Paysafecard


Vozač plaća svoju prijavu u sustav karticom Paysafecard

Paysafecard je elektroničko platno sredstvo koje funkcionira po principu prethodne uplate. Prije prijave u sustav na prodajnim mjestima poput benzinskih postaja, poštanskih ureda ili kioska kupujete pretplatu za paysafecard.

Zatim možete koristiti ovu pretplatu za plaćanje svoje prijave u sustav putem interneta ili aplikacije. U tu svrhu pri plaćanju unosite 16-eroznamenskasti PIN za karticu paysafecard.