Používáte zastaralý prohlížeč. Proto se pravděpodobně některý obsah této webové prezentace nezobrazuje správně. Aktualizujte prosím Váš prohlížeč. Jestliže Váš počítač patří k nějaké síti, obraťte se prosím na administrátora.

Opustit mobilní oblast

Tuto stránku nelze ideálně zobrazit na mobilních koncových zařízeních. Přesto pokračovat?

Toll Collect Toll Collect

Servisní horká linka

 • Volání z Německa:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volání ze zahraničí:
 • 00800 0 222 26 28 *

* zdarma, ceny volání z mobilní sítě se mohou odlišovat

Vyúčtování a způsoby platby

Kde najdu přehled mých dosud nevyúčtovaných jízd?

V zákaznickém portálu společnosti Toll Collect si můžete vyvolat Vaše jízdy od posledního vyúčtování mýta. Podobně jako na dokladu jednotlivých jízd je každá dílčí jízda vykázána jednotlivě na vozidlo. Jízdy můžete vyvolat například podle data nebo na vozidlo. Navíc existují různé funkce na filtrování, pomocí kterých můžete informace sestavit podle potřeby, stáhnout ve formátu csv a uložit.

Jak vysoké jsou poplatky za mýtné?

Mýtné se vypočítává ze vzdálenosti ujeté vozidlem po zpoplatněných silnicích a sazby mýtného v centech na kilometr, která zahrnuje vždy podíl nákladů za způsobené znečištění ovzduší, nákladů za hlukové zatížení a nákladů za infrastrukturu.

Bližší informace naleznete zde.

Podléhá mýtné dani z přidané hodnoty?

Mýtné je veřejnoprávním odvodem a proto daní z přidané hodnoty nepodléhá. (Pokud ovšem speditér svým zákazníkům náklady na mýtné vyfakturuje, podléhá příslušná částka dani z přidané hodnoty.)

Kde a jak mohu zaplatit?

Jako registrovaný zákazník s namontovaným palubním přístrojem můžete zaplatit pomocí vyúčtování přes pohledávkové konto, inkasním příkazem Toll Collect, kreditní kartou, tankovací kartou nebo metodou LogPay. Jako neregistrovaný zákazník můžete zaplatit přes internet a pomocí aplikace prostřednictvím tankovací nebo kreditní karty nebo pomocí služby paysafecard. Podrobné informace najdete na straně Způsoby plateb.

Dostanu od společnosti Toll Collect vyúčtování?

Registrovaní zákazníci obdrží jednou za měsíc tzv. výpis vyúčtování mýta. Navíc lze také požadovat doklad jednotlivých jízd. Další informace najdete na straně Vyúčtování.

Proč se faktura od společnosti Toll Collect vlastně nazývá výpisem vyúčtování mýta?

Mýtné je poplatkem, který od Vás požaduje Spolková republika Německo za používání dálnic. Toll Collect má za úkol jenom pro Vás poplatek vypočítat, přijmout Vaši úhradu a předat Spolkové republice. Proto společnost Toll Collect informuje o vzniklých a odvedených částkách mýtného a nevystavuje „fakturu“ nebo „vyměření poplatku“ v právním smyslu.

Při kontrole mého výpisu vyúčtování mýta jsem zjistil drobné rozdíly. Jak tyto rozdíly vznikají?

Možné rozdíly ve výpisu vyúčtování mýta mohou vznikat vlivem obchodního zaokrouhlení částek mýta za každý úsek trasy. Minimální rozdíly vlivem zaokrouhlení se z matematického pohledu při delších jízdách - jízdách s mnoha jednotlivými úseky - opět vyrovnají.

Pro znázornění tohoto jevu naleznete zde vysvětlený příklad.

Může obdržet speditér, v případě většího vozového parku, souhrnnou fakturu za všechna vozidla nebo se vyhotovují jednotlivé faktury?

Vyfakturování se provádí na registrovaného zákazníka. Z výpisu vyúčtování mýta jsou však částky na vozidlo viditelné.

Kilometrový údaj na tachometru nesouhlasí přesně s uvedením trasy na dokladu jednotlivých jízd. Čím je to způsobeno?

Příslušný počet kilometrů se může lišit od údajů na tachometrech nákladních automobilů, protože základem pro výběr mýta jsou předem stanovené silniční úseky a nepočítají se skutečně ujeté kilometry. Délky jednotlivých silničních úseků byly pro tento účel vyměřeny ze strany Spolkové republiky. Tyto údaje lze prohlížet na adrese www.mauttabelle.de .

Když mám dotazy k mému zaúčtování, kam se mám obrátit?

Pokud se domníváte, že je vyúčtování chybné nebo máte dotazy, obraťte se prosím písemně na společnost Toll Collect. Pokud je to možné, přiložte prosím účelné doklady.

Adresa:
Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Německo

Jaké je bankovní spojení společnosti Toll Collect pro naplnění mého vkladového účtu?

Váš vkladový účet můžete naplnit peněžním vkladem na následující účet:

Příjemce: Toll Collect GmbH
Banka: Helaba (v internetovém bankovnictví se může zobrazit jiný název)
IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
BIC/SWIFT kód: WELADEDD
Účel použití: Vaše uživatelské číslo XXXXXXX (Příklad: 1234567) a poznámka Mýto

Adresa banky pro převod do zahraničí zní:

Helaba
Uerdinger Straße 88
40474 Düsseldorf

Jak velký vklad musím provést?

Při plnění Vašeho vkladového účtu se orientujte podle třech faktorů:

 • Počet a druh Vašich vozidel podléhajících povinnosti platit mýto
 • Předpokládaný jízdní výkon na zpoplatněných silnicích
 • Časový úsek do příštího plánovaného plnění účtu

Jeden údaj k tomu, nakolik musíte účet naplnit, Vám poskytuje také Váš měsíční výpis vyúčtování mýta.

Co se stane, když je můj vklad zcela vyčerpán?

Pokud by byl Váš vklad zcela vyčerpán, bude vedle zvláštního výpisu vyúčtování také aktivováno zablokování palubního přístroje. Potom budete mít k dispozici výhradně manuální zaúčtování na na mýtném terminálu, přes internet nebo prostřednictvím aplikace. V takovém případě prosím obratem Váš vkladový účet znovu naplňte.

Palubní přístroj bude odblokován teprve tehdy, když na Váš vkladový účet přijde dostatečná částka. V případě zablokování palubního přístroje vlastní vinou vznikají náklady na odblokování každého palubního přístroje podle aktuálního ceníku .

Kdo hradí bankovní poplatky vznikající v tuzemském a zahraničním platebním styku při převodech na vkladový účet?

Všechny bankovní poplatky vznikající v tuzemském a zahraničním platebním styku musí hradit plátce. Zákazníkům mýtného systému se tedy připíše k dobru jen skutečná došlá platba.

Můj způsob platby je inkasní příkaz Toll Collect. Moje bankovní údaje / majitel bankovního účtu se nyní změnily. Jak mám postupovat?

Jednoduše se přihlaste do našeho zákaznického portálu a klikněte na panel „Změnit způsob platby“. Poté znovu vytvořte způsob platby inkasním příkazem Toll Collect a vytvořte nové zmocnění k inkasnímu příkazu s novými bankovními údaji / novým majitelem bankovního účtu.

Jak společnost Toll Collect postupuje při výpočtu mýta?

Na základě tabulky zpoplatněných úseků Spolkového úřadu pro výstavbu a obnovu silnic se mýtné vybírá po úsecích, technicky přesně a transparentně z obchodního hlediska. Cena se vypočítává na tři místa za desetinnou čárkou. Potom se částky obchodním způsobem zaokrouhlují, tzn. do 5 se zaokrouhluje dolů, od 5 včetně se zaokrouhluje nahoru. Teprve potom se sčítají jednotlivé ceny za úseky do celkové ceny za trasu. Cílem tohoto postupu je, aby každý zákazník mýtného systému platil stejnou cenu za úsek trasy, nezávisle na celkové délce ujeté trasy.

K příkladu zaokrouhlení

Je postup výpočtu mýta odsouhlasený se státním objednatelem?

Ano, Toll Collect je poskytovatelem služeb pro Spolkovou republiku Německo a také postup výpočtu mýta na základě stanovených silničních úseků stejně jako obchodní zaokrouhlování jsou s objednatelem odsouhlaseny.

Chtěl bych změnit můj současný způsob platby. Jak mám postupovat?

Váš způsob platby můžete změnit snadno a rychle online v našem zákaznickém portálu .

Servisní horká linka

 • Volání z Německa:
 • 0800 222 26 28 *
 • Volání ze zahraničí:
 • 00800 0 222 26 28 *
K začátku stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603