Certificaten


Een medewerker toont certificaten van Toll Collect als bevestiging voor hoge normen.

Bevestiging voor hoge normen

Hoge normen op het gebied van kwaliteit, milieubescherming, informatiebeveiliging en risicomanagement zijn voor Toll Collect vanzelfsprekend. Bovendien laatToll Collect zich regelmatig onafhankelijk controleren op de naleving van de eisen van de normen ISO 9001, ISO 14001/EMAS, ISO 27001 en ISO 31000.

  • De ISO 9001-certificering toont aan dat de processen van Toll Collect afgestemd zijn op zowel de verwachtingen van de klanten, de gebruikers van het tolsysteem, als op de eisen van de opdrachtgever, de Duitse rijksdienst voor logistiek en mobiliteit.

    Certificaat ISO 9001 (PDF, 774 KB)
  • Toll Collect definieert duidelijke milieumaatregelen, doelstellingen en verantwoordelijkheden voor de techniek van het tolsysteem en de processen binnen het bedrijf. Dit spaart de natuurlijke hulpbronnen en voorkomt milieuvervuiling. Met deze certificering bewijst Toll Collect dat het een milieubeheersysteem volgens de ISO 14001-norm hanteert. Bovendien voldoet Toll Collect aan de hoge eisen van de Europese EMAS-verordening, het meest veeleisende systeem voor milieubeheer ter wereld.

  • Toll Collect zorgt voor een veilige omgang met informatie en beschermt haar knowhow en de gegevens van haar klanten. Daartoe worden passende veiligheidsmaatregelen genomen en veiligheidsdoelen vastgesteld om interne en externe gevaren af te wenden. De certificering volgens de ISO 27001-norm bevestigt dat.

    Certificaat ISO 27001 (PDF, 191 KB)
  • De ISO-norm 31000 definieert een uniforme norm voor risicobeheer voor bedrijven. De naleving van deze norm, d.w.z. het systematisch onderzoeken van kansen en risico's in de reguliere activiteiten en projecten, maakt integraal deel uit van de bedrijfscultuur van Toll Collect.

    Certificaat ISO 31000 (PDF, 358 KB)

Uw contactpersonen

Meer aanbevelingen