Uporabljate zastareli brskalnik. Zato morda nekatere vsebine tega spletnega mesta ne bodo ustrezno prikazane. Posodobite svoj brskalnik. Če je vaš računalnik del mreže, se obrnite na skrbnika.

Zapusti mobilno območje

Te strani v mobilnih napravah ni mogoče ustrezno prikazati. Želite kljub temu nadaljevati?

Toll Collect Toll Collect

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *

* brezplačno, cene v mobilnem omrežju lahko odstopajo

Obračun in plačilni postopki

Kje najdem pregled še neobračunanih voženj?

Na portalu za stranke sistema Toll Collect si lahko ogledate svoje vožnje od zadnjega obračuna cestnine. Podobno kot na podrobni navedbi voženj je prikazana vsaka delna vožnja posameznega vozila. Vožnje si lahko ogledate na primer po datumu ali za posamezno vozilo. Dodatno so na voljo različne funkcije filtriranja, s katerimi si lahko po potrebi pripravite sklop podatkov, ki jih potrebujete, ga prenesete v obliki zapisa csv in shranite.

Koliko znašajo pristojbine za cestnino?

Cestnina se izračuna na podlagi ceste z obvezno cestnino, ki jo prevozi vozilo ali skupina vozil, in cestninske stopnje v centih na kilometer, ki vključuje delež za stroške za povzročeno onesnaževanje zraka, delež za stroške za obremenjevanje okolja s hrupom in delež za infrastrukturne stroške.

Več informacij najdete tukaj.

Ali je treba za cestnino plačati DDV?

Cestnina je javna dajatev in zato zanjo ni potrebno plačilo DDV-ja. (Vendar ko špediter strankam obračuna stroške za cestnino, je za določeni znesek obvezno plačilo DDV-ja.)

Kje in kako lahko plačam?

Če ste registrirana stranka in imate vgrajeno napravo OBU, lahko plačate z depozitnim obračunom, obremenitvijo, kreditno kartico, kartico za gorivo ali postopkom LogPay. Če niste registrirana stranka, lahko plačate prek spleta in v aplikaciji s kartico za gorivo ali kreditno kartico oziroma s kartico „paysafecard“. Za podrobne informacije glejte stran Plačilni postopki.

Ali od družbe Toll Collect prejmem obračun?

Stranke, ki so registrirane v sistemu Toll Collect, enkrat na mesec prejmejo tako imenovani pregled cestnine. Dodatno lahko zahtevate tudi podrobno navedbo voženj. Za več informacij glejte stran Obračun.

Zakaj se račun družbe Toll Collect imenuje pregled cestnine?

Cestnina je pristojbina, ki jo Zvezna republika Nemčija od vas zahteva za uporabo avtocest. Družba Toll Collect je odgovorna samo za to, da določi pristojbino, pobere plačilo in ga posreduje državi. Tako vas družba Toll Collect obvešča o nastalih zneskih cestnine in zneskih, ki jih je treba poravnati, ter ne izdaja „računov“ ali „potrdil o pristojbini“ v pravnem smislu.

Pri preverjanju pregleda cestnine sem opazil(a) manjša odstopanja. Kaj je lahko razlog?

Možna odstopanja na pregledu cestnine so lahko posledica komercialnih zaokroževanj zneskov cestnine glede na cestni odsek. Minimalna odstopanja zaradi zaokroževanj se z matematičnega vidika pri daljših vožnjah – vožnjah z veliko posamičnimi odseki – znova izravnajo.

Za ponazoritev tega učinka je tukaj na voljo nazoren primer.

Ali lahko špediter, če ima večji vozni park, prejme zbirni račun za vsa vozila ali se mu izdajo posamični računi?

Račun se izda na posamezno registrirano stranko. Vendar so iz pregleda cestnine razvidni zneski na posamezno vozilo.

Navedba kilometrov na merilniku hitrosti se ne ujema povsem z navedbo poti na podrobni navedbi voženj. V čem je težava?

Število kilometrov se lahko razlikuje od števila na merilnikih hitrosti v tovornem vozilu, ker zajem cestnine temelji na normiranih odsekih poti in se ne štejejo dejansko prevoženi kilometri. Posamezne dolžine odsekov poti izmeri pristojni državni organ. Te podatke si lahko ogledate na naslovu www.mauttabelle.de .

Na koga naj se obrnem, če imam vprašanja o obračunu?

Če menite, da je prišlo pri obračunu do napake, ali če imate vprašanja, se pisno obrnite na družbo Toll Collect. Če je mogoče, priložite relevantna dokazila.

Naslov:
Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Nemčija

Kateri so bančni podatki družbe Toll Collect za polnjenje mojega depozitnega računa?

Dobroimetje lahko naložite prek vplačila na naslednji račun:

Prejemnik: Toll Collect GmbH
Banka: Helaba (v spletni banki je morda prikazano drugo ime)
IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
Koda BIC/Swift: WELADEDD
Namen: Vaša številka uporabnika XXXXXXX (primer: 1234567) in ključna beseda cestnina

Naslov banke za nakazila zunaj Nemčije je:

Helaba
Uerdinger Straße 88
40474 Düsseldorf

Koliko dobroimetja moram naložiti?

Pri polnjenju depozitnega računa upoštevajte naslednje tri dejavnike:

 • število in vrsto vozil, za katera je obvezno plačilo cestnine,
 • predvideno prevoženo pot na cestah z obvezno cestnino,
 • čas do naslednjega načrtovanega polnjenja.

Napotki o tem, koliko morate napolniti, so na voljo tudi v mesečnem pregledu cestnine.

Kaj se zgodi, ko je moje dobroimetje v celoti porabljeno?

Ko dobroimetje v celoti porabite, se poleg posebnega pregleda sproži tudi blokada naprave v vozilu. V tem primeru imate na voljo izključno ročno evidentiranje na cestninskem terminalu, prek spleta ali aplikacije. V tem primeru morate svoj depozitni račun takoj spet napolniti.

Naprava OBU se znova odklene samo, če je na vašem depozitnem računu naložen dovolj velik znesek. Pri blokadi naprave OBU, ki jo povzročite sami, se za odklepanje zaračunajo stroški na posamezno napravo v vozilu po trenutno veljavnem ceniku .

Kdo prevzame bančne stroške, ki nastanejo pri nakazilih na depozitni račun v domačem in čezmejnem plačilnem prometu?

Vse bančne stroške, ki nastanejo v domačem in čezmejnem plačilnem prometu, krije plačnik. Uporabniku cestninskega sistema se tako v dobroimetje naloži samo dejanski prejemek.

Moj plačilni postopek je direktna obremenitev s strani družbe Toll Collect. Zdaj so se spremenili moji bančni podatki oz. spremenil se je imetnik računa. Kaj moram storiti?

Preprosto se prijavite v naš portal za stranke in kliknite na ploščico »Spremeni plačilni postopek«. Nato kot plačilni postopek ponovno določite direktno obremenitev s strani družbe Toll Collect in ustvarite novo pooblastilo za obremenitev z novimi bančnimi podatki oz. novim imetnikom računa.

Kako družba Toll Collect obračuna cestnino?

Na osnovi tabele cestnin Zveznega zavoda za ceste se cestnina pobira po odsekih, tehnično natančno in komercialno transparentno. Cena se obračuna na do tri decimalna mesta natančno. Nato se zneski komercialno zaokrožijo, kar pomeni, da se do 5 zaokrožijo navzdol, od vključno 5 pa se zaokrožijo navzgor. Šele nato se cene posameznih odsekov seštejejo v ceno celotne poti. Namen tega postopka je, da uporabnik cestninskega sistema plača enako ceno za cestni odsek, neodvisno od skupne dolžine prevožene poti.

Pojdi na primer zaokroževanja

Ali je postopek obračunavanja cestnine usklajen z državnim naročnikom?

Da, družba Toll Collect je ponudnik storitev za Zvezno republiko Nemčijo, zato sta tako postopek obračunavanja cestnine na osnovi določenih cestnih odsekov kot komercialno zaokroževanje usklajena z naročnikom.

Svoj trenutni plačilni postopek želim spremeniti. Kaj moram storiti?

Svoj plačilni postopek lahko hitro in enostavno spremenite prek spleta na našem portalu za stranke .

Dežurna telefonska številka

 • Za klice iz Nemčije:
 • 0800 222 26 28 *
 • Za klice zunaj Nemčije:
 • 00800 0 222 26 28 *
Na začetek strani

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603