Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Toll Collect GmbH bestaat uit twaalf leden en is overeenkomstig de Duitse wet op het medezeggenschapsrecht (Mitbestimmungsgesetz) samengesteld uit vertegenwoordigers van de eigenaar en de werknemers.

Dr. Rudolf Gridl

Ministerieel directeur bij het Bondsministerie voor digitale zaken en vervoer, hoofd van de centrale dienst

Voorzitter van de Raad van Bestuur


Portret van Dr. Rudolf Gridl, voorzitter van de raad van commissarissen van Toll Collect GmbH

Manuel Hoppe

Voorzitter van de ondernemingsraad, Toll Collect GmbH


Portret van Manuel Hoppe, lid van de raad van commissarissen van Toll Collect GmbH

Swantje Michaelsen

Lid van de Duitse Bondsdag, Bündnis 90/Die Grünen, lid van de Vervoerscommissie

Dr. Cristina Osterhoff

Kwaliteits- en procesmanager/expert kwaliteit, Toll Collect GmbH


Portret van Christiana Osterhoff, lid van de raad van commissarissen van Toll Collect GmbH

Elke Pedack

Directrice-generaal bij het federale ministerie van Financiën (Bundesministerium der Finanzen), hoofd van het departement voor opleiding en bijscholing bij de federale financiële administratie


Portret van Elke Pedack , lid van de raad van commissarissen van Toll Collect GmbH

Iris Reimold

Directrice-generaal bij het Bondsministerie voor digitale zaken en vervoer, hoofd van de afdeling Beleidszaken, Financiën en Mededingingsbeleid


Portret van Iris Reimold, lid van de raad van commissarissen van Toll Collect GmbH

Bernd Reuther

Lid van de Duitse Bondsdag, FDP, lid van de Vervoerscommissie

Udo Schiefner

Lid van de Duitse Bondsdag, SPD, voorzitter van de Vervoerscommissie

Hagen Siegemund

People Lead voor de afdeling Portfolio & Governance, Toll Collect GmbH


Portret van Hagen Siegemund, lid van de raad van commissarissen van Toll Collect GmbH

Ulrich Stahlhut

Directeur-generaal bij het Bondsministerie voor digitale zaken en vervoer, hoofd van de afdeling voor overheidsopdrachten in de wegenbouw, recht van secundaire ondernemingen, gebruik van de federale autosnelwegen


Portret van Urlich Stahlhut, lid van de raad van commissarissen van Toll Collect GmbH

Meer aanbevelingen