Vyúčtování a způsoby platby

 • V Zákaznický portál společnosti Toll Collect si můžete vyvolat Vaše jízdy od posledního vyúčtování mýta. Podobně jako na dokladu jednotlivých jízd je každá dílčí jízda vykázána jednotlivě na vozidlo. Jízdy můžete vyvolat například podle data nebo na vozidlo. Navíc existují různé funkce na filtrování, pomocí kterých můžete informace sestavit podle potřeby, stáhnout ve formátu csv a uložit.

 • Mýto se vypočítává ze vzdálenosti ujeté vozidlem po zpoplatněných silnicích a sazby mýta v centech na kilometr, která zahrnuje vždy podíl nákladů za způsobené emise CO₂, znečištění ovzduší, nákladů za hlukovou zátěž a nákladů za infrastrukturu.

  Bližší informace naleznete zde .

 • Mýtné je veřejnoprávním odvodem a proto daní z přidané hodnoty nepodléhá. (Pokud ovšem speditér svým zákazníkům náklady na mýtné vyfakturuje, podléhá příslušná částka dani z přidané hodnoty.)

 • Jako registrovaný zákazník s instalovaným OBU můžete zaplatit pomocí vyúčtování přes pohledávkové konto, inkasní příkaz Toll Collect, kreditní kartou nebo tankovací kartou. Jako neregistrovaný zákazník můžete zaplatit přes internet a pomocí aplikace prostřednictvím tankovací nebo kreditní karty nebo pomocí služby paysafecard. Podrobné informace najdete na straně Způsoby platby .

 • Registrovaní zákazníci obdrží jednou za měsíc tzv. výpis vyúčtování mýta. Navíc lze také požadovat doklad jednotlivých jízd. Další informace najdete na straně Vyúčtování .

 • Mýtné je poplatkem, který od Vás požaduje Spolková republika Německo za používání dálnic. Toll Collect má za úkol jenom pro Vás poplatek vypočítat, přijmout Vaši úhradu a předat Spolkové republice. Proto společnost Toll Collect informuje o vzniklých a odvedených částkách mýtného a nevystavuje „fakturu“ nebo „vyměření poplatku“ v právním smyslu.

 • Možné rozdíly ve výpisu vyúčtování mýta mohou vznikat vlivem obchodního zaokrouhlení částek mýta za každý úsek trasy. Minimální rozdíly vlivem zaokrouhlení se z matematického pohledu při delších jízdách - jízdách s mnoha jednotlivými úseky - opět vyrovnají.

  Pro znázornění tohoto jevu naleznete zde vysvětlený příklad.

 • Vyfakturování se provádí na registrovaného zákazníka. Z výpisu vyúčtování mýta jsou však částky na vozidlo viditelné.

 • Příslušný počet kilometrů se může lišit od údajů na tachometrech nákladních automobilů, protože základem pro výběr mýta jsou předem stanovené silniční úseky a nepočítají se skutečně ujeté kilometry. Délky jednotlivých silničních úseků byly pro tento účel vyměřeny ze strany Spolkové republiky. Tyto údaje lze prohlížet na adrese www.mauttabelle.de .

 • Pokud se domníváte, že je vyúčtování chybné nebo máte dotazy, obraťte se prosím písemně na společnost Toll Collect. Pokud je to možné, přiložte prosím účelné doklady.

  Adresa:
  Toll Collect GmbH
  Zákaznický servis
  Postfach 11 03 29
  10833 Berlín
  Německo

 • Váš vkladový účet můžete naplnit peněžním vkladem na následující účet:

  Příjemce: Toll Collect GmbH
  Banka: Helaba (v internetovém bankovnictví se může zobrazit jiný název)
  IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
  BIC/SWIFT kód: WELADEDD
  Účel použití: Vaše zákaznické číslo XXXXXXX (Příklad: 1234567) a poznámka Mýto

  Adresa banky pro převod do zahraničí zní:

  Helaba
  Uerdinger Straße 88
  40474 Düsseldorf

 • Při plnění Vašeho vkladového účtu se orientujte podle třech faktorů:

  • Počet a druh Vašich vozidel podléhajících povinnosti platit mýto
  • Předpokládaný jízdní výkon na zpoplatněných silnicích
  • Časový úsek do příštího plánovaného plnění účtu

  Jeden údaj k tomu, nakolik musíte účet naplnit, Vám poskytuje také Váš měsíční Výpis vyúčtování mýta .

 • Pokud by byl Váš vklad zcela vyčerpán, bude vedle zvláštního výpisu vyúčtování také aktivováno zablokování palubního přístroje. K dispozici pak máte výhradně manuální zaúčtování přes internet nebo prostřednictvím aplikace. V takovém případě prosím obratem Váš vkladový účet znovu naplňte.

  Palubní přístroj bude odblokován teprve tehdy, když na Váš vkladový účet přijde dostatečná částka. V případě zablokování palubního přístroje vlastní vinou vznikají náklady na odblokování každého palubního přístroje podle aktuálního ceníku .

 • Všechny bankovní poplatky vznikající v tuzemském a zahraničním platebním styku musí hradit plátce. Zákazníkům mýtného systému se tedy připíše k dobru jen skutečná došlá platba.

 • Jednoduše se přihlaste do našeho zákaznického portálu a klikněte na panel „Změnit způsob platby“. Poté znovu vytvořte způsob platby inkasním příkazem Toll Collect a vytvořte nové zmocnění k inkasnímu příkazu s novými bankovními údaji / novým majitelem bankovního účtu.

 • Na základě tabulky zpoplatněných úseků Spolkového úřadu pro výstavbu a obnovu silnic se mýtné vybírá po úsecích, technicky přesně a transparentně z obchodního hlediska. Cena se vypočítává na tři místa za desetinnou čárkou. Potom se částky obchodním způsobem zaokrouhlují, tzn. do 5 se zaokrouhluje dolů, od 5 včetně se zaokrouhluje nahoru. Teprve potom se sčítají jednotlivé ceny za úseky do celkové ceny za trasu. Cílem tohoto postupu je, aby každý zákazník mýtného systému platil stejnou cenu za úsek trasy, nezávisle na celkové délce ujeté trasy.

  K příkladu zaokrouhlení
 • Ano, Toll Collect je poskytovatelem služeb pro Spolkovou republiku Německo a také postup výpočtu mýta na základě stanovených silničních úseků stejně jako obchodní zaokrouhlování jsou s objednatelem odsouhlaseny.

 • Váš způsob platby můžete změnit snadno a rychle online v našem zákaznickém portálu .