Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

  • Volání z Německa:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volání ze zahraničí:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Životní prostředí


Dálniční most se nachází v atraktivním prostředí

Naše prohlášení k ochraně životního prostředí

Společnost Toll Collect GmbH disponuje systémem enviromentálního managementu podle mezinárodní normy ISO 14001 a nařízení ES pro enviromentálním řízení podniků a audit „EMAS“ (Eco Management and Audit Scheme). Systém zajišťuje, aby výstavba a provoz mýtného systému pro nákladní automobily v Německu zatěžovala co nejméně životní prostředí. Společnost Toll Collect integrovala do všech obchodních procesů s možnými dopady na životní prostředí jednoznačné ekologické požadavky – případně při nákupu výrobků a služeb. Nejdůležitější ekologické cíle jsou:

  • Úspory při spotřebování zdrojů (např. energie, vody)
  • Zredukování odpadů
  • Podpora ekologicky orientovaného myšlení a jednání u společnosti Toll Collect

Enviromentální prohlášení

Společnost Toll Collect každoročně zveřejňuje enviromentální prohlášení jako součást zprávy o udržitelnosti. Toto prohlášení je předpokladem pro účast v systému EMAS, evropské značce kvality pro udržitelné systémy enviromentálního managementu. Prohlášení je kontrolováno nezávislým, státem schváleným enviromentálním ověřovatelem.

Zelený proud

Mosty pro kontrolu mýta jsou napájeny proudem, který zcela pochází z obnovitelných zdrojů. Díky tomu společnost Toll Collect snižuje roční emise CO2 o přibližně 3 000 tun.

Certifikát používání zeleného proudu

GoGreen

Společnost Toll Collect podporuje iniciativu GoGreen Německé pošty. GoGreen vyrovnává emise CO2 vznikající při přepravě zásilek projekty na ochranu klimatu.

Certifikát programu GoGreen

Kontakt

Dr. Peter Junker
Toll Collect GmbH
Pověřenec pro oblast trvalé udržitelnosti
Tel. +49 30 74077-1530
Fax. +49 30 74077-1540
E-mail


Nákladní automobil projíždí za kvetoucím řepkovým polem

Vaše kontaktní osoba


Portrét Dr. Petera Junkera, pověřence pro oblast trvalé udržitelnosti společnosti Toll Collect

Pověřenec pro oblast trvalé udržitelnosti
Dr. Peter Junker
Tel.: +49 30 74077-1530
Fax: +49 30 74077-1540
E-mail

K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605