Cestnina za alternativne pogone

Vprašanja in odgovori

 • Od 1. januarja 2024 bodo vozila, ki so tovarniško opremljena s pogonom na plin CNG (stisnjeni zemeljski plin)/LNG (utekočinjeni zemeljski plin) in so uvrščena v emisijski razred EURO 6, morala plačevati obvezno cestnino.

 • Vozila brez emisij, kot so električna vozila in vozila na vodik ter vozila z vodikovo gorivno celico, bodo oproščena plačila cestnine do konca leta 2025. Vozila s temi tipi pogona z največjo tehnično dovoljeno maso do 4,25 tone ostajajo trajno oproščena plačila cestnine.

 • Vozila brez emisij bodo še naprej oproščena plačila cestnine do 31. decembra 2025.

  V nadaljnjem obdobju morajo ta vozila plačati le za 75 odstotkov znižan delež cestninske stopnje za stroške infrastrukture in deleže cestninske stopnje za zunanje stroške za onesnaževanje zraka in obremenitev s hrupom.

  V tem trenutku se lahko domneva, da bo delež cestninske stopnje za zunanje stroške emisij CO2 za vozila brez emisij enaka 0.

  Vozila brez emisij do 4,25 tone največje tehnično dovoljene mase pa ostanejo trajno oproščena plačila cestnine.

 • V skladu z direktivo EU o cestnih pristojbinah ali uredbo VECTO CO₂-nevtralno gorivo ne vpliva na specifične emisije CO₂ ali emisijski razred CO2. (VECTO = Vehicle Energy Consumption Calculation Tool oz. orodje za izračun porabe energije vozil)

 • Težka gospodarska vozila brez motorja z notranjim izgorevanjem in vozila z motorjem z notranjim izgorevanjem z emisijami manj kot 1 gCO₂/kWh ali manj kot 1 gCO₂/km se štejejo za vozila brez emisij (Uredba (EU) 2019/1242).

  Iskalnik emisijskega razreda CO₂ omogoča določitev vrst goriva/virov energije brez emisij, na primer za povsem električno vozilo ali vozilo s pogonom na vodik.