Środowisko


Wiadukt autostradowy w atrakcyjnej widokowo okolicy

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska

Firma Toll Collect GmbH posiada system zarządzania środowiskiem zgodny z międzynarodową normą ISO 14001 oraz rozporządzeniem WE w sprawie audytu środowiskowego „EMAS” (Eco Management and Audit Scheme). System gwarantuje, że budowa i eksploatacja systemu poboru opłat drogowych dla samochodów ciężarowych w Niemczech będzie miała jak najmniejszy wpływ na środowisko. Toll Collect uwzględnił wyraźne wymogi środowiskowe we wszystkich procesach biznesowych, które mogą mieć wpływ na środowisko, np. przy zakupie produktów i usług. Najważniejsze cele związane z ochroną środowiska to:

  • Ograniczenie zużycia zasobów (np. energii, wody)
  • Zmniejszenie ilości odpadów
  • Promowanie ekologicznego myślenia i działania w Toll Collect

Deklaracja środowiskowa

Co rok Toll Collect publikuje deklarację środowiskową jako część raportu o zrównoważonym rozwoju. Ta deklaracja jest wymogiem uczestnictwa w EMAS, europejskim systemie certyfikacji środowiskowej. Deklaracja jest sprawdzana przez niezależnego, posiadającego federalne uprawnienia weryfikatora środowiskowego.

Zielony prąd

Mostki służące do poboru opłat drogowych są zasilane energią elektryczną pochodzącą w całości z odnawialnych źródeł. Dzięki temu Toll Collect obniża roczną ilość emisji dwutlenku węgla o 3000 ton.

Certyfikat zielonej energii (PDF, 290 KB)

Atmosfair

Toll Collect kompensuje emisje CO2 powstałe w wyniku niedających się uniknąć podróży służbowych i wspiera w ten sposób projekt Gold Standard na rzecz efektywnych energetycznie piecyków w Rwandzie.

Certyfikat Atmosfair (PDF, 1023 KB)

Osoba kontaktowa

Dalsze rekomendacje

Blog

Zużyte akumulatory elektrycznych samochodów ciężarowych ekologiczne w stanie spoczynku

Aktualny wpis