Životní prostředí


Dálniční most se nachází v atraktivním prostředí

Naše prohlášení k ochraně životního prostředí

Společnost Toll Collect GmbH disponuje systémem enviromentálního managementu podle mezinárodní normy ISO 14001 a nařízení ES pro enviromentálním řízení podniků a audit „EMAS“ (Eco Management and Audit Scheme). Systém zajišťuje, aby výstavba a provoz mýtného systému pro nákladní automobily v Německu zatěžovala co nejméně životní prostředí. Společnost Toll Collect integrovala do všech obchodních procesů s možnými dopady na životní prostředí jednoznačné ekologické požadavky – případně při nákupu výrobků a služeb. Nejdůležitější ekologické cíle jsou:

  • Úspory při spotřebování zdrojů (např. energie, vody)
  • Zredukování odpadů
  • Podpora ekologicky orientovaného myšlení a jednání u společnosti Toll Collect

Environmentální prohlášení

Společnost Toll Collect každoročně zveřejňuje enviromentální prohlášení jakožto součást zprávy o udržitelnosti. Toto prohlášení je předpokladem pro účast v systému EMAS, evropské značce kvality pro udržitelné systémy enviromentálního managementu. Prohlášení je kontrolováno nezávislým, státem schváleným enviromentálním ověřovatelem.

Zelený proud

Mosty pro kontrolu mýta jsou napájeny proudem, který zcela pochází z obnovitelných zdrojů. Díky tomu společnost Toll Collect snižuje roční emise CO2 o přibližně 3 000 tun.

Certifikát používání zeleného proudu (PDF, 290 KB)

GoGreen

Společnost Toll Collect podporuje iniciativu GoGreen Německé pošty. GoGreen vyrovnává emise CO2 vznikající při přepravě zásilek projekty na ochranu klimatu.

Certifikát programu GoGreen (PDF, 766 KB)

Vaše kontaktní osoby

Další doporučení