Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Životné prostredie


Diaľničný most nachádzajúci sa v atraktívnom prostredí

Naše prehlásenie o ochrane životného prostredia

Spoločnosť Toll Collect GmbH má zavedený systém environmentálneho manažmentu podľa medzinárodnej normy ISO 14001 a nariadenia EÚ o enviromentálnom audite „EMAS“ (Eco Management and Audit Scheme). Tento systém zabezpečuje, že výstavba a prevádzka systému na výber mýta v Nemecku zaťažuje životné prostredie v čo najmenšej miere. Toll Collect do všetkých obchodných procesov s možným vplyvom na životné prostredie integroval jednoznačné ekologické požiadavky - už pri nákupe produktov a služieb. Najdôležitejšie ekologické ciele sú:

  • šetrenie pri spotrebe zdrojov (napríklad energia, voda)
  • zníženie odpadu
  • podpora ekologického myslenia a konania v spoločnosti Toll Collect

Prehlásenie o ochrane životného prostredia

Spoločnosť Toll Collect každý rok zverejní prehlásenie o ochrane životného prostredia ako časť správy o udržateľnosti. Toto prehlásenie je predpokladom pre účasť na EMAS, európskej známke kvality pre udržateľné systémy environmentálneho manažmentu. Toto prehlásenie overí nezávislý, štátny environmentálny overovateľ.

Grüner Strom

Brány na kontrolu mýtneho systému sú prevádzkované prúdom, ktorý v plnej miere pochádza z obnoviteľných zdrojov. Spoločnosť Toll Collect vďaka tomu zníži ročné emisie CO2 o približne 3 000 ton.

Certifikát zelený prúd

GoGreen

Toll Collect podporuje iniciatívu GoGreen spoločnosti Deutsche Post. GoGreen vyrovnáva emisie CO2 vznikajúce pri preprave projektami na ochranu klímy.

Certifikát GoGreen

Kontakt

Dr. Peter Junker
Toll Collect GmbH
Osoba zodpovedná za koncepciu trvalo udržateľného rozvoja
Tel. +49 30 74077-1530
Fax. +49 30 74077-1540
E-mail


Nákladné vozidlo prechádza poza kvitnúce repkové pole

Váš kontaktný partner


Portrét Dr. Petra Junkera, zmocnenca spoločnosti Toll Collect pre trvalú udržateľnosť

Osoba zodpovedná za koncepciu trvalo udržateľného rozvoja
Dr. Peter Junker
Tel.: +49 30 74077-1530
Fax: +49 30 74077-1540
E-mail

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603