Отчисляване и начини на заплащане

 • В Toll Collect Клиентски портал можете да извикате Вашите пътувания от последната ведомост за пътните такси. Подобно на спецификацията на отделните пропътувани отсечки всяка част от пътуванията за всеки автомобил е изведена отделно. Така пътуванията могат да се извикват например по дата или според автомобила. В допълнение има различни функции за филтриране, с които можете да съставяте справки според потребността си, да ги изтегляте в csv формат и да ги запаметявате.

 • Пътната такса за изминат участък се изчислява въз основа на облагаемата с пътна такса отсечка, измината от превозното средство, и ставка към пътната такса в центове на километър, в която са включени дялове за причинените емисии на CO₂, замърсяване на въздуха, шумово замърсяване и инфраструктурни разходи.

  Допълнителна информация ще откриете тук .

 • Пътната такса е публичноправно вземане и следователно не подлежи на облагане с ДДС. (Ако обаче спедитор начисли на своите клиенти разходите за пътната такса, съответната сума подлежи на облагане с ДДС.)

 • Като регистриран клиент с монтиран OBU можете да плащате чрез отчитане по кредитна сметка, дебит Toll Collect, кредитна карта или по карта за зареждане на гориво. Като нерегистриран клиент можете да платите в интернет и с приложението чрез карта за зареждане на гориво, с кредитна карта или с paysafecard. Подробна информация ще откриете на страницата Начини на заплащане .

 • Регистрираните клиенти на Toll Collect получават т. нар. ведомост за пътните такси веднъж месечно. В допълнение може да се изиска също спецификация на отделните пропътувани отсечки. Допълнителна информация ще откриете на страницата Отчисляване .

 • Пътната такса е такса, която Федерална република Германия събира от Вас за използването на автомагистралите. Toll Collect има задачата само да определи таксата за Вас, да събере плащането Ви и да го препрати на Федералното правителство. Следователно Toll Collect информира относно възникналите и дължими суми на пътната такса, а не издава „фактури“ или „известия за такси“ в правния смисъл на думата.

 • Евентуалните разлики във ведомостта за пътните такси могат да се обяснят с търговското закръгляване на сумите на пътната такса за всяка пътна отсечка. От математическа гледна точка минималните разлики поради закръгляне се компенсират взаимно при по-дълги пътувания – такива с много отделни отсечки.

  Разяснителен пример за онагледяване на този ефект ще откриете тук .

 • Издаването на фактури става на всеки регистриран клиент. Сумите за всяко превозно средство могат да се видят от ведомостта за пътните такси.

 • Съответният пробег може да се различава от данните на тахометъра на товарния автомобил, защото отчитането на пътните такси се базира на нормирани пътни отсечки, а не се броят отделните действително изминати километри. За тази цел отделните дължини на пътните отсечки са измерени от Федералното правителство. Тези данни можете да разгледате на www.mauttabelle.de .

 • Ако смятате, че има грешка в отчитането или имате въпроси, моля, обърнете се писмено към Toll Collect. Ако е възможно, приложете съответните доказателства.

  Адрес:
  Toll Collect GmbH
  Customer Service
  Postfach 11 03 29
  10833 Berlin
  Германия

 • Можете да попълните Вашата кредитна сума чрез вноска по следната сметка:

  Получател: Toll Collect GmbH
  Банка: Helaba (в онлайн банкирането може да бъде показано различно име)
  IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
  Код BIC/Swift: WELADEDD
  Основание за превод: Вашият kлиентски номер XXXXXXX (пример: 1234567) и ключовата дума пътна такса

  Адресът на банката за преводи от чужбина е:

  Helaba
  Uerdinger Straße 88
  40474 Düsseldorf

 • При попълването на Вашата кредитна сметка трябва да се ориентирате по три фактора:

  • Брой и вид на Вашите облагаеми с пътна такса превозни средства
  • Прогнозен изминат път по облагаеми с пътна такса пътища
  • Период до следващото планирано попълване на сметката

  Ориентир за това, каква сума би следвало да попълните в сметката, Ви предлага Вашата Ведомост за пътните такси .

 • Ако Вашата кредитна сума е напълно изчерпана, освен специалната ведомост се задейства и блокиране на бордовия уред за автомобил. В този случай на разположение е само ръчното регистриране в системата чрез интернет или приложението. Моля, в този случай незабавно попълнете отново Вашата кредитна сметка.

  Бордовият уред за автомобил се деблокира отново едва тогава, когато във Вашата кредитна сметка е постъпила достатъчна сума. При блокиране на бордовия уред за автомобил по Ваша вина се дължат разходи по деблокирането за всеки бордови уред за автомобил съгласно актуалната ценова листа .

 • Всички банкови такси, възникващи при вътрешните и международните плащания, трябва да се поемат от вносителя. Следователно по сметката на клиента, дължащ пътна такса, се превежда само действително постъпилото плащане.

 • Просто се впишете в нашия Клиентски портал и щракнете върху отметката „Промяна на начин на заплащане“. След това отново задайте начин на заплащане дебит Toll Collect и създайте ново съгласие за дебитиране с нови банкови данни на новия собственик на банковата сметка.

 • На базата на таблицата с пътните такси на Федералната служба по пътно дело пътната такса се събира за всяка отделна отсечка, с техническа прецизност и търговска прозрачност. При това цената се изчислява до третия знак след запетаята. След това сумите се закръглят, т. е. до 5 се закръглят надолу, над 5 включително се закръглят нагоре. Едва след това отделните цени на отсечките се добавят към общата цена на изминатия път. Цел на този метод е всеки клиент, дължащ пътна такса, да плаща една и съща цена за дадена пътна отсечка, независимо от общата дължина на изминатия път.

  Към примера за закръгляне
 • Да, Toll Collect е доставчик на услуги за Федерална република Германия и методът за изчисление на пътната такса на базата на предварително зададени пътни отсечки, както и закръглянето, са съгласувани с възложителя.

 • Можете да промените Вашия начин на заплащане бързо и лесно онлайн в нашия Клиентски портал .