. Odstotek odstopanja specifičnih emisij CO₂ vozila od zadevne mejne vrednosti določa emisijski razred CO₂. Mejna vrednost je odvisna od podskupine vozila in datuma prve registracije vozila.

  Za vozila, ki ne spadajo v skupine vozil 4, 5, 9 in 10, še niso bile določene mejne vrednosti za emisije CO₂. Vozila iz drugih skupin je zato trenutno mogoče razvrstiti le v emisijski razred CO₂ 1, razen če so brez emisij.

  Emisijski razred CO₂ Definicija Veljavnost
  1 Vozila, ki ne spadajo v nobenega od ostalih štirih emisijskih razredov CO₂ neomejeno
  2 Vozila v podskupini vozil, katerih vrednosti emisij CO₂ so v času razvrščanja t več kot 5 odstotkov pod referenčno vrednostjo za obdobje poročanja t, ki velja za to podskupino vozil 6 let od datuma prve registracije, nato prerazvrstitev
  3 Vozila v podskupini vozil, katerih vrednosti emisij CO₂ so v času razvrščanja t več kot 8 odstotkov pod referenčno vrednostjo za obdobje poročanja t, ki velja za to podskupino vozil najmanj 6 let od datuma registracije tovornjaka (oz. začetka zadnjega roka veljavnosti), nato prerazvrstitev
  4 Tovorna vozila z nizkimi emisijami CO₂, tj. vozila v podskupini vozil, katerih vrednosti emisij CO₂ so več kot 50 odstotkov pod referenčno vrednostjo , ki velja za to podskupino vozil. neomejeno
  5 Vozila brez emisij CO₂ (ZEV), tj. tovornjaki z manj kot 1 g CO₂/kWh ali manj kot 1 g CO₂/km neomejeno
  • Za preverjanje (validacijo) zakonite spremembe emisijskega razreda je treba zahtevi priložiti kopije prometnega dovoljenja in, če je primerno, datoteke s podatki o stranki (CIF) in potrdila o skladnosti/izjave o skladnosti (CoC). Poleg tega je za primerjavo vseh dokumentov potrebna identifikacijska številka vozila (FIN, številka podvozja). Potrebne dokumente je treba ob prijavi naložiti na portal za stranke.
  • Sprememba emisijskega razreda s strani ponudnika storitev, kot so strankine kartice za gorivo in kartice za vozni park, ni možna.
 • Vozila brez emisij, kot so električna vozila in vozila na vodik ter vozila z vodikovo gorivno celico, bodo do konca leta 2025 oproščena plačila cestnine. Od 1. januarja 2026 bodo morala vozila brez emisij plačati le 25 odstotni delež cestninske stopnje za infrastrukturne stroške ter delež cestninske stopnje za obremenitev s hrupom in onesnaževanje zraka.

 • Vozilom, ki so oproščena plačila cestnine, tudi ni treba plačati deleža cestninske stopnje za CO₂. Opozarjamo, da se oprostitev plačila cestnine za tovornjake s pogonom na zemeljski plin izteče 31. decembra 2023 in da bodo od 1. januarja 2024 postali redni cestninski zavezanci, vključno z deležem cestninske stopnje za CO₂.

 • V skladu z direktivo EU o cestnih pristojbinah ali uredbo VECTO CO2-nevtralno gorivo ne vpliva na specifične emisije CO₂ ali emisijski razred CO₂. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool oz. orodje za izračun porabe energije vozil)

 • FIN ali identifikacijska številka vozila je potrebna za primerjavo predloženih dokumentov z zahtevo za boljši emisijski razred CO₂.

  • V dokumentih vozila, zlasti v potrdilu o registraciji vozila (I. delu prometnega dovoljenja) in v dokumentu o registraciji vozila (II. delu prometnega dovoljenja) ali
  • V potrdilu o skladnosti/izjavi o skladnosti (CoC).

 • Urediti morate vsako vozilo posebej. Priporočamo, da razred CO₂ in preverjanje tehnične dovoljene skupne mase opravite skupaj.

 • Urad BALM stalno spremlja pravilnost plačevanja cestnine. Če je zaradi nepravilne navedbe tehnično dovoljene skupne mase (tzGM) plačano premalo ali nič cestnine, se uvede naknadni postopek izterjave in prekrškovni postopek.

 • Ne. Od 1. januarja 2026 bodo v kategorijo G spadala vsa vozila brez emisij, kot so vozila z električnim pogonom. Od sredine leta 2026 bodo glede na trenutno stanje načrtovanja v kategorijo G spadala tudi vozila z motorjem z notranjim izgorevanjem in emisijskim razredom Euro 7.

 • Naprava v vozilu (OBU) prikazuje emisijski razred CO₂ 0, če še ni uspela vzpostaviti stika z obračunskim centrom Toll Collect. Izklopite in vklopite vžig, tako da ponovno zaženete vozilo. S tem se naprava v vozilu poveže s sistemi družbe Toll Collect in emisijski razred CO₂, ki je shranjen za vozilo, se prenese v napravo v vozilu. Preneseni emisijski razred CO₂ ima vrednost med 1 in 5. Če to po več poskusih ne deluje, preverite pokritost mobilnega omrežja na vaši lokaciji ali se obrnite na servisnega partnerja družbe Toll Collect.

  Če OBU prikazuje razred CO₂ 0, se izračuna cestnina za razred CO₂ 1. V obračunu je nato prikazan razred CO₂ 0.

 • Najprej preverite, ali je vaše vozilo oproščeno plačila cestnine . Če je vaše vozilo oproščeno plačila cestnine, določanje emisijskega razreda CO₂ ni potrebno.

  Za namene določanja emisijskega razreda CO₂ se vozilo šteje za delovno vozilo, če je to vpisano v polje 1.1.9 CIF ali 49.3 COC (Uredba EU 2019/318). Takšno vozilo trenutno vedno sodi v emisijski razred CO₂ 1 oziroma, če ima brezemisijski pogon (npr. električni pogon), v emisijski razred CO₂ 5.

 • Sie haben zwei Möglichkeiten:

  • Sie übergeben das Fahrzeug an einen anderen Mautkunden. Den Prozess Fahrzeugübergabe mit OBU können Sie für einzelne Fahrzeuge oder ganze Flotten im Kunden-Portal durchführen.
  • Sie lassen das Fahrzeuggerät vor dem Verkauf oder Wechsel des Fahrzeugs von einem Servicepartner ausbauen. Nach dem Ausbau beauftragen Sie bitte die Fahrzeugabmeldung bei uns.