Kontrola

 • Ak mýto nebolo správne uhradené, dodatočne sa vyberie v procese dodatočného výberu mýta. Dostanete písomné oznámenie.

 • Vykoná sa dodatočný výber mýta za skutočne prejdenú trasu.

  Ak tento skutočne prejdený úsek nie je možné zistiť, dodatočný výber mýta sa vykoná za každú jazdu paušálne za trasu s dĺžkou 500 km.

  Ak bol v palubnom prístroji (OBU) nesprávne nastavený počet náprav alebo hmotnosť, vykoná sa dodatočný výber rozdielu voči už uhradenému mýtu.

  Ak bola v palubnom prístroji (OBU) uložená nesprávna emisná trieda alebo trieda emisií CO₂, spoločnosť Toll Collect si na vyjasnenie vyžiada osvedčenie o evidencii vozidla.

  V každom prípade dostanete písomné oznámenie.

 • Vykoná sa dodatočný výber mýta za skutočne prejdenú trasu.

  Ak tento skutočne prejdený úsek nie je možné zistiť, dodatočný výber mýta sa vykoná za každú jazdu paušálne za trasu s dĺžkou 500 km.

  Ak bol v palubnom prístroji (OBU) nesprávne nastavený počet náprav alebo hmotnosť, vykoná sa dodatočný výber rozdielu voči už uhradenému mýtu.

  Ak bola v palubnom prístroji (OBU) nesprávne nastavená emisná trieda, spoločnosť Toll Collect si na vyjasnenie vyžiada technický preukaz (osvedčenie o evidencii).

  V každom prípade dostanete písomné oznámenie.

 • To môže mať rôzne príčiny. Všetky informácie nájdete na tejto stránke:

  Prejednanie a dodatočné zisťovanie
 • Prostredníctvom hárku na vyjadrenie sa môžete do 14 dní vyjadriť k doručenému listu. Vyplňte hárok a odošlite požadované doklady spoločnosti Toll Collect.

 • V hárku na vyjadrenie uveďte:

  • údaje o ťažnom vozidle a (príp.) návese,
  • prejdenú vzdialenosť v rámci Nemecka,
  • príp. odlišného dlžníka mýta,
  • údaje o vodičovi/vodičke

 • Ak ste držiteľom/držiteľkou vozidla oslobodeného od platenia mýta, predložte nám príslušné doklady. Tie sú uvedené na zadnej strane listu.

  Informácie o vozidlách oslobodených od platenia mýta
 • Uhraďte uvedenú sumu Spolkovému úradu pre logistiku a mobilitu (BALM) do siedmich dní od doručenia. Bezpodmienečne pri tom uveďte pokladničný symbol. Pokladničný symbol nájdete na prvej strane oznámenia.

  Ak s oznámením nesúhlasíte, môžete do jedného mesiaca od doručenia vzniesť spoločnosti Toll Collect podpísanú námietku.

 • Pri kontrole mýtnej povinnosti sú jednotlivé úlohy rozdelené medzi spoločnosť Toll Collect a Spolkový úrad pre logistiku a mobilitu (BALM). Spoločnosť Toll Collect je zodpovedná za automatickú kontrolu. Táto zodpovednosť zahŕňa dodatočný výber pri zistení nezrealizovanej resp. nesprávne zrealizovanej platby. Touto oficiálnou funkciou bola spoločnosť Toll Collect poverená spolkovou vládou.

  Všetky ostatné kontroly vykonáva BALM.

  Prehľad foriem kontroly
 • Mosty na automatickú kontrolu pokrývajú celú vozovku. Počas prejazdu vozidla zisťujú, či vozidlo podlieha mýtnemu, a či bolo mýto správne uhradené. Každé vozidlo, ktoré sa približuje ku kontrolnej bráne, zaznamenáva detekčná a sledovacia jednotka. Zisťuje sa, v ktorom jazdnom pruhu a v presnom čase vozidlo prechádza cez bránu, aby sa mohlo presne vykonať zaradenie vozidla. Pritom sa vytvorí aj sníma evidenčného čísla vozidla a prehľadová snímka.

  Pomocou trojrozmerného skenu počas prejazdu cez bránu sa stanoví, či vozidlo podlieha mýtnemu. To znamená, že sa preverí, či má najvyššiu technicky prípustnú hmotnosť minimálne 7,5 tony. Ak vozidlo nepodlieha mýtnej povinnosti, tieto údaje sa okamžite vymažú.

  Na bráne sa prostredníctvom modulu DSRC (infračervená komunikácia s krátkym dosahom) skontroluje, či sa výber mýta pre vozidlo vykonáva automatickou metódou, a či zákazník uviedol správne údaje, napríklad o počte náprav. Ak je to ten prípad, obrazové údaje a údaje snímača sa vymažú. Ďalšie kontrolné údaje z komunikácie medzi bránou a palubným prístrojom budú s cieľom zabezpečenia kvality prístrojov transferované do systému spoločnosti Toll Collect.

  Ak výber mýta pre vozidlo nie je realizovaný automatickou metódou, kontrolná brána na základe evidenčného čísla vozidla preverí, či Toll Collect registruje manuálne prihlásenie alebo registráciu na oslobodenie od mýta. Tento proces trvá len sekundy. Aby bolo možné dokázať možné viacnásobné využitie manuálneho prihlásenia, údaje o prihlasovaní sú k dispozícii až 24 hodín pre opätovné porovnanie. V prípade podozrenia na porušenie mýtnej povinnosti sa údaje transferujú do systému Toll Collect s cieľom zistenia skutkového stavu.

  Mýtni kontrolóri BALM môžu v rámci stacionárnej kontroly využiť kontrolné brány a v prípade predpokladaného porušenia mýta odkloniť vozidlá.

 • Kontrolné stĺpiky umiestnené na spolkových komunikáciách fungujú na podobnom princípe ako kontrolné brány na diaľniciach. Počas prevádzky zisťujú, či mýto bolo správne uhradené. Kontrolné stĺpiky nevykonávajú výber mýta.

  Na kontrolných stĺpikoch sú nainštalované moderné snímačové technológie a kamery na záznam a klasifikáciu nákladných vozidiel. Stereo kamery vytvoria prehľadovú snímku a snímku evidenčného čísla prechádzajúcich vozidiel. Počet náprav vozidla sa stanoví pomocou kamery vytvárajúcej bočné snímky. Komunikačný modul (DSRC) na hlave stĺpika nadviaže kontakt s palubným prístrojom. Pritom sa skontrolujte, či je palubný prístroj pripravený na výber mýta (zelená LED dióda) a či je nastavený správny počet náprav a emisná trieda. Ak kontrolný stĺpik nevie nadviazať kontakt s palubným prístrojom, vykoná sa kontrola, či bolo vykonané manuálne prihlásenie.