Mediul înconjurător


În peisajul atrăgător se află un pod de autostradă

Atitudinea noastră față de protecția mediului

Toll Collect GmbH are un sistem de management al mediului, în conformitate cu standardul internațional ISO 14001 și cu regulamentul CE de audit de mediu „EMAS” (Eco Management and Audit Scheme). Sistemul se asigură că structura și funcționarea sistemului de taxare pentru autocamioane în Germania au un impact cât mai mic asupra mediului. Toll Collect a integrat cerințele clare de mediu în toate procesele de afaceri cu efecte posibile asupra mediului, de exemplu la achiziționarea de produse și servicii. Cele mai importante obiective ecologice sunt:

  • economii în consumul de resurse (de exemplu, energie, apă)
  • reducerea deșeurilor
  • promovarea gândirii orientate către mediu și acțiune în acest sens la Toll Collect

Declarația de mediu

Toll Collect publică anual o declarație de mediu ca parte a raportului de sustenabilitate. Această declarație este o condiție prealabilă pentru participarea la EMAS, sigiliul european de omologare pentru sisteme durabile de management de mediu. Declarația este verificată de un expert de mediu independent, autorizat de stat.

Curent verde

Podurile de control pentru taxa rutieră sunt alimentate cu electricitate care provine în totalitate din surse regenerabile. Drept urmare, Toll Collect reduce emisiile anuale de CO2 cu aproximativ 3 000 de tone.

Certificat de electricitate verde (PDF, 290 KB)

Atmosfair

Toll Collect compensează emisiile CO2 cauzate de călătoriile de afaceri inevitabile și sprijină astfel un proiect Gold Standard derulat în Rwanda în domeniul cuptoarelor eficiente energetic.

Certificat Atmosfair (PDF, 1023 KB)

Persoanele dumneavoastră de contact

Recomandări suplimentare