Facturering en betalingswijzen

 • In het Toll Collect Klantenportaal kunt u uw ritten sinds de laatste tolafrekening raadplegen. Net als bij het overzicht afzonderlijke ritten wordt elke deelrit voor elk voertuig afzonderlijk getoond. U kunt de ritten bijvoorbeeld op datum of per voertuig opvragen. Daarnaast zijn er verschillende filterfuncties die u in staat stellen om informatie te compileren volgens uw behoeften, te downloaden in csv-formaat en op te slaan.

 • De tol wordt berekend op basis van de afgelegde afstand op het tolplichtige traject en een toltarief in cent/kilometer, dat telkens een aandeel voor de veroorzaakte kosten door CO₂-emissiess, luchtvervuiling en geluidsbelasting en de infrastructuurkosten omvat.

  Meer informatie vindt u hier .

 • De tol is een publiekrechtelijke heffing en is dus niet aan de btw onderworpen. (Wanneer een vervoerder echter de kosten van de tol aan zijn klanten factureert, is het bedrag wel aan btw onderworpen.)

 • Als geregistreerde klant met een ingebouwd voertuigtoestel kunt u betalen met een afrekening via tegoedrekening, automatische incasso van Toll Collect, kredietkaart of tankkaart. Als niet-geregistreerde klant kunt u via het internet en met de app betalen met een tank-of kredietkaart of paysafecard. Gedetailleerde informatie kunt u vinden op de pagina Betalingswijzen .

 • Geregistreerde Toll Collect-klanten ontvangen een keer per maand het zogenaamde toloverzicht. Daarnaast kan ook het overzicht afzonderlijke ritten worden aangevraagd. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Afrekening .

 • De tol is een kost die de Bondsrepubliek Duitsland heft voor het gebruik van de autosnelwegen. De enige taak van Toll Collect is om de vergoeding voor u te bepalen, uw betaling te innen en door te sturen naar de overheid. Daarom geeft Toll Collect informatie over de opgelopen en te betalen tolbedragen en geeft het geen 'facturen' of 'vergoedingskennisgevingen' in juridische zin.

 • Mogelijke verschillen op het toloverzicht kunnen worden toegeschreven aan commerciële afrondingen van de tolbedragen per traject. De minimale verschillen die worden veroorzaakt door het afronden worden wiskundig gezien in evenwicht gebracht bij langere ritten - ritten met veel afzonderlijke trajecten.

  Om dit effect te illustreren vindt u hier een toegelicht voorbeeld.

 • De factuur wordt opgesteld per geregistreerde klant. Op het toloverzicht staan echter de bedragen per voertuig vermeld.

 • Het aantal kilometers kan afwijken van de informatie op de tachometers van de vrachtwagens omdat het bepalen van de tol is gebaseerd op genormaliseerde trajecten en hiervoor niet de werkelijk gereden kilometers worden geteld. De individuele trajecten werden hiervoor door de overheid gemeten. Deze gegevens kunt u via www.mauttabelle.de raadplegen.

 • Als u van mening bent dat er een fout in de facturering is opgetreden of als u vragen hebt, neem dan schriftelijk contact op met Toll Collect. Voeg indien mogelijk relevante bewijsstukken toe.

  Adres:
  Toll Collect GmbH
  Customer Service
  Postfach 11 03 29
  10833 Berlin
  Duitsland

 • U kunt uw saldo aanvullen door op de volgende rekening over te schrijven:

  Begunstigde: Toll Collect GmbH
  Bank: Helaba (bij online bankieren kan een andere naam worden weergegeven)
  IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
  BIC/SWIFT-code: WELADEDD
  Onder vermelding van: Uw klantnummer XXXXXXX (voorbeeld: 1234567) en het trefwoord tol

  Het adres van de bank voor internationale overschrijvingen is:

  Helaba
  Uerdinger Straße 88
  40474 Düsseldorf

 • Bij het aanvullen van uw tegoedrekening moet u rekening houden met drie factoren:

  • Aantal en type van uw tolplichtige voertuigen
  • Verwachte rijprestaties op tolplichtige wegen
  • Periode tot de volgende geplande oplaadbeurt

  Een indicatie van welk bedrag u moet opladen wordt ook gegeven in uw maandelijkse Toloverzicht .

 • Als uw saldo volledig is opgebruikt, wordt het voertuigtoestel geblokkeerd en wordt er een extra overzicht gemaakt. Dan kunt u uitsluitend de handmatige boeking via internet of via de app uitvoeren. In dat geval dient u uw kredietrekening onmiddellijk te opladen.

  Het voertuigtoestel wordt pas weer vrijgegeven als er voldoende geld op uw tegoedrekening is toegevoegd. In het geval van een zelf uitgevoerde blokkering van het voertuigtoestel gelden er kosten voor het vrijgeven per voertuigtoestel volgens de huidige prijslijst .

 • Alle bankkosten van binnenlandse en buitenlandse betalingstransacties zijn voor rekening van de betaler. De tolklant wordt dus alleen gecrediteerd met de daadwerkelijk ontvangen betaling.

 • Log eenvoudig in op ons klantenportaal en klik op de tegel “Betalingswijze wijzigen”. Dan duidt u opnieuw de betalingswijze "Incasso van Toll Collect" aan en maakt u een nieuwe opdracht met de nieuwe bankgegevens/rekeninghouder.

 • Op basis van de toltabel van het Duitse instituut voor wegverkeer wordt de tol per traject geheven, technisch nauwkeurig en commercieel transparant. De prijs wordt berekend tot het derde cijfer achter de komma. Vervolgens worden de bedragen commercieel afgerond, d.w.z. op 5 wordt naar beneden afgerond, vanaf 5 worden de bedragen naar boven afgerond. Pas dan worden de prijzen van de afzonderlijke trajecten bij de totale routeprijs opgeteld. Het doel van deze procedure is ervoor te zorgen dat elke tolklant dezelfde prijs betaalt voor een bepaald traject, ongeacht de totale lengte van het afgelegde traject.

  Naar het afrondingsvoorbeeld
 • Ja, Toll Collect is een dienstverlener voor de Bondsrepubliek Duitsland en de berekeningsprocedure van de tol op basis van bepaalde trajecten en de commerciële afronding worden eveneens met de opdrachtgever overeengekomen.

 • U kunt uw betaalmethode snel en eenvoudig online wijzigen in ons Klantenportaal .