Milieu


Een snelwegbrug in een mooie omgeving

Onze inzet voor de bescherming van het milieu

Toll Collect GmbH beschikt over een milieubeheersysteem conform de internationale norm ISO 14001 en de EG-milieuauditverordening 'EMAS' (Eco Management and Audit Scheme). Het systeem zorgt ervoor dat de opbouw en het gebruik van het tolsysteem voor vrachtwagens in Duitsland het milieu zo min mogelijk belasten. Toll Collect heeft duidelijke milieueisen geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen met een mogelijke impact op het milieu – zoals bij de aankoop van producten en diensten. De belangrijkste milieudoelstellingen zijn:

  • Vermindering van het verbruik van hulpbronnen (bijvoorbeeld energie, water)
  • Vermindering van afval
  • Bevordering van milieugericht denken en handelen bij Toll Collect

Milieuverklaring

Toll Collect publiceert jaarlijks een milieuverklaring als onderdeel van het duurzaamheidsverslag. Deze verklaring is een voorwaarde voor deelname aan EMAS, het Europese kwaliteitskeurmerk voor duurzame milieubeheersystemen. De verklaring wordt geverifieerd door een onafhankelijke, door de staat gecertificeerde milieuverificateur.

Groene stroom

De bruggen voor de tolcontrole worden aangedreven door elektriciteit die volledig uit hernieuwbare bronnen wordt opgewekt. Op deze manier vermindert Toll Collect de jaarlijkse CO2-uitstoot met ongeveer 3.000 ton.

Groenestroomcertificaat (PDF, 290 KB)

Atmosfair

Toll Collect compenseert de door onvermijdelijke dienstreizen ontstane CO2-uitstoot en ondersteunt daarmee een Gold-Standard-project voor energiezuinige kooktoestellen in Rwanda.

Atmosfair-certificaat (PDF, 1023 KB)

Uw contactpersonen

Meer aanbevelingen