Обща информация

 • Изискванията на Федералното правителство към системата за събиране на пътни такси в Германия са високи:

  Системата за събиране на пътни такси трябва

  • да разпознава установената, облагаема с пътна такса пътна мрежа (около 13 000 километра автомагистрали и 38 000 километра федерални шосета) и да изчислява пътна такса за тях. Тази пътна мрежа трябва да може да се разширява по всяко време;
  • - да вземе предвид класа на емисиите на CO₂, класа на вредните емисии, както и класа на осите и според теглото на товарния автомобил, когато изчислява пътната такса;
  • да се осигурят технически условия за въвеждането на допълнителни класове според таксите, които да вземат предвид например момента или мястото на пътуването;
  • да бъде „Freeflow система“, която да изчислява пътната такса без спиране и блокиране;
  • да бъде двойна система, която да гарантира с автоматичен и ръчен вариант на регистрация, че всички водачи на товарни автомобили ще могат да използват облагаемата с пътна такса пътна мрежа без дискриминация;

  Освен това системата за събиране на пътни такси трябва да отговаря на техническите условия за поддържане и на други системи в Европа.

  С автоматичния вариант за регистрация на базата на иновативните технологии с Global Positioning System (GPS) и мобилната комуникация, както и с ръчната система на базата на приложението и терминалите за пътна такса, системата на Toll Collect отговаря на всички тези изисквания.

 • Системата за събиране на пътни такси изчислява и събира таксите в зависимост от изминатите отсечки, за разлика от употребата на винетки. Освен това системата гарантира, че транспортният поток не се възпрепятства по време на събирането на пътната такса. За разлика от традиционните системи, Toll Collect не изисква нито ограничения на скоростта, нито спиране на превозните средства или обвързване с указани платна за движение.

  Също така системата за събиране на пътни такси, като двойна система, предлага две възможности за регистриране: автоматично регистриране чрез бордови уред за автомобил и ръчно регистриране в системата чрез приложение или в интернет.

  Системата за автоматично регистриране се базира на иновативна комбинация от технологията за мобилна комуникация (GSM) и сателитната система за проследяване GPS (Global Positioning System). Ядрото на автоматичното регистриране е бордовият уред за автомобил, т. нар. On-Board Unit (OBU), който с помощта на сателитни сигнали определя позицията и изминатия път на товарния автомобил. Бордовият уред за автомобил изпраща тези данни за пътуването и характеристиките на автомобила с отлагане във времето и в шифрован вид до изчислителния център. Причисляването на данните за пътуването към подлежащата на облагане с пътна такса пътна мрежа се извършва едва в изчислителния център на фирма Toll Collect. След това пътната такса за отсечките, подлежащи на облагане с пътна такса, се калкулира в изчислителния център на базата на характеристиките, специфични за автомобила.

  Като алтернатива Toll Collect предлага възможност за ръчно регистриране в системата чрез приложение или в интернет. Методът наподобява закупуване на билет за пътуване. Водачът въвежда всички съответни данни за товарния автомобил и определя момента на тръгване, както и началната и крайната точка на маршрута. Изчисляването на маршрута се извършва с помощта на предоставените от водача данни, като се вземат предвид специфичните за автомобила ограничения за преминаване, като напр. забрани или ограничения за тегло.

 • Най-лесният начин за участие в системата за събиране на пътни такси е автоматичното регистриране чрез бордови уред за автомобил в товарния автомобил, т. нар. On-Board Unit (OBU). За тази цел регистрирайте Вашето предприятие и Вашите автомобили в клиентския портал на Toll Collect. Получавате потвърждение за регистрация за всеки товарен автомобил. Ако всички данни за товарния автомобил са регистрирани правилно, можете да уговорите с оторизиран от Toll Collect сервизен партньор час за монтаж на бордови уред за автомобил.

  Допълнителна информация за регистрирането чрез бордови уред за автомобил

  Алтернативата на автоматичната система е ръчното регистриране в системата. Тя се предлага най-вече за водачи на товарни автомобили и транспортни предприятия, които рядко пътуват в Германия. При това може да регистрирате планирания маршрут на пътуването чрез приложението на Toll Collect или в интернет. За регистрирането не е необходима предходно вписване.

  Допълнителна информация:

 • Най-бързият и лесен начин е онлайн вписването на потребител в клиентския портал. В рамките на няколко минути процесът на вписване е завършен. Можете веднага да използвате всички функции в клиентския портал, като напр. извеждането на списък с отчетените пътувания.

 • Системата на фирма Toll Collect е разработена така, че предлага технически възможности за поддръжка и на други системи за събиране на пътни такси. Осъществява се сътрудничество с австрийския оператор по събиране на пътна такса ASFINAG. Регистрирайте се за услугата TOLL2GO. След това за плащането на пътна такса в Германия и Австрия се нуждаете само от бордови уред за автомобил – On-Board Unit на Toll Collect.

  TOLL2GO
 • Ако Вашият влекач е с технически допустима максимална маса (tzGm) от поне 7,5 тона, то той подлежи на пътна такса. Под 7,5 t той е необлагаем с пътна такса.

 • Комбинациите от превозни средства с технически допустима максимална маса (tzGm) от 7,5 тона или повече подлежат на пътна такса, ако технически допустимата максимална маса на моторното превозно средство надвишава 3,5 тона. Тогава при запитването относно теглото преди началото на пътуването трябва да се избере правилният клас според теглото (< 7,5 t, ≥ 7,5 – 11,99 t, ≥ 12 -18 t или > 18 t) и да се потвърди с OK. Технически допустимата максимална маса се определя на стъпки от 1,5 тона. Не е възможно да се зададе клас според теглото, който да е по-малък от технически допустимата максимална маса, запаметена в бордовия уред за автомобила. След началото на пътуването дисплеят на бордовия уред за автомобил постоянно показва избрания клас според теглото. За да определи технически допустимата максимална маса се събират стойностите от технически допустимите максимални маси на отделните превозни средства.

  Ако превозното средство е на път без ремарке, преди началото на пътуването трябва да се избере тегло „< 7,5 t“.

 • <<Wie wirken sich Partikelminderungssysteme auf die Mauthöhe aus?>>

  От 1 декември 2023 г. превозните средства с клас за намаляване на частиците (PMK) вече няма да бъдат класифицирани в по-благоприятен Евро клас на вредните емисии.

  Превозните средства с клас на вредни емисии „Евро 2 + PMK 1“ вече ще бъдат таксувани с пътна такса за клас на вредни емисии 2, а не както досега с пътна такса за клас на вредни емисии клас 3.

  За превозни средства с предишния клас на емисии „Евро 3 + PMK 2“ се прилага пътна такса за клас на вредни емисии 3, а не както досега пътна такса за клас на вредни емисии 4.

 • Седемцифрения клиентски номер (по-рано: потребителски номер) можете да откриете например в горния десен ъгъл на ведомостта за пътните такси и върху всички наши писма.

 • Нашият безплатен телефонен номер е достъпен почти по целия свят. Съвсем малък брой страни и доставчици не поддържат тази услуга. В тези случаи, моля, наберете: +49 30 25291303. За повикването възникват разходи, които произхождат от условията на Вашия доставчик на фиксирани или мобилни телефонни услуги.

 • Класът на вредните емисии на регистрираните в Германия или чужбина товарни автомобили може да се докаже по различни начини. Детайлна информация по тази тема се съдържа в Ръководството за определяне на класа на вредните емисии на Федерална агенция за логистика и мобилност. Ако имате още въпроси по данните, предоставени в брошурата, моля, обърнете се направо към Федерална агенция за логистика и мобилност, тел. +49 (0) 221-5776-0.

  Ръководство за определяне на класа на вредните емисии (PDF, 95 KB)
 • Моля, съобщавайте ни своевременно за промените в данните за Вашето предприятие или данните за Вашия товарен автомобил.

  Можете да промените Вашия начин на заплащане в клиентския портал. Моля, съобщавайте за промените в правната форма на Вашето предприятие писмено. Необходимите формуляри ще откриете в центъра за изтегляния.

  Център за изтегляния

  Вашите данни за контакт, като напр.: адрес, телефонен номер, лице за контакт и имейл адрес, можете да променяте в клиентския портал. Освен това там можете да отписвате от регистрация и да променяте следните данни за товарния автомобил: Регистрационен номер на МПС, клас на вредните емисии, брой на осите, идентификационен номер на МПС, общо тегло и страна на регистрация.

  Клиентски портал
 • След успешното вписване на потребител ще получите Вашия главен PIN код.

  Главният PIN код служи за удостоверяване на регистрирания клиент. Нуждаете с от него при телефонни контакти с клиентското обслужване и за промяна на данните.

Други препоръки