Životné prostredie


Diaľničný most nachádzajúci sa v atraktívnom prostredí

Naše prehlásenie o ochrane životného prostredia

Spoločnosť Toll Collect GmbH má zavedený systém environmentálneho manažmentu podľa medzinárodnej normy ISO 14001 a nariadenia EÚ o enviromentálnom audite „EMAS“ (Eco Management and Audit Scheme). Tento systém zabezpečuje, že výstavba a prevádzka systému na výber mýta v Nemecku zaťažuje životné prostredie v čo najmenšej miere. Toll Collect do všetkých obchodných procesov s možným vplyvom na životné prostredie integroval jednoznačné ekologické požiadavky - už pri nákupe produktov a služieb. Najdôležitejšie ekologické ciele sú:

  • šetrenie pri spotrebe zdrojov (napríklad energia, voda)
  • zníženie odpadu
  • podpora ekologického myslenia a konania v spoločnosti Toll Collect

Prehlásenie o ochrane životného prostredia

Spoločnosť Toll Collect každý rok ako súčasť správy o udržateľnosti zverejní prehlásenie o ochrane životného prostredia. Toto prehlásenie je predpokladom pre účasť na EMAS, európskej známke kvality pre udržateľné systémy environmentálneho manažmentu. Toto prehlásenie overí nezávislý, štátny environmentálny overovateľ.

Grüner Strom

Brány na kontrolu mýtneho systému sú prevádzkované prúdom, ktorý v plnej miere pochádza z obnoviteľných zdrojov. Spoločnosť Toll Collect vďaka tomu zníži ročné emisie CO2 o približne 3 000 ton.

Certifikát zelený prúd (PDF, 290 KB)

Atmosfair

Spoločnosť Toll Collect kompenzuje emisie CO2 spôsobené nevyhnutnými služobnými cestami a podporuje tak projekt Zlatý štandard pre energeticky účinné pece v Rwande.

Certifikát Atmosfair (PDF, 1023 KB)

Vaša kontaktná osoba

Ďalšie odporúčania