Prijava vozila za izuzeće za obrtnike moguća je već sada

Berlin,
  • Cestarina za teretna vozila u Njemačkoj vrijedi od 1. srpnja 2024. za vozila s najvećom tehnički dopuštenom masom iznad 3,5 tona
  • Ugradnja mobilnih uređaja za vozilo je u tijeku
  • Vozila za izuzeće za obrtnike sada se već mogu registrirati putem internetske stranice Toll Collecta

Savezni zakon o cestarinama na magistralnim cestama (BFStrMG) od 1. srpnja 2024. predviđa obvezu plaćanja cestarine i za vozila s najvećom tehnički dopuštenom masom (ntdm) većom od 3,5 t, a manjom od 7,5 tona koja su namijenjena ili se koriste za robni promet. Obrtnička vozila oslobođena su pod određenim uvjetima obveze plaćanja cestarine. Jesu li za to ispunjeni preduvjeti, ovisi o konkretnoj vožnji i robi koja se prevozi.

Izuzeće za obrtnike vrijedi ako vozilom upravlja zaposlenik obrta, a prevozi materijale, opremu ili strojeve koji su potrebni za obavljanje usluga i rada obrta ili ako se njime prevozi roba koja je obrtnički proizvedena, obrađena ili popravljena u vlastitom obrtu.

Preduvjete za izuzeće za obrtnike ispunjavaju sva zanimanja navedena u Dodacima A i B Zakona o obrtu kao i strukovna zanimanja priznata u Njemačkoj čiji je profil djelatnosti usporediv s profilom obrtničkog zanimanja.

Izuzeće za obrtnike vrijedi i za inozemne obrte.

Na internetskoj stranici Toll Collecta obrtnici mogu prijaviti vozila najveće tehnički dopuštene mase veće od 3,5, a manje od 7,5 tona koji se voze pod uvjetima izuzeća za obrtnike. Pomoću ovih informacija kontrole naplate cestarine mogu se prilagoditi kako bi se izdvajanja iz prometa i službeni postupci sveli na minimum.

Za vožnje u kojima nisu ispunjeni uvjeti za izuzeće za obrtnike, cestarina se može prijaviti i platiti u aplikaciji Toll Collect ili na internetskoj stranici Toll Collecta prije početka vožnje.

Za vozila obrta koja pretežno ne ispunjavaju uvjete izuzeća za obrtnike, preporučamo radi lakšeg plaćanja cestarine ugradnju mobilnog uređaja za vozila tvrtke Toll Collect ili jednog od pružatelja usluga Europske elektroničke naplate cestarine (pružatelji usluge EENC-a).

Toll Collect stavlja na raspolaganje mobilne uređaje za vozilo (mobilni uređaj za vozilo (OBU) Windshield ili s DIN utorom) za sva vozila iznad 3,5, a ispod 7,5 tona. Mobilni uređaji za vozilo ugrađuju se u jednoj od radionica servisnih partnera. Tvrtke bi trebale što je prije moguće dogovoriti termin za ugradnju s jednim od 1300 servisnih partnera.

Uvođenjem cestarine za razred težine iznad 3,5 tone najveće tehnički dopuštene mase, od 1. srpnja 2024. godine neznatno će se sniziti tarife cestarine za pojedine razrede vozila.

Tarifa cestarine, popis svih servisnih partnera za ugradnju OBU-a kao i informacije o cestarini za vozila najveće tehnički dopuštene mase iznad 3,5 tona i izuzeću za obrtnike možete pronaći ovdje na internetskoj stranici. Dodatne informacije pronaći ćete na www.balm.bund.de .

Kontakt

Veselimo se vašem pozivu ili poruci e-pošte.

Ured za odnose s javnošću

Vaše osobe za kontakt