Използвате остарял браузър. Затова е възможно част от съдържанието на тази интернет страница да не се показва правилно. Моля, актуализирайте Вашия браузър. Ако компютърът Ви принадлежи към мрежа, обърнете се към администратора.

Напускане на мобилната зона

Тази страница не може да бъде показана идеално на мобилни крайни устройства. Продължавате въпреки това?

Toll Collect Toll Collect

Гореща линия за обслужване

  • Обаждания от Германия:
  • 0800 222 26 28 *
  • Обаждания извън Германия:
  • 00800 0 222 26 28 *

* безплатно, цените на мобилни мрежи могат да се различават

Отчисляване и начини на заплащане

Къде мога да намеря общ преглед на моите все още неотчислени пътувания?

В Toll Collect Клиентски портал можете да извикате Вашите пътувания от последната ведомост за пътните такси. Подобно на спецификацията на отделните пропътувани отсечки всяка част от пътуванията за всеки автомобил е изведена отделно. Така пътуванията могат да се извикват например по дата или според автомобила. В допълнение има различни функции за филтриране, с които можете да съставяте справки според потребността си, да ги изтегляте в csv формат и да ги запаметявате.

Колко високи са пътните такси?

Пътната такса се изчислява от сумата на подлежащата на облагане с пътна такса отсечка, която превозното средство или съставът от превозни средства е изминало/са изминали, и размерът на пътната такса в цент за километър, която съответно включва определен дял за причинените разходи за замърсяване на въздуха, шумово замърсяване и инфраструктура.

Допълнителна информация ще откриете тук.

Пътната такса облага ли се с ДДС?

Пътната такса е публичноправно вземане и следователно не подлежи на облагане с ДДС. (Ако обаче спедитор начисли на своите клиенти разходите за пътната такса, съответната сума подлежи на облагане с ДДС.)

Къде и как мога да платя?

Като регистриран клиент с монтиран бордови уред за автомобил можете да плащате чрез отчитане по кредитна сметка, дебит Toll Collect, кредитна карта, карта за зареждане на гориво или по метода LogPay. Като нерегистриран клиент можете да платите в интернет и с приложението с карта за зареждане на гориво, с кредитна карта или с paysafecard. Подробна информация ще откриете на страницата Начини на заплащане.

Ще получа ли отчет от Toll Collect?

Регистрираните клиенти на Toll Collect получават т. нар. ведомост за пътните такси веднъж месечно. В допълнение може да се изиска също спецификация на отделните пропътувани отсечки. Допълнителна информация ще откриете на страницата Отчисляване.

Защо всъщност фактурата на Toll Collect се нарича ведомост за пътните такси?

Пътната такса е такса, която Федерална република Германия събира от Вас за използването на автомагистралите. Toll Collect има задачата само да определи таксата за Вас, да събере плащането Ви и да го препрати на Федералното правителство. Следователно Toll Collect информира относно възникналите и дължими суми на пътната такса, а не издава „фактури“ или „известия за такси“ в правния смисъл на думата.

При проверката на моята ведомост за пътните такси установих малки разлики. Как са възникнали?

Евентуалните разлики във ведомостта за пътните такси могат да се обяснят с търговското закръгляване на сумите на пътната такса за всяка пътна отсечка. От математическа гледна точка минималните разлики поради закръгляне се компенсират взаимно при по-дълги пътувания – такива с много отделни отсечки.

Разяснителен пример за онагледяване на този ефект ще откриете тук .

При по-голям автопарк може ли спедиторът да получи сборна фактура за всички превозни средства или се издават отделни фактури?

Издаването на фактури става на всеки регистриран клиент. Сумите за всяко превозно средство могат да се видят от ведомостта за пътните такси.

Пробегът на тахометъра не съвпада точно с данните за отсечките в спецификацията на отделните пропътувани отсечки. На какво се дължи това?

Съответният пробег може да се различава от данните на тахометъра на товарния автомобил, защото отчитането на пътните такси се базира на нормирани пътни отсечки, а не се броят отделните действително изминати километри. За тази цел отделните дължини на пътните отсечки са измерени от Федералното правителство. Тези данни можете да разгледате на www.mauttabelle.de .

Ако имам въпроси относно отчитането, към кого да се обърна?

Ако смятате, че има грешка в отчитането или имате въпроси, моля, обърнете се писмено към Toll Collect. Ако е възможно, приложете съответните доказателства.

Адрес:
Toll Collect GmbH
Клиентско обслужване
Пощенска кутия 11 03 29
10833 Берлин
Германия

Какви са банковите данни на Toll Collect за попълване на кредитната ми сметка?

Можете да попълните Вашата кредитна сума чрез вноска по следната сметка:

Получател: Toll Collect GmbH
Банка: Helaba (в онлайн банкирането може да бъде показано различно име)
IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
Код BIC/Swift: WELADEDD
Основание за превод: Вашият потребителски номер XXXXXXX (пример: 1234567) и ключовата дума пътна такса

Адресът на банката за преводи от чужбина е:

Helaba
Uerdinger Straße 88
40474 Düsseldorf

Колко голяма кредитна сума трябва да попълня?

При попълването на Вашата кредитна сметка трябва да се ориентирате по три фактора:

  • Брой и вид на Вашите облагаеми с пътна такса превозни средства
  • Прогнозен изминат път по облагаеми с пътна такса пътища
  • Период до следващото планирано попълване на сметката

Ориентир за това, каква сума би следвало да попълните в сметката, Ви предлага Вашата Ведомост за пътните такси.

Какво се случва, когато кредитната ми сума е напълно изчерпана?

Ако Вашата кредитна сума е напълно изчерпана, освен специалната ведомост се задейства и блокиране на бордовия уред за автомобил. Тогава на Ваше разположение остава единствено ръчното регистриране в системата на Терминал за пътна такса, в интернет или чрез приложението. Моля, в този случай незабавно попълнете отново Вашата кредитна сметка.

Бордовият уред за автомобил се деблокира отново едва тогава, когато във Вашата кредитна сметка е постъпила достатъчна сума. При блокиране на бордовия уред за автомобил по Ваша вина се дължат разходи по деблокирането за всеки бордови уред за автомобил съгласно актуалната ценова листа .

Кой поема възникващите банкови такси за вътрешните и международните плащания при преводи по кредитната сметка?

Всички банкови такси, възникващи при вътрешните и международните плащания трябва да се поемат от вносителя. Следователно по сметката на клиента, дължащ пътна такса, се превежда само действително постъпилото плащане.

Начинът ми на заплащане е дебит Toll Collect. Промених банковата връзка/собственика на банковата сметка. Как да процедирам?

Просто се впишете в нашия Клиентски портал и щракнете върху полето „Промяна на начин на заплащане“. След това задайте отново начин на заплащане дебит Toll Collect и създайте ново съгласие за директно дебитиране с новата банкова връзка/новия собственик на банковата сметка.

Как процедира Toll Collect при изчислението на пътната такса?

На базата на таблицата с пътните такси на Федералната служба по пътно дело пътната такса се събира за всяка отделна отсечка, с техническа прецизност и търговска прозрачност. При това цената се изчислява до третия знак след запетаята. След това сумите се закръглят, т. е. до 5 се закръглят надолу, над 5 включително се закръглят нагоре. Едва след това отделните цени на отсечките се добавят към общата цена на изминатия път. Цел на този метод е всеки клиент, дължащ пътна такса, да плаща една и съща цена за дадена пътна отсечка, независимо от общата дължина на изминатия път.

Към примера за закръгляне

Методът за изчисление на пътната такса съгласуван ли е с държавния възложител?

Да, Toll Collect е доставчик на услуги за Федерална република Германия и методът за изчисление на пътната такса на базата на предварително зададени пътни отсечки, както и закръглянето, са съгласувани с възложителя.

Искам да променя досегашния си начин на заплащане. Как да процедирам?

Можете да промените Вашия начин на заплащане бързо и лесно онлайн в нашия Клиентски портал .

Към началото на страницата

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603