U gebruikt een verouderde browser. Mogelijk kunt u daarom bepaalde inhoud van deze website niet goed zien. Update uw browser. Neem contact op met de administrator als uw computer tot een netwerk behoort.

Mobiel bereik verlaten

Deze pagina kan niet worden weergegeven op mobiele apparaten. Wilt u toch verdergaan?

Toll Collect Toll Collect

Servicehotline

 • Oproepen vanuit Duitsland:
 • 0800 222 26 28 *
 • Oproepen vanuit het buitenland:
 • 00800 0 222 26 28 *

* Gratis, kosten vanuit mobiele netwerken kunnen afwijken

Facturering en betalingswijzen

Waar vind ik een overzicht van mijn nog niet gefactureerde ritten?

In het Toll Collect Klantenportaal kunt u uw ritten sinds de laatste tolafrekening raadplegen. Net als bij het overzicht afzonderlijke ritten wordt elke deelrit voor elk voertuig afzonderlijk getoond. U kunt de ritten bijvoorbeeld op datum of per voertuig opvragen. Daarnaast zijn er verschillende filterfuncties die u in staat stellen om informatie te compileren volgens uw behoeften, te downloaden in csv-formaat en op te slaan.

Hoe hoog zijn de tolkosten?

De tol wordt berekend op basis van de afgelegde afstand van het voertuig of de voertuigcombinatie op het tolplichtige traject en een toltarief in cent/kilometer, dat telkens een aandeel voor de veroorzaakte kosten door luchtvervuiling en geluidsbelasting en de infrastructuurkosten omvat.

Meer informatie vindt u hier.

Is de tol onderworpen aan btw?

De tol is een publiekrechtelijke heffing en is dus niet aan de btw onderworpen. (Wanneer een vervoerder echter de kosten van de tol aan zijn klanten factureert, is het bedrag wel aan btw onderworpen.)

Waar kan ik betalen en hoe?

Als geregistreerde klant met een ingebouwd voertuigtoestel kunt u betalen met een afrekening via tegoedrekening, Toll Collect-incasso, kredietkaart, tankkaart of LogPay-procedure. Als niet-geregistreerde klant kunt u op het internet en met de app betalen met een tank-of kredietkaart of paysafecard. Gedetailleerde informatie kunt u vinden op de pagina Betalingswijzen.

Krijg ik een factuur van Toll Collect?

Geregistreerde Toll Collect-klanten ontvangen een keer per maand het zogenaamde toloverzicht. Daarnaast kan ook het overzicht afzonderlijke ritten worden aangevraagd. Meer informatie kunt u vinden op de pagina Afrekening.

Waarom heet de factuur van Toll Collect eigenlijk toloverzicht?

De tol is een kost die de Bondsrepubliek Duitsland heft voor het gebruik van de autosnelwegen. De enige taak van Toll Collect is om de vergoeding voor u te bepalen, uw betaling te innen en door te sturen naar de overheid. Daarom geeft Toll Collect informatie over de opgelopen en te betalen tolbedragen en geeft het geen 'facturen' of 'vergoedingskennisgevingen' in juridische zin.

Ik merkte kleine verschillen op toen ik mijn toloverzicht controleerde. Hoe komt dat?

Mogelijke verschillen op het toloverzicht kunnen worden toegeschreven aan commerciële afrondingen van de tolbedragen per traject. De minimale verschillen die worden veroorzaakt door het afronden worden wiskundig gezien in evenwicht gebracht bij langere ritten - ritten met veel afzonderlijke trajecten.

Om dit effect te illustreren vindt u hier een toegelicht voorbeeld.

Kan de vervoerder, in het geval van een groter wagenpark, een verzamelfactuur ontvangen voor alle voertuigen of worden er individuele facturen uitgeschreven?

De factuur wordt opgesteld per geregistreerde klant. Op het toloverzicht staan echter de bedragen per voertuig vermeld.

De kilometers die op de tachograaf worden aangegeven komen niet exact overeen met de afstand die op het overzicht afzonderlijke ritten wordt aangegeven. Hoe komt dat?

Het aantal kilometers kan afwijken van de informatie op de tachometers van de vrachtwagens omdat de tolheffing is gebaseerd op genormaliseerde trajecten en hiervoor niet de werkelijk gereden kilometers worden geteld. De individuele trajecten werden hiervoor door de overheid gemeten. Deze gegevens kunt u via www.mauttabelle.de raadplegen.

Als ik vragen heb over mijn factuur, met wie neem ik dan contact op?

Als u van mening bent dat er een fout in de facturering is opgetreden of als u vragen hebt, neem dan schriftelijk contact op met Toll Collect. Voeg indien mogelijk relevante bewijsstukken toe.

Adres:
Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Duitsland

Wat zijn de bankgegevens van Toll Collect voor het aanvullen van mijn tegoedrekening?

U kunt uw saldo aanvullen door op de volgende rekening over te schrijven:

Begunstigde: Toll Collect GmbH
Bank: Helaba (bij online bankieren kan een andere naam worden weergegeven)
IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
BIC/Swift-code: WELADEDD
Onder vermelding van: Uw gebruikersnummer XXXXXXX (voorbeeld: 1234567) en het trefwoord tol

Het adres van de bank voor internationale overschrijvingen is:

Helaba
Uerdinger Straße 88
40474 Düsseldorf

Met welk bedrag moet ik mij saldo aanvullen?

Bij het aanvullen van uw tegoedrekening moet u rekening houden met drie factoren:

 • Aantal en type van uw tolplichtige voertuigen
 • Verwachte rijprestaties op tolplichtige wegen
 • Periode tot de volgende geplande oplaadbeurt

Een indicatie van welk bedrag u moet opladen wordt ook gegeven in uw maandelijkse Toloverzicht.

Wat gebeurt er als mijn saldo volledig is opgebruikt?

Als uw saldo volledig is opgebruikt, wordt het voertuigtoestel geblokkeerd en wordt er een extra overzicht gemaakt. U kunt dan alleen nog handmatig boeken bij de Tolterminal, op het internet of via de app. In dat geval dient u uw kredietrekening onmiddellijk te opladen.

Het voertuigtoestel wordt pas weer vrijgegeven als er voldoende geld op uw tegoedrekening is toegevoegd. In het geval van een zelf uitgevoerde blokkering van het voertuigtoestel gelden er kosten voor het vrijgeven per voertuigtoestel volgens de huidige prijslijst .

Wie betaalt de bankkosten voor binnenlandse en buitenlandse betalingstransacties voor overschrijvingen naar een tegoedrekening?

Alle bankkosten van binnenlandse en buitenlandse betalingstransacties zijn voor rekening van de betaler. De tolklant wordt dus alleen gecrediteerd met de daadwerkelijk ontvangen betaling.

Mijn betalingswijze is de incasso van Toll Collect. Nu zijn mijn bankgegevens/rekeninghouder veranderd. Hoe ga ik te werk?

Meld u gewoon aan in ons klantenportaal en klik op het vak "Betalingswijze veranderen". Dan duidt u opnieuw de betalingswijze "Incasso van Toll Collect" aan en maakt u een nieuwe opdracht met de nieuwe bankgegevens/rekeninghouder.

Hoe berekent Toll Collect de tol?

Op basis van de toltabel van het Duitse instituut voor wegverkeer wordt de tol per traject geheven, technisch nauwkeurig en commercieel transparant. De prijs wordt berekend tot het derde cijfer achter de komma. Vervolgens worden de bedragen commercieel afgerond, d.w.z. op 5 wordt naar beneden afgerond, vanaf 5 worden de bedragen naar boven afgerond. Pas dan worden de prijzen van de afzonderlijke trajecten bij de totale routeprijs opgeteld. Het doel van deze procedure is ervoor te zorgen dat elke tolklant dezelfde prijs betaalt voor een bepaald traject, ongeacht de totale lengte van het afgelegde traject.

Naar het afrondingsvoorbeeld

Is de procedure voor de berekening van de tol overeengekomen met de overheidsopdrachtgever?

Ja, Toll Collect is een dienstverlener voor de Bondsrepubliek Duitsland en de berekeningsprocedure van de tol op basis van bepaalde trajecten en de commerciële afronding worden eveneens met de opdrachtgever overeengekomen.

Ik wil graag mijn huidige betalingswijze wijzigen. Hoe ga ik te werk?

U kunt uw betaalmethode snel en eenvoudig online wijzigen in ons Klantenportaal .

Servicehotline

 • Oproepen vanuit Duitsland:
 • 0800 222 26 28 *
 • Oproepen vanuit het buitenland:
 • 00800 0 222 26 28 *
Naar het begin van de pagina

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm2r605