Obračun in plačilni postopki

 • Na portalu za stranke sistema Toll Collect si lahko ogledate svoje vožnje od zadnjega obračuna cestnine. Podobno kot na podrobni navedbi voženj je prikazana vsaka delna vožnja posameznega vozila. Vožnje si lahko ogledate na primer po datumu ali za posamezno vozilo. Dodatno so na voljo različne funkcije filtriranja, s katerimi si lahko po potrebi pripravite sklop podatkov, ki jih potrebujete, ga prenesete v obliki zapisa csv in shranite.

 • Cestnina se izračuna na podlagi ceste z obvezno cestnino, ki jo prevozi vozilo, in cestninske stopnje v višini enega centa na kilometer poti, ki vključuje delež za stroške za povzročene emisije CO₂, delež za stroške za onesnaževanje zraka, delež za stroške za obremenjevanje okolja s hrupom in delež za infrastrukturne stroške.

  Več informacij najdete tukaj .

 • Cestnina je javna dajatev in zato zanjo ni potrebno plačilo DDV-ja. (Vendar ko špediter strankam obračuna stroške za cestnino, je za določeni znesek obvezno plačilo DDV-ja.)

 • Če ste registrirana stranka in imate vgrajeno napravo OBU, lahko plačate z depozitnim obračunom, direktno obremenitvijo s strani družbe Toll Collect, kreditno kartico ali kartico za gorivo. Če niste registrirana stranka, lahko plačate prek spleta in v aplikaciji s kartico za gorivo ali kreditno kartico oziroma s kartico „paysafecard“. Za podrobne informacije glejte stran Plačilni postopki .

 • Stranke, ki so registrirane v sistemu Toll Collect, enkrat na mesec prejmejo tako imenovani pregled cestnine. Dodatno lahko zahtevate tudi podrobno navedbo voženj. Za več informacij glejte stran Obračun .

 • Cestnina je pristojbina, ki jo Zvezna republika Nemčija od vas zahteva za uporabo avtocest. Družba Toll Collect je odgovorna samo za to, da določi pristojbino, pobere plačilo in ga posreduje državi. Tako vas družba Toll Collect obvešča o nastalih zneskih cestnine in zneskih, ki jih je treba poravnati, ter ne izdaja „računov“ ali „potrdil o pristojbini“ v pravnem smislu.

 • Možna odstopanja na pregledu cestnine so lahko posledica komercialnih zaokroževanj zneskov cestnine glede na cestni odsek. Minimalna odstopanja zaradi zaokroževanj se z matematičnega vidika pri daljših vožnjah – vožnjah z veliko posamičnimi odseki – znova izravnajo.

  Za ponazoritev tega učinka je tukaj na voljo nazoren primer.

 • Račun se izda na posamezno registrirano stranko. Vendar so iz pregleda cestnine razvidni zneski na posamezno vozilo.

 • Če menite, da je prišlo pri obračunu do napake, ali če imate vprašanja, se pisno obrnite na družbo Toll Collect. Če je mogoče, priložite relevantna dokazila.

  Naslov:
  Toll Collect GmbH
  Customer Service
  Postfach 11 03 29
  10833 Berlin
  Deutschland

 • Dobroimetje lahko naložite prek vplačila na naslednji račun:

  Prejemnik: Toll Collect GmbH
  Banka: Helaba (v spletni banki je morda prikazano drugo ime)
  IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
  Koda BIC/Swift: WELADEDD
  Namen: Vaša številka stranke XXXXXXX (primer: 1234567) in ključna beseda cestnina

  Naslov banke za nakazila zunaj Nemčije je:

  Helaba
  Uerdinger Straße 88
  40474 Düsseldorf

 • Pri polnjenju depozitnega računa upoštevajte naslednje tri dejavnike:

  • število in vrsto vozil, za katera je obvezno plačilo cestnine,
  • predvideno prevoženo pot na cestah z obvezno cestnino,
  • čas do naslednjega načrtovanega polnjenja.

  Napotki o tem, koliko morate napolniti, so na voljo tudi v mesečnem pregledu cestnine .

 • Ko dobroimetje v celoti porabite, se poleg posebnega pregleda sproži tudi blokada naprave v vozilu. Nato vam je na voljo samo ročno evidentiranje prek spleta ali aplikacije. V tem primeru morate svoj depozitni račun takoj spet napolniti.

  Naprava OBU se znova odklene samo, če je na vašem depozitnem računu naložen dovolj velik znesek. Pri blokadi naprave OBU, ki jo povzročite sami, se za odklepanje zaračunajo stroški na posamezno napravo v vozilu po trenutno veljavnem ceniku .

 • Vse bančne stroške, ki nastanejo v domačem in čezmejnem plačilnem prometu, krije plačnik. Uporabniku cestninskega sistema se tako v dobroimetje naloži samo dejanski prejemek.

 • Enostavno se prijavite v naš Portal za stranke In kliknite na ploščico „Spremeni plačilni postopek“. Nato znova uporabite plačilni postopek z direktno obremenitvijo s strani družbe Toll Collect in ustvarite novo pooblastilo za direktno obremenitev z novimi bančnimi podatki/novim imetnikom računa.

 • Na osnovi tabele cestnin Zveznega zavoda za ceste se cestnina pobira po odsekih, tehnično natančno in komercialno transparentno. Cena se obračuna na do tri decimalna mesta natančno. Nato se zneski komercialno zaokrožijo, kar pomeni, da se do 5 zaokrožijo navzdol, od vključno 5 pa se zaokrožijo navzgor. Šele nato se cene posameznih odsekov seštejejo v ceno celotne poti. Namen tega postopka je, da uporabnik cestninskega sistema plača enako ceno za cestni odsek, neodvisno od skupne dolžine prevožene poti.

  Pojdi na primer zaokroževanja
 • Da, družba Toll Collect je ponudnik storitev za Zvezno republiko Nemčijo, zato sta tako postopek obračunavanja cestnine na osnovi določenih cestnih odsekov kot komercialno zaokroževanje usklajena z naročnikom.

 • Svoj plačilni postopek lahko hitro in enostavno spremenite prek spleta na našem portalu za stranke .