Środowisko


Wiadukt autostradowy w atrakcyjnej widokowo okolicy

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska

Firma Toll Collect GmbH posiada system zarządzania środowiskiem zgodny z międzynarodową normą ISO 14001 oraz rozporządzeniem WE w sprawie audytu środowiskowego „EMAS” (Eco Management and Audit Scheme). System gwarantuje, że budowa i eksploatacja systemu poboru opłat drogowych dla samochodów ciężarowych w Niemczech będzie miała jak najmniejszy wpływ na środowisko. Toll Collect uwzględnił wyraźne wymogi środowiskowe we wszystkich procesach biznesowych, które mogą mieć wpływ na środowisko, np. przy zakupie produktów i usług. Najważniejsze cele związane z ochroną środowiska to:

  • Ograniczenie zużycia zasobów (np. energii, wody)
  • Zmniejszenie ilości odpadów
  • Promowanie ekologicznego myślenia i działania w Toll Collect

Deklaracja środowiskowa

Co rok Toll Collect publikuje deklarację środowiskową jako część raportu o zrównoważonym rozwoju. Ta deklaracja jest wymogiem uczestnictwa w EMAS, europejskim systemie certyfikacji środowiskowej. Deklaracja jest sprawdzana przez niezależnego, posiadającego federalne uprawnienia weryfikatora środowiskowego.

Zielony prąd

Mostki służące do poboru opłat drogowych są zasilane energią elektryczną pochodzącą w całości z odnawialnych źródeł. Dzięki temu Toll Collect obniża roczną ilość emisji dwutlenku węgla o 3000 ton.

Certyfikat zielonej energii (PDF, 290 KB)

GoGreen

Toll Collect wspiera inicjatywę GoGreen firmy Deutsche Post. GoGreen kompensuje emisje CO2 powstałe podczas transportu przesyłek poprzez projekty ochrony klimatu.

Certyfikat GoGreen (PDF, 766 KB)

Osoba kontaktowa

Dalsze rekomendacje

Blog

Zużyte akumulatory elektrycznych samochodów ciężarowych ekologiczne w stanie spoczynku

Aktualny wpis