Правни основания


Пътен знак указва облагането с пътна такса

Правни основания за събирането на пътна такса

Законът за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) определя кои превозни средства подлежат на пътни такси, за кои федерални магистрали, как се събира таксата и как се осъществява контрол върху процедурата. Той влезе в сила на 19 юли 2011 г. и оттогава е изменян няколко пъти. Наредбите уреждат подробности относно събирането на пътни такси за товарни автомобили.