Zaštita okoliša


Most na autocesti nalazi se u atraktivnoj okolini

Naša posvećenost zaštiti okoliša

Tvrtka Toll Collect GmbH ima sustav upravljanja okolišem u skladu s normom ISO 14001 i Uredbom (EZ) o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (Eco Management and Audit Scheme). Sustav osigurava da struktura i rad sustava naplate cestarine za teretna vozila u Njemačkoj minimalno opterećuju okoliš. Tvrtka Toll Collect u sve je poslovne procese s mogućim utjecajima na okoliš integrirala jednoznačne ekološke standarde – primjerice pri kupnji proizvoda i usluga. Najvažniji ciljevi pri zaštiti okoliša su:

  • Uštede pri potrošnji resursa (primjerice energije, vode)
  • Smanjivanje otpada
  • Promicanje ekološkog načina razmišljanja i djelovanja u tvrtki Toll Collect

Izjava o zaštiti okoliša

Toll Collect objavljuje godišnju izjavu o zaštiti okoliša kao dio izvješća o održivosti. Ta je izjava preduvjet za sudjelovanje u EMAS-u, europskom pečatu kvalitete za održive sustave upravljanja okolišem. Izjavu provjerava neovisni auditor za zaštitu okoliša s državnim odobrenjem.

Zelena struja

Mostovi za kontrolu naplate cestarine rade na struju koja potpuno potječe iz obnovljivih izvora energije. Tako tvrtka Toll Collect smanjuje godišnju emisiju CO2 za oko 3000 tona.

Certifikat za zelenu struju (PDF, 290 KB)

Atmosfair

Toll Collect kompenzira emisije CO2 uzrokovane neizbježnim poslovnim putovanjima i na taj način podržava Gold Standard projekt za energetski učinkovite peći u Ruandi.

Certifikat Atmosfair (PDF, 1023 KB)

Vaše osobe za kontakt

Daljnje preporuke