Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Правни основания


Пътен знак указва облагането с пътна такса

Правни основания за събирането на пътна такса

Законът за пътната такса и наредбите за облагане с пътна такса формират правната рамка за събирането на пътна такса за товарни автомобили, базираща се на дължината на изминатите отсечки. Законът за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG), който влезе в сила на 19 юли 2011 г., например определя за кои автомобили на кои федерални автомагистрали трябва да се плаща пътна такса, как се събира тя и как се контролира.

Федералното правителство се упълномощава от Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG) да определя размера на пътната такса чрез правна наредба. До влизането в сила на нова правна наредба за повишаване на пътната такса размерът на пътната такса се определя според приложението към Закона за пътната такса за федералните автомагистрали (BFStrMG). Чрез наредбата за пътната такса се регулират всички подробности относно събирането на пътна такса за товарни автомобили.

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603