Правни основания


Пътен знак указва облагането с пътна такса

Правни основания за събирането на пътна такса

Германският Закон за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG), германският Закон за пътната такса и някои наредби формират правната рамка за събирането на свързаната с отсечки пътна такса за товарни автомобили. Законът за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG), който влезе в сила на 19 юли 2011 г., например определя за кои автомобили на кои федерални автомагистрали трябва да се плаща пътна такса, как се събира тя и как се контролира. Чрез наредбите се регулират всички подробности относно събирането на пътна такса за товарни автомобили.