Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Kontrola

Ktoré úlohy vykonáva spoločnosť Toll Collect pri kontrole?

Pri kontrole mýtnej povinnosti sú jednotlivé úlohy rozdelené medzi spoločnosť Toll Collect a Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG). Spoločnosť Toll Collect je zodpovedná za automatickú kontrolu. Táto zodpovednosť zahŕňa dodatočný výber pri zistení nezrealizovanej resp. nesprávne zrealizovanej platby. Touto oficiálnou funkciou bola spoločnosť Toll Collect poverená spolkovou vládou.

Všetky ostatné kontroly vykonáva Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG).

Prehľad foriem kontroly

Ako funguje kontrolný stĺpik?

Kontrolné stĺpiky umiestnené na spolkových komunikáciách fungujú na podobnom princípe ako kontrolné brány na diaľniciach. Počas prevádzky zisťujú, či mýto bolo správne uhradené. Kontrolné stĺpiky nevykonávajú výber mýta.

Na kontrolných stĺpikoch sú nainštalované moderné snímačové technológie a kamery na záznam a klasifikáciu nákladných vozidiel. Stereo kamery vytvoria prehľadovú snímku a snímku evidenčného čísla prechádzajúcich vozidiel. Počet náprav vozidla sa stanoví pomocou kamery vytvárajúcej bočné snímky. Komunikačný modul (DSRC) na hlave stĺpika nadviaže kontakt s palubným prístrojom. Pritom sa skontrolujte, či je palubný prístroj pripravený na výber mýta (zelená LED dióda) a či je nastavený správny počet náprav a emisná trieda. Ak kontrolný stĺpik nevie nadviazať kontakt s palubným prístrojom, vykoná sa kontrola, či bolo vykonané manuálne prihlásenie.

Ako funguje kontrolná brána?

Mosty na automatickú kontrolu pokrývajú celú vozovku. Počas prejazdu vozidla zisťujú, či vozidlo podlieha mýtnemu, a či bolo mýto správne uhradené. Každé vozidlo, ktoré sa približuje ku kontrolnej bráne, zaznamenáva detekčná a sledovacia jednotka. Zisťuje sa, v ktorom jazdnom pruhu a v presnom čase vozidlo prechádza cez bránu, aby sa mohlo presne vykonať zaradenie vozidla. Pritom sa vytvorí aj sníma evidenčného čísla vozidla a prehľadová snímka.

Pomocou trojrozmerného skenu počas prejazdu cez bránu sa stanoví, či vozidlo podlieha mýtnemu. To znamená, že sa preverí, či má povolenú celkovú hmotnosť minimálne 7,5 tony. Ak vozidlo nepodlieha mýtnej povinnosti, tieto údaje sa okamžite vymažú.

Na bráne sa prostredníctvom modulu DSRC (infračervená komunikácia s krátkym dosahom) skontroluje, či sa výber mýta pre vozidlo vykonáva automatickou metódou, a či zákazník uviedol správne údaje, napríklad o počte náprav. Ak je to ten prípad, obrazové údaje a údaje snímača sa vymažú. Ďalšie kontrolné údaje z komunikácie medzi bránou a palubným prístrojom budú s cieľom zabezpečenia kvality prístrojov transferované do systému spoločnosti Toll Collect.

Ak výber mýta pre vozidlo nie je realizovaný automatickou metódou, kontrolná brána na základe evidenčného čísla vozidla preverí, či Toll Collect registruje manuálne prihlásenie alebo registráciu na oslobodenie od mýta. Tento proces trvá len sekundy. Aby bolo možné dokázať možné viacnásobné využitie manuálneho prihlásenia, údaje o prihlasovaní sú k dispozícii až 24 hodín pre opätovné porovnanie. V prípade podozrenia na porušenie mýtnej povinnosti sa údaje transferujú do systému Toll Collect s cieľom zistenia skutkového stavu.

Kontrolóri dodržiavania mýtnej povinnosti Spolkového úradu pre nákladnú dopravu (BAG) môžu v rámci stacionárnej kontroly využiť kontrolné brány a v prípade podozrenia na porušenie mýtnej povinnosti môžu odstaviť vozidlá.

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *
Na začiatok stránky

Build: 33.6.3.1, Content: undefined, Node: tpm2r603