Právne základy


Dopravná značka upozorňuje na mýtnu povinnosť

Právne základy výberu mýta

Zákon o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG), zákon o mýtnom systéme a niekoľko nariadení tvoria právny rámec výberu mýta pre nákladné vozidlá za prejdené úseky. Zákon o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG), ktorý nadobudol účinnosť dňa 19. júla 2011, napríklad stanovuje, za ktoré vozidlá a na ktorých spolkových diaľkových komunikáciách je potrebné platiť mýto, ako sa má uskutočniť výber mýta a ako sa vykonáva kontrola. Tieto nariadenia upravujú všetky podrobnosti týkajúce sa výberu mýta pre nákladné vozidlá.