Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Околна среда


Мост на автомагистрала се намира на красиво място

Нашият ангажимент за опазване на околната среда

Toll Collect GmbH разполага със система за управление на околната среда в съответствие с международния стандарт ISO 14001 и Разпоредбата за екологичен одит на ЕС „EMAS“ (Eco Management and Audit Scheme). Системата гарантира, че структурата и работата на системата за събиране на пътни такси за товарни автомобили в Германия натоварва възможно най-малко околната среда. Toll Collect интегрира еднозначни екологични изисквания във всички бизнес процеси с възможно въздействие върху околната среда – като например при закупуване на продукти и услуги. Най-важните за околната среда цели са:

  • Пестене при потреблението на ресурси (например енергия, вода)
  • Намаляване на отпадъците
  • Насърчаване на екологично ориентирано мислене и действия в Toll Collect

Екологичен отчет

Toll Collect публикува ежегодно eкологичен отчет като част от доклада за устойчивост. Този отчет е условие за участие в EMAS, европейския знак за качество за системи за устойчиво управление на околната среда. Отчетът се проверява от независим, одобрен от държавата експерт по околната среда.

Зелен ток

Мостовете за контрол на пътните такси се захранват от електричество, което идва изцяло от възобновяеми източници. В резултат на това Toll Collect намалява годишните емисии на CO2 с около 3000 тона.

Сертификат за зелен ток

GoGreen

Toll Collect подкрепя инициативата GoGreen на Deutsche Post. GoGreen компенсира емисиите на CO2, генерирани при транспортиране на пратки чрез проекти за опазване на климата.

Сертификат GoGreen

Контакти

Д-р Петер Юнкер
Toll Collect GmbH
Представител за устойчивото развитие
Тел. +49 30 74077-1530
Факс. +49 30 74077-1540
имейл


Товарен автомобил се движи сред цъфтящи насаждения с рапица

Вашето лице за контакт


Портрет на д-р Петер Юнкер, отговорно лице за устойчивост към Toll Collect

Представител за устойчивото развитие
Д-р Петер Юнкер
Тел.: +49 30 74077-1530
Факс: +49 30 74077-1540
имейл

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603