CO₂-emissieklassen

Vragen en antwoorden

  • Voertuigen worden conform de specificaties van de richtlijn 1999/62/EG (eurovignet-richtlijn) in koolstofdioxide-emissieklassen ingedeeld.
  • Er zijn vijf CO₂-emissieklassen.
  • De CO₂-emissieklasse 5 geldt voor CO₂-emissievrije voertuigen (elektrische voertuigen, voertuigen met een waterstofverbrandingsmotor en voertuigen met een waterstof-brandstofcel). Voertuigen van de CO₂-emissieklasse 5 moeten een CO₂-emissiewaarde van minder dan 1 g/km hebben. Voertuigen van de CO₂-emissieklassen 2-4 hebben verschillende grenswaarden voor CO₂-emissies. Alle voertuigen waarvoor geen specifieke CO₂-emissies gedocumenteerd zijn (eerste registratie voor 1 juli 2019) of die op dit moment de CO₂-referentiewaarde overschrijden, krijgen automatisch de CO₂-emissieklasse 1.

 • Gedeeltelijk toltarief voor kosten voor koolstofdioxide-emissies per kilometer voor tolplichtige voertuigen of voertuigcombinaties gedifferentieerd naar CO₂-emissieklasse, milieuklasse, technisch toelaatbare maximummassa en aantal assen in Euro (uittreksel uit de ontwerpwet van de regering van de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen):

  Koolstofdioxide-emissieklasse 7,5 tot <12 t 12 tot 18 t >18 t met max. 3 assen >18 t met 4 assen >18 t met 5 en meer assen
  1 EURO I en slechter 0,080 0,104 0,158 0,158 0,162
  EURO II
  EURO III
  0,080 0,104 0,138 0,138 0,162
  EURO IV
  EURO V
  EEV klasse 1
  0,080 0,100 0,134 0,134 0,160
  EURO VI 0,080 0,100 0,124 0,134 0,158
  2 0,076 0,096 0,118 0,128 0,150
  3 0,072 0,090 0,111 0,120 0,142
  4 0,040 0,050 0,063 0,068 0,079
  5 0 0 0 0 0
 • Elk voertuig wordt afhankelijk van de asconfiguratie, chassisconfiguratie en technisch toelaatbare maximummassa in een voertuiggroep ingedeeld. Voor de voertuiggroepen 4, 5, 9 en 10 zijn bovendien voertuigsubgroepen voor typische gebruiksprofielen gedefinieerd (UD: stadsverkeer, RD: distributieverkeer, LH: lange-afstandsverkeer). De voertuigsubgroep van een voertuig is gebaseerd op het motorvermogen en het type cabine.

  Voor elke voertuigsubgroep is ene grenswaarde voor CO₂-emissies vastgelegd, die van jaar tot jaar daalt. De procentuele afwijking van de specifieke CO₂-uitstoot van een voertuig ten opzichte van de betreffende grenswaarde bepaalt de CO₂-emissieklasse. De betreffende grenswaarde is afhankelijk van de voertuigsubgroep en de datum van eerste registratie van het voertuig.

  Voor voertuigen die niet in de voertuiggroepen 4, 5, 9 en 10 vallen, zijn er nog geen grenswaarden voor de CO₂-emissies vastgesteld. Voertuigen uit andere groepen kunnen daarom momenteel alleen worden ingedeeld in CO₂-emissieklasse 1, tenzij ze emissievrij zijn.

  CO₂-emissieklasse Definitie Geldigheid
  1 Voertuigen die onder geen van de andere vier CO₂-emissieklassen vallen onbegrensd
  2 Voertuigen van een voertuigsubgroep waarvan de CO₂-emissiewaarden op het moment van de classificatie meer dan 5 procent onder de voor deze voertuigsubgroep geldende referentiewaarde in de betrokken periode t liggen. 6 jaar vanaf de datum van eerste inschrijving, daarna herclassificering
  3 Voertuigen van een voertuigsubgroep waarvan de CO₂-emissiewaarden op het moment van de classificatie meer dan 8 procent onder de voor deze voertuigsubgroep geldende referentiewaarde in de betrokken periode t liggen minstens 6 jaar vanaf datum van registratie van de vrachtwagen (of van het begin van de laatste geldigheidsperiode), daarna herclassificering
  4 CO₂-emissiearme vrachtwagens, dus voertuigen van een voertuigsubgroep waarvan de CO₂-emissiewaarden meer dan 50 procent onder de voor deze voertuigsubgroep geldende referentiewaarde liggen. onbegrensd
  5 CO₂-emissievrije voertuigen (ZEV), dus vrachtwagens met minder dan 1 g CO₂/ kWh of minder dan 1 g CO₂/ km onbegrensd
  • Voor de controle (goedkeuring) van een gerechtvaardigde wijziging van de emissieklasse moeten aan de aanvraag kopieën van het kentekenbewijs en indien nodig van het klantinformatiebestand (CIF) en van de conformiteitsverklaring/verklaring van overeenstemming (COC) worden toegevoegd. Daarnaast is het voertuigidentificatienummer (VIN) voor de controle van alle documenten nodig. De noodzakelijke documenten moeten bij de aanvraag in het klantenportaal worden geüpload.
  • Een wijziging van de emissieklasse door serviceproviders zoals tankkaarten- en vlootkaartenaanbieders van de klant is niet mogelijk.
 • Emissievrije voertuigen zoals elektrische voertuigen, voertuigen met een waterstofverbrandingsmotor en voertuigen met een waterstof-brandstofcel blijven tot eind 2025 van tol vrijgesteld. Vanaf 1 januari 2026 hoeft voor emissievrije voertuigen slechts 25 procent van het gedeeltelijke toltarief te worden betaald voor infrastructuurkosten plus de gedeeltelijke toltarieven voor geluidshinder en luchtvervuiling.

 • Van tol vrijgestelde voertuigen hoeven ook geen gedeeltelijk CO₂-toltarief te betalen. Let er echter op dat de tolvrijstelling voor vrachtwagens op aardgas op 31 december 2023 afloopt en deze vanaf 1 januari 2024 normaal tolplichtig worden, met inbegrip van gedeeltelijk CO₂-toltarief.

 • Conform de eurovignet-richtlijn of de VECTO-verordening heeft een CO₂-neutrale brandstof geen effect op de specifieke CO2-emissies of CO₂-emissieklasse. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)

 • Het VIN of het voertuigidentificatienummer is voor de controle van de ingediende documenten voor de aanvraag voor een betere CO₂-emissieklasse nodig.

  • In de voertuigpapieren, om precies te zijn in het inschrijvingsbewijs (kentekenbewijs Deel I) en in de voertuigpapieren (kentekenbewijs Deel II) of
  • In de conformiteitsverklaring/verklaring van overeenstemming (COC).

 • U moet elk voertuig afzonderlijk bewerken. Wij raden u aan om de controle van de CO₂-klasse en de technisch toelaatbare maximummassa samen te doen.

 • De Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit (BALM) controleert continu de correcte betaling van de tol. Als er door de foutieve vermelding van de technisch toelaatbare maximummassa te weinig of helemaal geen tol wordt betaald, wordt een navorderings- en een overtredingsprocedure opgestart.

 • Nee. Tot categorie G behoren vanaf 1 januari 2026 alle emissievrije voertuigen, zoals bijvoorbeeld voertuigen met elektrische aandrijving. Vanaf midden 2026 behoren volgens de huidige planningsstand bovendien voertuigen met een verbrandingsmotor en de milieuklasse Euro 7 tot categorie G.

 • Het voertuigtoestel toont CO₂-emissieklasse 0 wanneer er nog geen contact met het Toll Collect-rekencentrum kon worden opgenomen. Schakel de motor uit en weer in door het voertuig opnieuw te starten. Hierdoor maakt het voertuigtoestel verbinding met de Toll Collect-systemen en de voor het voertuig opgeslagen CO₂-emissieklasse wordt naar het voertuigtoestel overgedragen. De overgedragen CO₂-emissieklasse heeft een waarde tussen 1 en 5. Als dit herhaaldelijk niet werkt, controleer dan de mobiele netwerkdekking op uw locatie of neem contact op met een servicepartner van Toll Collect.

  Wanneer het voertuigtoestel CO₂-klasse 0 aangeeft, wordt het toltarief voor CO₂-klasse 1 berekend. Op de afrekening wordt dan CO₂-klasse 0 aangegeven.

 • Controleer eerst of uw voertuig van tol vrijgesteld is . Als uw voertuig van tol vrijgesteld is, dan is het bepalen van de CO₂-emissieklasse niet nodig.

  Voor het bepalen van de CO₂-emissieklasse geldt een voertuig als werkvoertuig, als het in veld 1.1.9 van de CIF of 49.3 van de COC is ingevoerd (EU-verordening 2019/318). Een dergelijk voertuig valt momenteel altijd in CO₂-emissieklasse 1 of, als het een emissievrije aandrijving heeft (bijv. een elektrische aandrijving), in CO₂-emissieklasse 5.

 • Sie haben zwei Möglichkeiten:

  • Sie übergeben das Fahrzeug an einen anderen Mautkunden. Den Prozess Fahrzeugübergabe mit OBU können Sie für einzelne Fahrzeuge oder ganze Flotten im Kunden-Portal durchführen.
  • Sie lassen das Fahrzeuggerät vor dem Verkauf oder Wechsel des Fahrzeugs von einem Servicepartner ausbauen. Nach dem Ausbau beauftragen Sie bitte die Fahrzeugabmeldung bei uns.