Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Všeobecné informácie

Ktoré výhody má systém Toll Collect a ktorým požiadavkám vyhovuje?

Požiadavky spolkovej vlády na systém na výber mýta v Nemecku sú vysoké:

Systém na výber mýta musí

 • identifikovať stanovenú, spoplatnenú cestnú sieť (približne 13 000 kilometrov diaľníc a 38 000 kilometrov spolkových komunikácií a mýto vypočítať len na týchto cestných komunikáciách. Táto cestná sieť musí byť kedykoľvek rozšíriteľná;
 • pri výpočte poplatkov zohľadniť emisnú triedu, a taktiež aj počet náprav a hmotnostnú triedu nákladných vozidiel;
 • ponúkať technické predpoklady na zavedenie ďalších kategórií poplatkov, ktoré napríklad zohľadňujú čas a miesto jazdy;
 • musí byť „systém Freeflow“, ktorý vypočíta mýto bez zastavení a zápch;
 • byť duálny systém, ktorý vďaka variantu automatického, ako aj manuálneho prihlasovania zabezpečí, že všetci vodiči nákladných vozidiel môžu bez diskriminácie využívať spoplatnenú cestnú sieť;

Systém na výber mýta okrem toho musí mať technické predpoklady na podporu iných systémov v Európe.

Vďaka variantu automatického prihlásenia na základe inovatívnych technológií Global Positioning System (GPS) a mobilnej siete, ako aj manuálnemu systému prostredníctvom aplikácie, internetu a mýtnych terminálov, systém Toll Collect vyhovuje všetkým týmto požiadavkám.

Ako funguje systém na výber mýta pre nákladné vozidlá?

Systém na výber mýta vyberá poplatky v závislosti od trasy – ináč ako pri použití diaľničných známok. Systém okrem toho zabezpečuje, že výber mýta nemá negatívny vplyv na plynulosť premávky. Na rozdiel od bežných systémov na výber mýta systém Toll Collect nevyžaduje obmedzenia rýchlosti, zastavenie vozidiel alebo zaradenie do predpísaných jazdných pruhov.

Systém na výber mýta ako duálny systém pritom zásadne ponúka dve možnosti prihlásenia: automatické prihlásenie pomocou palubného prístroja a manuálne prihlásenie prostredníctvom aplikácie, cez internet alebo na mýtnom termináli.

Systém automatického prihlásenia je založený na inovatívnej kombinácii technológie na báze mobilnej siete (GSM) so systémom satelitnej lokalizácie GPS (Global Positioning System). Kľúčovým prvkom automatického prihlásenia je palubný prístroj, takzvaný On-Board Unit (OBU), ktorý pomocou satelitných signálov stanoví polohu a trasu, ktorú prešlo nákladné vozidlo. Palubný prístroj odošle údaje o jazde a charakteristiky špecifické pre vozidlo s časovým posunom a v zašifrovanej forme do výpočtového strediska. Priradenie údajov o jazde k spoplatnenej cestnej sieti sa vykonáva až vo výpočtovom stredisku Toll Collect. Potom sa vo výpočtovom stredisku na základe ukazovateľov špecifických pre vozidlo vypočíta mýto za spoplatnené cestné komunikácie.

Ako alternatívu spoločnosť Toll Collect ponúka možnosť manuálneho prihlásenia prostredníctvom aplikácie, cez internet alebo na mýtnom termináli. Metóda je podobná ako pri kúpe cestovného lístka. Vodič zadá všetky podstatné údaje o vozidle a stanoví termín štartu, ako aj miesto štartu a cieľa jazdy. Výpočet trasy prebieha pomocou údajov vodiča pri zohľadnení obmedzení prejazdnosti špecifických pre vozidlo, akými sú napr. uzávierky alebo hmotnostné obmedzenia.

Aké možnosti prihlásenia mýta sú k dispozícii?

Najjednoduchší spôsob účasti na systéme na výber mýta je automatické prihlásenie pomocou palubného prístroja v nákladnom vozidle, takzvaného On-Board Unit (OBU). K tomu zaregistrujte svoj podnik a svoje vozidlá na zákazníckom portáli Toll Collect. Pre každé nákladné vozidlo dostanete potvrdenie o registrácii. Ak boli všetky údaje o vozidle správne zaznamenané, môžete so servisným partnerom autorizovaným spoločnosťou Toll Collect dohodnúť termín montáže palubného prístroja.

Ďalšie informácie týkajúce sa prihlásenia prostredníctvom palubného prístroja

Alternatívou automatického systému je manuálne prihlásenie. Tento je vhodný hlavne pre vodičov nákladných vozidiel a prepravné spoločnosti, ktoré len zriedka jazdia v Nemecku. Pri tomto spôsobe môžete svoju plánovanú jazdu prihlásiť prostredníctvom aplikácie Toll Collect, cez internet alebo na mýtnom termináli. Pre toto prihlásenie nie je potrebná predchádzajúca registrácia.

Ďalšie informácie:

Prihlásenie prostredníctvom aplikácie

Prihlásenie cez internet

Môžem sa v spoločnosti Toll Collect zaregistrovať ako zákazník?

Najrýchlejšia a najjednoduchšia cesta je online registrácia užívateľa na zákazníckom portáli. Proces registrácie ukončený za niekoľko minút. Môžete hneď využívať všetky funkcie zákazníckeho portálu, napr. zoznam nevyúčtovaných jázd.

Online registrácia

Návod

Podporuje systém spoločnosti Toll Collect aj systémy na výber mýta v iných krajinách?

Systém Toll Collect je dimenzovaný tak, aby mal technické predpoklady aj na podporu iných systémov na výber mýta. Realizuje sa spolupráca s rakúskym prevádzkovateľom mýtneho systému ASFINAG. Prihláste sa na používanie služby TOLL2GO. Na úhradu mýta v Nemecku a Rakúsku budete potrebovať len jeden palubný prístroj - Toll Collect On-Board Unit.

TOLL2GO

Podlieha môj ťahač pri jazde bez prívesu/návesu pri takzvanej sólo jazde mýtnemu?

Ak má váš ťahač povolenú celkovú hmotnosť minimálne 7,5 tony, potom podlieha mýtnemu. Pod 7,5 tony nepodlieha mýtnemu.

Čo je potrebné zohľadniť pri jazdných súpravách podliehajúcich mýtnemu (celková povolená hmotnosť vozidla je nižšia ako 7,5 tony, s prívesom) a namontovaným palubným prístrojom?

Ak je povolená celková hmotnosť vozidla s prívesom viac ako 7,5 tony, vozidlo podlieha mýtnemu. Potom pri zisťovaní hmotnosti vozidla pred začatím jazdy je potrebné zvoliť správnu hmotnostnú triedu (< 7,5 t, ≥ 7,5 – 11,99 t, ≥ 12 -18 t alebo > 18 t) a potvrdiť pomocou OK. Povolená celková hmotnosť vozidiel sa pritom nastavuje vo výberových stupňoch po 1,5 tony. Nie je možné nastaviť hmotnostnú triedu, ktorá je menšia ako povolená celková hmotnosť uložená v palubnom prístroji. Po začiatku jazdy sa na displeji palubného prístroja trvalo zobrazuje zvolená hmotnostná trieda. Na zistenie povolenej celkovej hmotnosti sa sčítavajú povolené celkové hmotnosti jednotlivých vozidiel. Zaťaženia na čape spojky prívesu a zaťaženia návesovej točnice sa pri výpočte už nezohľadňujú.

Ak vozidlo jazdí bez prívesu, pred začatím jazdy je potrebné zvoliť údaj o hmotnosti „< 7,5 t“.

Aký účinok majú systémy na znižovanie emisií pevných častíc na výšku mýta?

Vozidlá, ktoré boli dodatočne vybavené systémom na znižovanie emisií pevných častíc vďaka tejto modernej a nízkoemisnej technológií výfukových plynov platia výrazne menej ako vozidlá s vysokým emisným stupňom. Preto môžu vozidlá emisnej triedy S2 v kombinácii s triedou znižovania emisií pevných častíc 1, 2, 3 alebo 4 využívať výhodnejšie sadzby mýta kategórie C. Pre vozidlá emisnej triedy S3 v kombinácii s triedou znižovania emisií pevných častíc 1, 2, 3 alebo 4 platia sadzby kategórie B.

Kde nájdem svoje užívateľské číslo?

Sedemmiestne užívateľské číslo nájdete napríklad v pravom hornom roku svojho vyúčtovania mýtneho a vo všetkých našich listoch.

Neviem sa skontaktovať so zákazníckou linkou. Kde je problém?

Naše bezplatné telefónne číslo je dostupné takmer na celom svete. Len niekoľko štátov a poskytovateľov služieb nepodporuje túto službu. V tomto prípade volajte na číslo: +49 30 25291303. Hovor je spoplatnený podľa sadzieb vášho poskytovateľa služieb pevnej alebo mobilnej siete.

Ako zistím emisnú triedu v prípade nemeckého/zahraničného nákladného vozidla?

Emisnú triedu nákladného vozidla zaregistrovaného v Nemecku alebo v zahraničí môžete zistiť a preukázať rôznymi spôsobmi. Podrobné informácie k tejto téme sú uvedené v návode na stanovenie emisných tried Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG). Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa údajov uvedených v brožúre, obráťte sa priamo na Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG), tel. číslo +49 (0) 221-5776-0.

Návod na stanovenie emisných tried

Na koho sa mám obrátiť, keď chcem zmeniť údaje o vozidle alebo prevádzkové údaje?

Zmeny vašich prevádzkových údajov alebo údajov o vozidle nám včas oznámte.

Spôsob platby môžete zmeniť na zákazníckom portáli. Zmenu právnej formy vášho podniku nám oznámte písomne. Potrebné formuláre nájdete v centre sťahovania.

Centrum sťahovania

Vaše kontaktné údaje, ako napríklad: adresa, telefónne číslo, kontaktná osoba a e-mailová adresa, môžete zmeniť na zákazníckom portáli. Okrem toho tam môžete aj odhlásiť vozidlá a zmeniť nasledujúce údaje o vozidle: evidenčné číslo vozidla, emisná trieda, počet náprav, identifikačné číslo vozidla, celková hmotnosť a krajina registrácie.

Zákaznícky portál

Čo je hlavný PIN kód?

Po úspešnej „registrácii užívateľa“ vám bude pridelený hlavný PIN kód.

Hlavný PIN kód slúži na autentifikáciu zaregistrovaného zákazníka. Tento kód potrebujete pri telefonických kontaktoch s klientskym centrom a na zmenu údajov.

Čo je trieda podľa počtu náprav?

Sadzba mýta na kilometer je zložená z troch častí:

 • podielu nákladov súvisiacich s infraštruktúrou, závislých od počtu náprava a hmotnostnej triedy
 • podielu za spôsobené znečistenie ovzdušia závislé od emisnej triedy
 • ako aj jednotného podielu za zaťaženie hlukom

V systéme na výber mýta pre nákladné vozidlá rozlišuje štyri triedy podľa počtu náprav:

 • Trieda podľa počtu náprav 1 = 2 nápravy
 • Trieda podľa počtu náprav 2 = 3 nápravy
 • Trieda podľa počtu náprav 3 = 4 nápravy
 • Trieda podľa počtu náprav 4 = 5 alebo viac náprav

O 1. januára 2019 sa na stanovenie sadzby mýta sa rozdelenie podľa počtu náprav vykonáva až od povolenej celkovej hmotnosti vyššej ako 18 ton:

 • > 18 ton do 3 náprav alebo
 • > 18 ton od 4 náprav.

Vo výkaze o jednotlivých cestách je v označení tarify uvedená trieda podľa počtu náprav.

Výkaz o jednotlivých cestách s vysvetlivkami

Čo je hmotnostná trieda?

Hmotnostná trieda je tarifná charakteristika mýta. V súčasnosti sa rozdeľuje na základe nasledujúcich hmotnostných tried:

 • < 7,5 tony
 • ≥ 7,5 – 11,99 ton
 • ≥ 12 – 18 ton
 • > 18 ton, až do 3 náprav
 • > 18 ton, od 4 náprav

Ak vozidlo jazdí bez prívesu, základom pre výpočet je povolená celková hmotnosť ťahača. Ak je k ťahaču pripojený príves, základom pre výpočet je súčet obidvoch povolených celkových hmotností. Zaťaženie ťažného vozidla prívesom a zvislé zaťaženie návesovej točnice sa od 1. januára 2019 už nezohľadňujú pri výpočte povolenej celkovej hmotnosti.

V palubnom prístroji je natrvalo uložená povolená celková hmotnosť, ktorú zákazník uviedol pri registrácii. Hmotnosť je potrebné vždy prispôsobiť na začiatku jazdy podľa toho, či je príves pripojený alebo odpojený. Nie je možné nastaviť celkovú hmotnosť, ktorá je menšia ako povolená celková hmotnosť uvedená pri registrácii.

Vo výkaze o jednotlivých cestách je v označení tarify uvedená hmotnostná trieda.

Výkaz o jednotlivých cestách s vysvetlivkami

Zákaznícka linka

 • Volania z Nemecka:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volania zo zahraničia:
 • 00800 0 222 26 28 *

Stať sa zákazníkom


Vodič stojí pred svojím nákladným vozidlom

Zaregistrujte svoj podnik a svoje vozidlá u spoločnosti Toll Collect.

Viac informácií

Právny základ

Zákony a nariadenia týkajúce sa nemeckého mýta pre nákladné vozidlá

K právnym základom

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603