Všeobecné informácie

 • Požiadavky spolkovej vlády na systém na výber mýta v Nemecku sú vysoké:

  Systém na výber mýta musí

  • identifikovať stanovenú, spoplatnenú cestnú sieť (približne 13 000 kilometrov diaľníc a 38 000 kilometrov spolkových komunikácií a mýto vypočítať len na týchto cestných komunikáciách. Táto cestná sieť musí byť kedykoľvek rozšíriteľná;
  • pri výpočte poplatkov zohľadniť emisnú triedu, a taktiež aj počet náprav a hmotnostnú triedu nákladných vozidiel;
  • ponúkať technické predpoklady na zavedenie ďalších kategórií poplatkov, ktoré napríklad zohľadňujú čas a miesto jazdy;
  • musí byť „systém Freeflow“, ktorý vypočíta mýto bez zastavení a zápch;
  • byť duálny systém, ktorý vďaka variantu automatického, ako aj manuálneho prihlasovania zabezpečí, že všetci vodiči/vodičky nákladných vozidiel môžu bez diskriminácie využívať spoplatnenú cestnú sieť;

  Systém na výber mýta okrem toho musí mať technické predpoklady na podporu iných systémov v Európe.

  Vďaka variantu automatického prihlásenia na základe inovatívnych technológií Global Positioning System (GPS) a mobilnej siete, ako aj manuálnemu systému prostredníctvom aplikácie a internetu, systém Toll Collect vyhovuje všetkým týmto požiadavkám.

 • Systém na výber mýta vyberá poplatky v závislosti od trasy – ináč ako pri použití diaľničných známok. Systém okrem toho zabezpečuje, že výber mýta nemá negatívny vplyv na plynulosť premávky. Na rozdiel od bežných systémov na výber mýta systém Toll Collect nevyžaduje obmedzenia rýchlosti, zastavenie vozidiel alebo zaradenie do predpísaných jazdných pruhov.

  Systém na výber mýta ako duálny systém pritom ponúka v zásade dve možnosti prihlásenia: automatické prihlásenie pomocou palubného prístroja a manuálne prihlásenie prostredníctvom aplikácie alebo cez internet.

  Systém automatického prihlásenia je založený na inovatívnej kombinácii technológie na báze mobilnej siete (GSM) so systémom satelitnej lokalizácie GPS (Global Positioning System). Kľúčovým prvkom automatického prihlásenia je palubný prístroj, takzvaný On-Board Unit (OBU), ktorý pomocou satelitných signálov stanoví polohu a trasu, ktorú prešlo nákladné vozidlo. Palubný prístroj odošle údaje o jazde a charakteristiky špecifické pre vozidlo s časovým posunom a v zašifrovanej forme do výpočtového strediska. Priradenie údajov o jazde k spoplatnenej cestnej sieti sa vykonáva až vo výpočtovom stredisku Toll Collect. Potom sa vo výpočtovom stredisku na základe ukazovateľov špecifických pre vozidlo vypočíta mýto za spoplatnené cestné komunikácie.

  Ako alternatívu ponúka spoločnosť Toll Collect možnosť manuálneho prihlásenia prostredníctvom aplikácie alebo cez internet. Metóda je podobná ako pri kúpe cestovného lístka. Vodič/vodička zadá všetky podstatné údaje o vozidle a stanoví termín štartu, ako aj miesto štartu a cieľa jazdy. Výpočet trasy prebieha pomocou údajov vodiča/vodičky pri zohľadnení obmedzení prejazdnosti špecifických pre vozidlo, akými sú napr. uzávierky alebo hmotnostné obmedzenia.

 • Najjednoduchší spôsob účasti na systéme na výber mýta je automatické prihlásenie pomocou palubného prístroja v nákladnom vozidle, takzvaného On-Board Unit (OBU). K tomu zaregistrujte svoj podnik a svoje vozidlá na zákazníckom portáli Toll Collect. Pre každé nákladné vozidlo dostanete potvrdenie o registrácii. Ak boli všetky údaje o vozidle správne zaznamenané, môžete so servisným partnerom autorizovaným spoločnosťou Toll Collect dohodnúť termín montáže palubného prístroja.

  Ďalšie informácie týkajúce sa prihlásenia prostredníctvom palubného prístroja

  Alternatívou automatického systému je manuálne prihlásenie. Takéto prihlásenie je vhodné hlavne pre vodičov nákladných vozidiel a prepravné spoločnosti, ktoré len zriedka jazdia v Nemecku. Pri tomto spôsobe môžete vašu plánovanú trasu jazdy prihlásiť prostredníctvom aplikácie Toll Collect alebo cez internet. Pre toto prihlásenie nie je potrebná predchádzajúca registrácia.

  Ďalšie informácie:

 • Najrýchlejšia a najjednoduchšia cesta je online registrácia užívateľa na zákazníckom portáli. Proces registrácie ukončený za niekoľko minút. Môžete hneď využívať všetky funkcie zákazníckeho portálu, napr. zoznam nevyúčtovaných jázd.

 • Systém Toll Collect je dimenzovaný tak, aby mal technické predpoklady aj na podporu iných systémov na výber mýta. Realizuje sa spolupráca s rakúskym prevádzkovateľom mýtneho systému ASFINAG. Prihláste sa na používanie služby TOLL2GO. Na úhradu mýta v Nemecku a Rakúsku budete potrebovať len jeden palubný prístroj - Toll Collect On-Board Unit.

  TOLL2GO
 • Ak má váš ťahač povolenú celkovú hmotnosť minimálne 7,5 tony, potom podlieha mýtnemu. Pod 7,5 tony nepodlieha mýtnemu.

 • Ak je povolená celková hmotnosť vozidla s prívesom viac ako 7,5 tony, vozidlo podlieha mýtnemu. Potom pri zisťovaní hmotnosti vozidla pred začatím jazdy je potrebné zvoliť správnu hmotnostnú triedu (< 7,5 t, ≥ 7,5 – 11,99 t, ≥ 12 -18 t alebo > 18 t) a potvrdiť pomocou OK. Povolená celková hmotnosť vozidiel sa pritom nastavuje vo výberových stupňoch po 1,5 tony. Nie je možné nastaviť hmotnostnú triedu, ktorá je menšia ako povolená celková hmotnosť uložená v palubnom prístroji. Po začiatku jazdy sa na displeji palubného prístroja trvalo zobrazuje zvolená hmotnostná trieda. Na zistenie povolenej celkovej hmotnosti sa sčítavajú povolené celkové hmotnosti jednotlivých vozidiel. Zaťaženia na čape spojky prívesu a zaťaženia návesovej točnice sa pri výpočte už nezohľadňujú.

  Ak vozidlo jazdí bez prívesu, pred začatím jazdy je potrebné zvoliť údaj o hmotnosti „< 7,5 t“.

 • Vozidlá, ktoré boli dodatočne vybavené systémom na znižovanie emisií pevných častíc vďaka tejto modernej a nízkoemisnej technológií výfukových plynov platia výrazne menej ako vozidlá s vysokým emisným stupňom. Preto môžu vozidlá emisnej triedy S2 v kombinácii s triedou znižovania emisií pevných častíc 1, 2, 3 alebo 4 využívať výhodnejšie sadzby mýta kategórie C. Pre vozidlá emisnej triedy S3 v kombinácii s triedou znižovania emisií pevných častíc 1, 2, 3 alebo 4 platia sadzby kategórie B.

 • Sedemmiestne zákaznícke číslo (predtým: užívateľské číslo) nájdete napríklad v pravom hornom roku svojho vyúčtovania mýtneho a vo všetkých našich listoch.

 • Naše bezplatné telefónne číslo je dostupné takmer na celom svete. Len niekoľko štátov a poskytovateľov služieb nepodporuje túto službu. V tomto prípade volajte na číslo: +49 30 25291303. Hovor je spoplatnený podľa sadzieb vášho poskytovateľa služieb pevnej alebo mobilnej siete.

 • Emisnú triedu nákladného vozidla zaregistrovaného v Nemecku alebo v zahraničí môžete zistiť a preukázať rôznymi spôsobmi. Podrobné informácie k tejto téme sú uvedené v návode na stanovenie emisných tried Spolkového úradu pre logistiku a mobilitu. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa údajov uvedených v brožúre, obráťte sa priamo na Spolkový úrad pre logistiku a mobilitu, tel. +49 (0) 221-5776-0.

  Návod na stanovenie emisných tried (PDF, 95 KB)
 • Zmeny vašich prevádzkových údajov alebo údajov o vozidle nám včas oznámte.

  Spôsob platby môžete zmeniť na zákazníckom portáli. Zmenu právnej formy vášho podniku nám oznámte písomne. Potrebné formuláre nájdete v centre sťahovania.

  Centrum sťahovania

  Vaše kontaktné údaje, ako napríklad: adresa, telefónne číslo, kontaktná osoba a e-mailová adresa, môžete zmeniť na zákazníckom portáli. Okrem toho tam môžete aj odhlásiť vozidlá a zmeniť nasledujúce údaje o vozidle: evidenčné číslo vozidla, emisná trieda, počet náprav, identifikačné číslo vozidla, celková hmotnosť a krajina registrácie.

  Zákaznícky portál
 • Po úspešnej „registrácii užívateľa“ vám bude pridelený hlavný PIN kód.

  Hlavný PIN kód slúži na autentifikáciu zaregistrovaného zákazníka. Tento kód potrebujete pri telefonických kontaktoch s klientskym centrom a na zmenu údajov.

Ďalšie odporúčania