Právne základy


Dopravná značka upozorňuje na mýtnu povinnosť

Právne základy výberu mýta

Zákon o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) stanovuje, za ktoré vozidlá a na ktorých spolkových diaľkových komunikáciách je potrebné platiť mýto, ako sa má uskutočniť výber mýta a ako sa vykonáva kontrola. Tento zákon nadobudol účinnosť dňa 19. júla 2011 a odvtedy bol viackrát zmenený. Nariadenia upravujú všetky podrobnosti týkajúce sa výberu mýta pre nákladné vozidlá.