Compliance


Verschillende leidinggevenden spreken in een managementvergadering over compliance.

De naleving van wetten, gedragsregels en interne richtlijnen is voor Toll Collect een van de vanzelfsprekende principes van goed ondernemingsbestuur. De Engelse term 'compliance' betekent overeenkomst, naleving en staat voor deze houding.

Onder compliance verstaat Toll Collect de rechtmatigheid van het handelen van de onderneming. Voor ons houdt dat ook in dat we ons houden aan de interne gedragsregels en dat we ons inzetten voor onze bedrijfswaarden. Het consequent voldoen aan deze eisen in hun professionele activiteiten is een prioriteit voor alle medewerkers van Toll Collect. Compliance is voor ons geen plicht, maar een kernelement van onze bedrijfscultuur.

Om er zeker van te zijn dat ons compliance-management aan onze eisen voldoet, wordt het regelmatig gecontroleerd door auditors in overeenstemming met de IDW PS 980-norm.

Als u vragen of aanwijzingen heeft over mogelijk wangedrag, neem dan contact op met onze compliance officer.

Uw contactpersonen

Compliance officer

Jens Frische


Portret van Jens Frische, toezichthouder van Toll Collect

U kunt ook in vertrouwen contact opnemen met onze ombudsman. Uw anonimiteit tegenover Toll Collect GmbH blijft daarbij gewaarborgd.

Ombudsman

Advocaat Dr. Niklas Auffermann

FS-PP Partnerschaft mbB
Potsdamer Platz 8
10177 Berlin

Meer aanbevelingen