Околна среда


Мост на автомагистрала се намира на красиво място

Нашият ангажимент за опазване на околната среда

Toll Collect GmbH разполага със система за управление на околната среда в съответствие с международния стандарт ISO 14001 и Разпоредбата за екологичен одит на ЕС „EMAS“ (Eco Management and Audit Scheme). Системата гарантира, че структурата и работата на системата за събиране на пътни такси за товарни автомобили в Германия натоварва възможно най-малко околната среда. Toll Collect интегрира еднозначни екологични изисквания във всички бизнес процеси с възможно въздействие върху околната среда – като например при закупуване на продукти и услуги. Най-важните за околната среда цели са:

  • Пестене при потреблението на ресурси (например енергия, вода)
  • Намаляване на отпадъците
  • Насърчаване на екологично ориентирано мислене и действия в Toll Collect

Екологичен отчет

Toll Collect публикува ежегодно екологичния си отчет като част от доклада за устойчивост. Този отчет е условие за участие в EMAS, европейския знак за качество за системи за устойчиво управление на околната среда. Отчетът се проверява от независим, одобрен от държавата експерт по околната среда.

Зелен ток

Мостовете за контрол на пътните такси се захранват от електричество, което идва изцяло от възобновяеми източници. В резултат на това Toll Collect намалява годишните емисии на CO2 с около 3000 тона.

Сертификат за зелен ток (PDF, 290 KB)

Atmosfair

Toll Collect компенсира емисиите на CO2, получени от неизбежните бизнес пътувания, с което подкрепя проекта по Gold Standard за енергийно ефективни печки в Руанда.

Сертификат Atmosfair (PDF, 1023 KB)

Вашите лица за контакт

Други препоръки