Контрол

 • Ако пътната такса не е платена правилно, тя ще бъде събрана в рамките на процедура за последващо събиране. Ще получите писмено известие.

 • Пътната такса ще се събира за действително пропътуваната отсечка.

  Ако дължината на действително пропътуваната отсечка не може да бъде установена, за всяко пътуване се събира паушално пътна такса за отсечка с дължина от 500 km.

  Ако броят на осите или теглото в бордовото устройство (OBU) са зададени неправилно, разликата до вече платената пътна такса ще бъде събрана впоследствие.

  Ако класът на вредните емисии или класът на емисиите на CO₂ е неправилно запаметен в бордовия уред за автомобила (OBU), Toll Collect ще поиска свидетелството за регистрация на превозното средство (сертификат за регистрация на превозно средство) за потвърждение.

  Във всеки случай ще получите известие.

 • За това може да има различни причини. Цялата информация ще откриете на страницата:

  Изслушване и допълнително облагане
 • Може да използвате формуляра за даване на становище, за да вземете отношение в рамките на 14 дни по писмото, което сте получили. Моля, попълнете формуляра и изпратете поисканите доказателства на Toll Collect.

 • Моля във формуляра за даване на становище да посочите:

  • данните на влекача и (евентуално) ремаркето
  • изминатото разстояние в Германия
  • евентуално различно от Вас лице, дължащо пътните такси
  • Данни за водача
 • Ако сте собственик на необлагаемо с пътна такса превозно средство, трябва да ни предоставите доказателства. Доказателствата, от които се нуждаете, са посочени на задната страна на писмото.

  Информация за необлагаеми с пътна такса превозни средства
 • Преведете посочената сума на Федерална агенция за логистика и мобилност (BALM) в рамките на седем дни от получаване на известието. Задължително посочете касовия код. Касовият код ще откриете на първата страница на известието.

  Ако не сте съгласни с известието, може да подадете подписано от Вас възражение до Toll Collect в рамките на един месец от получаване на известието.

 • При контрола на облагането с пътна такса задачите се разпределят между фирма Toll Collect и Федерална агенция за логистика и мобилност (BALM). Toll Collect е отговорна за автоматичния контрол. Това задължение включва и последващото събиране на пътните такси, когато бъде установено неплащане или неправилно плащане. Тази задача, която принципно е в компетенциите на държавната власт, беше прехвърлена от Федералната държава на фирма Toll Collect.

  Всички други видове контрол се изпълняват от BALM.

  Общ преглед на формите на контрол
 • Мостовете за автоматичен контрол обхващат цялото пътно платно. Те установяват, по време на преминаване на автомобила, дали той е облагаем с пътна такса и дали пътната такса е била редовно платена. Всеки автомобил, който доближава контролния мост, се регистрира посредством модул за откриване и проследяване. Установява се в коя лента и точно в кой момент автомобилът е преминал моста, за да може да се направи точна класификация. В допълнение се изготвя изображение на регистрационния номер и общо изображение на МПС.

  Чрез триизмерно сканиране по време на преминаването на моста се установява дали автомобилът е облагаем с пътна такса. Това означава, че се извършва проверка дали неговата технически допустима максимална маса е поне 7,5 тона. Ако не подлежи на облагане с пътна такса, данните веднага се изтриват.

  Мостът проверява чрез DSRC (инфрачервена комуникация на къси разстояния) дали автомобилът участва в автоматичния метод и дали клиентът е въвел правилни данни, като напр. брой на осите. Ако това е така, изображенията и данните от сензорите се изтриват. Други контролни данни от комуникацията между моста и бордовия уред за автомобил се прехвърлят на Toll Collect за осигуряване на качеството на уредите.

  Ако автомобилът участва в автоматичния метод, контролният мост проверява с помощта на регистрационния номер на МПС дали в Toll Collect е налице ръчно регистриране в системата или вписване за освобождаване от пътна такса. Този процес трае само няколко секунди. За да може да се докаже евентуална многократна употреба на ръчно регистриране в системата, данните за регистрирането остават на разположение до 24 часа за повторно сравнение. При предполагаеми нарушения, свързани с пътната такса, данните се предават на Toll Collect за по-нататъшно установяване на обстоятелствата.

  Контролните органи за пътни такси на BALM могат в рамките на стационарния контрол да използват контролните мостове, а в случай на подозрение за нарушение да отбиват превозните средства.

 • Поставените на федералните шосета контролни колони функционират по подобен принцип на контролните мостове на автомагистралите. В транспортния поток те установяват дали пътната такса е била платена правилно. Контролните колони не събират пътна такса.

  В контролните колони се използва модерна сензорна технология и камери за регистрация и класификация на товарните автомобили. Стереокамерите генерират общо изображение и изображение на регистрационния номер на преминаващите МПС. Броят на осите на даден автомобил се определя с помощта на камера за странично изображение. Модулът за комуникация (DSRC) в горната част на колоната се свързва с бордовия уред за автомобил. При това се проверява дали бордовият уред за автомобил е в готовност за събиране на такса (зелен светодиод) и дали са настроени правилният брой на осите и клас на вредните емисии. Ако контролната колона не успее да установи контакт с бордовия уред за автомобил, се проверява дали е налице ръчно регистриране в системата.