Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Vyúčtovanie a spôsoby platby

Kde nájdem prehľad svojich nevyúčtovaných jázd?

Na zákazníckom portáli Zákaznícky portál môžete vyvolať svoje jazdy od posledného vyúčtovania mýta. Podobne ako vo výkaze o jednotlivých cestách je tu každá čiastočná cesta uvedená pre jednotlivé vozidlá. Jazdy si môžete stiahnuť napríklad podľa dátumu alebo podľa vozidla. Okrem toho existujú rôzne funkcie filtrovania, prostredníctvom ktorých môžete zostaviť informácie podľa potreby, stiahnuť vo formáte csv a uložiť.

Aké vysoké sú poplatky za mýto?

Mýto sa vypočítava na základe dĺžky spoplatnenej cesty prejdenej vozidlom alebo jazdnou súpravou, a sadzby mýta v centoch na kilometer, ktorá zahŕňa príslušný podiel na spôsobených nákladoch súvisiacich so znečistením ovzdušia, hlukom a infraštruktúrou.

Ďalšie informácie nájdete sem.

Podlieha mýto dani z pridanej hodnoty?

Mýto je verejnoprávny poplatok a preto nepodlieha dani z pridanej hodnoty. (Ak však špeditér vyúčtuje svoju zákazníkovi náklady na mýto, príslušná suma už podlieha dani z pridanej hodnoty.)

Kde môžem zaplatiť?

Ako zaregistrovaný zákazník s namontovaným palubným prístrojom môžete zaplatiť formou zúčtovania prostredníctvom vkladového účtu, inkasom Toll Collect, kreditnou kartou, tankovacou kartou alebo spôsobom platby LogPay. Ako neregistrovaný zákazník môžete zaplatiť cez internet alebo prostredníctvom aplikácie tankovacou alebo kreditnou kartou, alebo prostredníctvom paysafecard. Podrobné informácie nájdete na stránke Spôsoby platby.

Dostanem od spoločnosti Toll Collect vyúčtovanie?

Registrovaní zákazníci spoločnosti Toll Collect raz mesačne dostanú takzvané vyúčtovanie mýtneho. Okrem toho si môžete vyžiadať aj výkaz o jednotlivých cestách. Ďalšie informácie nájdete na stránke Vyúčtovanie.

Prečo sa faktúra od spoločnosti Toll Collect vlastne nazýva vyúčtovanie mýtneho?

Mýto je poplatok, ktorý Nemecká spolková republika od vás vyberá za používanie diaľnic. Úlohou spoločnosti Toll Collect je len stanovenie výšky poplatku, vyinkasovanie platby a postúpenie tejto sumy Spolku. Preto spoločnosť Toll Collect informuje o vzniknutých a uhradených čiastkach mýtneho a nevystavuje „faktúry“ alebo „oznámenia o poplatkoch“ v právnom zmysle.

Pri kontrole svojho vyúčtovania mýtneho som zistil malé rozdiely. Ako k nim došlo?

Možné rozdiely vo vyúčtovaní mýtneho mohli vzniknúť komerčným zaokrúhľovaním čiastok mýtneho za jednotlivé cestné úseky. Minimálne rozdiely podmienené zaokrúhlením sa z matematického hľadiska pri dlhších cestách znovu vyrovnajú - pri jazdách s mnohými jednotlivými úsekmi.

Na znázornenie tohto efektu sem nájdete vysvetlený príklad.

Môže špeditér v prípade väčšieho vozového parku dostať hromadnú faktúru pre všetky vozidlá alebo budú vyhotovené jednotlivé faktúry?

Faktúry sa vystavujú za registrovaného zákazníka. Z vyúčtovania mýtneho sú však zrejmé sumy pre jednotlivé vozidlá.

Údaj o kilometroch na tachometri sa nezhoduje presne s údajom o trase na výkaze o jednotlivých cestách. Kde je problém?

Príslušný počet kilometrov sa môže líšiť od údajov na tachometri nákladného vozidla, nakoľko základom pre evidenciu mýta sú normou stanovené cestné úseky a nie skutočne prejazdené kilometre. Dĺžky jednotlivých cestných úsekov boli na tento účel premerané Spolkom. Tieto údaje si môžete pozrieť na stránke www.mauttabelle.de .

Ak mám otázky k môjmu vyúčtovaniu, na koho sa mám obrátiť?

Ak si myslíte, že vo vyúčtovaní je chyba, obráťte sa písomne na spoločnosť Toll Collect. Ak je to možné, pripojte relevantné dôkazy.

Adresa:
Toll Collect GmbH
Klientske centrum
Postfach 11 03 29
10833 Berlín
Nemecko

Ako znie bankové spojenie spoločnosti Toll Collect pre doplnenie môjho vkladového účtu?

Svoj kredit môžete doplniť úhradou na nasledujúci účet:

Príjemca: Toll Collect GmbH
Banka: Helaba (v online bankingu sa môže zobraziť iný názov)
IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
BIC/Swift kód: WELADEDD
Účel platby: Vaše užívateľské číslo XXXXXXX (príklad: 1234567) a heslo Mýto

Adresa banky pre zahraničné prevody znie:

Helaba
Uerdinger Straße 88
40474 Düsseldorf

V akej výške musím doplniť kredit?

Pri doplnení kreditu na vkladovom účte by ste sa mali orientovať podľa troch faktorov:

  • Počet a typ vašich vozidiel podliehajúcich mýtnemu
  • Predpokladaný jazdný výkon na cestách podliehajúcich mýtnemu
  • Časový úsek do nasledujúceho plánovaného doplnenia kreditu

Informáciu o tom, v akej výške by ste mali doplniť kredit, vám poskytuje aj vaše mesačné vyúčtovanie mýtneho.

Čo sa stane, ak celkom vyčerpám svoj kredit?

Ak by bol váš kredit celkom vyčerpaný, okrem mimoriadneho vyúčtovania sa zablokuje aj palubný prístroj. Potom máte k dispozícii výlučne manuálne prihlásenie na mýtnom termináli, cez internet alebo prostredníctvom aplikácie. V tomto prípade urýchlene doplňte kredit na vašom vkladovom účte.

Palubný prístroj bude odblokovaný až vtedy, keď na váš vkladový účet bude pripísaná dostatočná suma. V prípade zablokovania palubného prístroja spôsobeného vlastným zavinením, vzniknú náklady na odblokovanie palubného prístroja podľa aktuálneho cenníka. .

Kto prevezme bankové poplatky vzniknuté v tuzemskom a zahraničnom platobnom styku pri prevode na vkladový účet?

Všetky bankové poplatky vzniknuté v tuzemskom a zahraničnom platobnom styku hradí vkladateľ. Zákazníkovi v systéme výberu mýta sa teda dobropíše len skutočne uhradená suma na účet.

Môj spôsob platby je inkaso Toll Collect. Zmenilo sa moje bankové spojenie/majiteľ účtu. Ako mám postupovať?

Jednoducho sa prihláste na zákaznícky portál a kliknite na dlaždicu „Zmeniť spôsob platby“. Potom znova založte spôsob platby „Inkaso Toll Collect“ a vytvorte nový mandát na inkaso s novým bankovým spojením/novým majiteľom účtu.

Ako spoločnosť Toll Collect postupuje pri výpočte mýta?

Na základe tabuľky na výpočet mýta Spolkového úradu pre správu ciest sa výber mýta uskutočňuje po jednotlivých úsekoch, technicky presne a z obchodného hľadiska prehľadne. Cena sa pritom vypočíta na tri desatinné miesta. Potom sa sumy komerčne zaokrúhľujú, to znamená, že do 5 sa zaokrúhľuje smerom nadol, od 5 vrátane smerom nahor. Až potom sa zo súčtu cien za jednotlivé úseky vypočíta cena za celú trasu. Cieľom tejto metódy je, aby každý zákazník v systéme výberu mýta zaplatil rovnakú cenu za jeden cestný úsek, nezávisle od celkovej dĺžky prejdenej trasy.

K príkladu zaokrúhľovania

Je metóda výpočtu mýta odsúhlasená so štátnym objednávateľom?

Áno, spoločnosť Toll Collect je poskytovateľom služieb pre Nemeckú spolkovú republiku a metóda na výpočet mýta na základe zadaných cestných úsekov, ako aj komerčné zaokrúhľovanie sú odsúhlasené objednávateľom.

Chcem zmeniť súčasný spôsob platby. Ako mám postupovať?

Svoj spôsob platby môžete jednoducho a rýchlo zmeniť online na našom Zákaznícky portál .

Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603