Korzystasz z przestarzałej wersji przeglądarki. Z tego powodu niektóre treści na tej stronie internetowej mogą być wyświetlane niepoprawnie. Zaktualizuj przeglądarkę. Jeśli Twój komputer jest podłączony do sieci, skontaktuj się z administratorem.

Wyjdź z sekcji mobilnej

Na mobilnych urządzeniach końcowych widok tej strony może być zniekształcony. Kontynuować mimo to?

Toll Collect Toll Collect

Infolinia serwisowa

  • Połączenia z Niemiec:
  • 0800 222 26 28*
  • Połączenia spoza obszaru Niemiec:
  • 00800 0 222 26 28 *

* bezpłatnie, za rozmowy z sieci telefonii komórkowej mogą być naliczane opłaty wg różnych taryf

Środowisko


Wiadukt autostradowy w atrakcyjnej widokowo okolicy

Poczucie odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego

Toll Collect GmbH dysponuje systemem zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 14001 oraz Dyrektywy Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu - EMAS (Eco Management and Audit Scheme). System ma na celu ograniczenie negatywnie oddziaływających na środowisko przedsięwzięć związanych z budową i zarządzaniem systemem poboru opłat drogowych od samochodów ciężarowych w Niemczech.

Toll Collect wdrożyło we wszystkich procesach operacyjnych potencjalnie oddziaływających na środowisko ścisłe wymagania ekologiczne dotyczące np. sposobu zakupu produktów i usług. Głównymi celami w tym zakresie są:

  • Ograniczenie zużycia zasobów (np. energii, wody)
  • Redukcja ilości wytwarzanych odpadów
  • Promowanie myślenia i działań zmierzających do ochrony środowiska

Deklaracja ochrony środowiska Toll Collect

Co rok Toll Collect publikuje deklarację środowiskową. Ta deklaracja jest wymogiem uczestnictwa w EMAS, europejskim systemie certyfikacji środowiskowej. Deklaracja jest sprawdzana przez niezależnego, posiadającego federalne uprawnienia weryfikatora środowiskowego.

Deklaracja ochrony środowiska Toll Collect

Zielona elektryczność

Mostki kontrolne systemu poboru opłat drogowych są zasilane prądem uzyskiwanym w całości z odnawialnych źródeł energii. Przedsiębiorstwo Toll Collect obniża w ten sposób emisję CO2 o blisko 3000 ton rocznie.

Certyfikat energii odnawialnej Vattenfall

GoGreen

Toll Collect wspiera inicjatywę GoGreen niemieckiej poczty Deutsche Post. Zadaniem GoGreen jest realizacja projektów ochrony klimatu w ramach rekompensaty emitowania CO2 podczas transportu przesyłek.

GoGreen Certyfikat

Kontakt

dr Peter Junker
Toll Collect GmbH
Pełnomocnik ds. ochrony środowiska
Tel. 0049 30 74077-1530
Faks 0049 30 74077-1540
E-mail


Jadący samochód ciężarowy na tle pola kwitnącego rzepaku

Osoba kontaktowa


Portret Dr Petera Junkera, Pełnomocnik Toll Collect ds. Zrównoważonego Rozwoju

Osoba odpowiedzialna za ochronę środowiska
Dr Peter Junker
Tel.: +49 30 74077-1530
Faks: +49 30 74077-1540
E-mail

Do początku strony

Build: 33.6.2.0, Content: undefined, Node: tpm1r603