Životní prostředí


Dálniční most se nachází v atraktivním prostředí

Naše prohlášení k ochraně životního prostředí

Společnost Toll Collect GmbH disponuje systémem enviromentálního managementu podle mezinárodní normy ISO 14001 a nařízení ES pro enviromentálním řízení podniků a audit „EMAS“ (Eco Management and Audit Scheme). Systém zajišťuje, aby výstavba a provoz mýtného systému pro nákladní automobily v Německu zatěžovala co nejméně životní prostředí. Společnost Toll Collect integrovala do všech obchodních procesů s možnými dopady na životní prostředí jednoznačné ekologické požadavky – případně při nákupu výrobků a služeb. Nejdůležitější ekologické cíle jsou:

  • Úspory při spotřebování zdrojů (např. energie, vody)
  • Zredukování odpadů
  • Podpora ekologicky orientovaného myšlení a jednání u společnosti Toll Collect

Environmentální prohlášení

Společnost Toll Collect každoročně zveřejňuje enviromentální prohlášení jakožto součást zprávy o udržitelnosti. Toto prohlášení je předpokladem pro účast v systému EMAS, evropské značce kvality pro udržitelné systémy enviromentálního managementu. Prohlášení je kontrolováno nezávislým, státem schváleným enviromentálním ověřovatelem.

Zelený proud

Mosty pro kontrolu mýta jsou napájeny proudem, který zcela pochází z obnovitelných zdrojů. Díky tomu společnost Toll Collect snižuje roční emise CO2 o přibližně 3 000 tun.

Certifikát používání zeleného proudu (PDF, 290 KB)

Atmosfair

Společnost Toll Collect kompenzuje emise CO2 způsobené nevyhnutelnými služebními cestami a podporuje tak projekt „Gold Standard“ pro energeticky účinná kamna ve Rwandě.

Certifikát programu Atmosfair (PDF, 1023 KB)

Vaše kontaktní osoby

Další doporučení