Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

  • Połączenia z Niemiec:
  • 0800 222 26 28*
  • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Środowisko


Wiadukt autostradowy w atrakcyjnej widokowo okolicy

Poczucie odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego

Toll Collect GmbH dysponuje systemem zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 14001 oraz Dyrektywy Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu - EMAS (Eco Management and Audit Scheme). System ma na celu ograniczenie negatywnie oddziaływających na środowisko przedsięwzięć związanych z budową i zarządzaniem systemem poboru opłat drogowych od samochodów ciężarowych w Niemczech.

Toll Collect wdrożyło we wszystkich procesach operacyjnych potencjalnie oddziaływających na środowisko ścisłe wymagania ekologiczne dotyczące np. sposobu zakupu produktów i usług. Głównymi celami w tym zakresie są:

  • Ograniczenie zużycia zasobów (np. energii, wody)
  • Redukcja ilości wytwarzanych odpadów
  • Promowanie myślenia i działań zmierzających do ochrony środowiska

Deklaracja ochrony środowiska Toll Collect

Każdego roku Toll Collect publikuje deklarację środowiskową jako część raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Ta deklaracja jest wymogiem uczestnictwa w EMAS, europejskim systemie certyfikacji środowiskowej. Deklaracja jest sprawdzana przez niezależnego, posiadającego federalne uprawnienia weryfikatora środowiskowego.

Zielona elektryczność

Mostki kontrolne systemu poboru opłat drogowych są zasilane prądem uzyskiwanym w całości z odnawialnych źródeł energii. Przedsiębiorstwo Toll Collect obniża w ten sposób emisję CO2 o blisko 3000 ton rocznie.

Certyfikat energii odnawialnej Vattenfall

GoGreen

Toll Collect wspiera inicjatywę GoGreen niemieckiej poczty Deutsche Post. Zadaniem GoGreen jest realizacja projektów ochrony klimatu w ramach rekompensaty emitowania CO2 podczas transportu przesyłek.

GoGreen Certyfikat

Kontakt

dr Peter Junker
Toll Collect GmbH
Pełnomocnik ds. ochrony środowiska
Tel. 0049 30 74077-1530
Faks 0049 30 74077-1540
E-mail


Jadący samochód ciężarowy na tle pola kwitnącego rzepaku

Osoba kontaktowa


Portret Dr Petera Junkera, Pełnomocnik Toll Collect ds. Zrównoważonego Rozwoju

Osoba odpowiedzialna za ochronę środowiska
Dr Peter Junker
Tel.: +49 30 74077-1530
Faks: +49 30 74077-1540
E-mail

Do początku strony

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r603