Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Právne základy


Dopravná značka upozorňuje na mýtnu povinnosť

Právne základy výberu mýta

Zákon o vyberaní mýta a nariadenie o vyberaní mýta tvoria právny rámec mýta pre nákladné vozidlá za prejdené úseky. Zákon o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG), ktorý nadobudol účinnosť dňa 19. júla 2011, napríklad stanovuje, za ktoré vozidlá a na ktorých spolkových diaľkových komunikáciách je potrebné platiť mýto, ako sa má uskutočniť výber mýta a ako sa vykonáva kontrola.

Zákon o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG) splnomocňuje spolkovú vládu, aby stanovila výšku mýta prostredníctvom právneho nariadenia. Až do vydania nového nariadenia o výške mýta výška sa mýta stanovuje podľa prílohy k zákonu o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFstrMG). Nariadenie o mýte upravuje všetky podrobnosti týkajúce sa výberu mýta pre nákladné vozidlá.

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603