U gebruikt een verouderde browser. Mogelijk kunt u daarom bepaalde inhoud van deze website niet goed zien. Update uw browser. Neem contact op met de administrator als uw computer tot een netwerk behoort.

Mobiel bereik verlaten

Deze pagina kan niet worden weergegeven op mobiele apparaten. Wilt u toch verdergaan?

Toll Collect Toll Collect

Servicehotline

 • Oproepen vanuit Duitsland:
 • 0800 222 26 28 *
 • Oproepen vanuit het buitenland:
 • 00800 0 222 26 28 *

* Gratis, kosten vanuit mobiele netwerken kunnen afwijken

Diversity & Inclusion

Toll Collect zet zich in voor diversiteit en kansengelijkheid

Bij Toll Collect werken mensen samen die hun individuele achtergrond, identiteit, ervaring en perspectieven in het team brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat: diversiteit teams creatiever en innovatiever maakt en bijdraagt tot de duurzaamheid van het bedrijf. Diversiteit is daarom, naast betrouwbaarheid en duurzaamheid, een van onze kernwaarden die we in onze bedrijfsmissie verankerd hebben.

Diversity

Met Diversity wordt de diversiteit van het personeel bedoeld, de gelijkenissen en verschillen van alle medewerkers bij Toll Collect.

Inclusion

Inclusion is de positieve omgang met diversiteit in het personeelsbestand.

Daarvoor is een waarderende en inclusieve werkomgeving zonder vooroordelen nodig, waarin echt voor iedereen kansengelijkheid bestaat en de diversiteit van het personeelsbestand een succesfactor vormt. Alle medewerkers kunnen zichzelf zijn, hun bijdrage leveren, erbij horen en zich verder ontwikkelen, onafhankelijk van leeftijd, beperking, etnische achtergrond en nationaliteit, geslacht en genderidentiteit, religie en wereldbeschouwing, seksuele identiteit en sociale afkomst.

Diversity & Inclusion Management bij Toll Collect

Ons doel is dat alle werknemers op hun werkplek zichzelf kunnen zijn "

Dr. Gerhard Schulz - voorzitter van de directie

Diversity-rapport 2021 - cijfers

Werknemers

0

totaal

0
%

vrouwelijk

0
%

mannelijk

Bezetting leidinggevende functies

Raad van Bestuur
Directie (directie bestaat uit twee personen)
Afdelingsleiding
Staf-/groepsleiding
 • vrouwelijk
 • mannelijk

Mensen met ernstige invaliditeit

0
%

Leeftijdsopbouw per tien jaar (in procent)

Status: 31 december 2021

Diversity-rapport 2021 - De activiteiten

Na in 2020 te zijn begonnen met het opzetten van het Diversity & Inclusion Management, heeft Toll Collect zich op dit gebied in 2021 geconsolideerd. De nadruk lag op het ontwikkelen van verdere activiteiten en maatregelen om het thema nog steviger in het bedrijf te verankeren.

Doelen

Toll Collect heeft zichzelf de volgende doelen gesteld:

 • Het bedrijf staat voor Diversity en daarmee voor een inclusieve, waarderende werkomgeving zonder vooroordelen.
 • Er is sprake van kansengelijkheid. Diversity in het personeelsbestand is een succesfactor.
 • Diversity & Inclusion zijn terug te vinden in de processen, structuren en producten van alle bedrijfsgebieden en -afdelingen.

Maatregelen

Toll Collect stimuleert inclusiviteit en diversiteit in het personeelsbestand door middel van de volgende maatregelen:

Informeren en bewustzijn creëren

 • Via intranet en de bedrijfsnieuwsbrief worden de medewerkers regelmatig geïnformeerd over Diversity en Inclusion en de bijbehorende activiteiten.
 • Met de steun van externe sprekers en specialisten worden regelmatig miniseminars over D&I-relevante thema's aan het personeel aangeboden. Het programma voor 2021 omvatte:
  • Onbewuste vooroordelen
  • Racisme in het dagelijks leven
  • Invloed van sociale afkomst op onderwijskansen
  • Digitale toegankelijkheid
 • Door middel van trainingen en workshops over thema's als genderneutrale communicatie en digitale toegankelijkheid raken werknemers beter bekend met de dimensies van diversiteit en het belang van inclusie op de werkplek.
 • Presentaties van de D&I-strategie en activiteiten in afdelingen en teams onderstrepen het belang en de noodzaak van diversiteit binnen het bedrijf. .
 • In regelmatige bijeenkomsten, zoals participatie- en discussiegroepen, wisselen de werknemers van gedachten over actuele publicaties over het thema diversiteit.
 • In het kader van de Duitse Diversity-dag 2021 werden een fotocampagne en diverse evenementen georganiseerd om het bewustzijn van diversiteitskwesties te vergroten en multiplicators te werven voor toekomstige D&I-campagnes.
 • Het Diversity & Inclusion Management is betrokken bij de afdelings- en hiërarchieoverschrijdende werkgroep voor het Waardenkompas 2.0. In het Waardenkompas worden de beginselen voor samenwerking bij Toll Collect beschreven; het bedrijf wordt zo ondersteund bij de verwezenlijking van haar doelstellingen.

Alle niveaus erbij betrekken

 • In de Diversity Council wisselen medewerkers van verschillende afdelingen en hiërarchische niveaus regelmatig ideeën uit met het D&I-team. Samen ontwikkelen ze ideeën en projecten en geven ze nieuwe impulsen aan D&I-activiteiten.
 • Toll Collect heeft deelgenomen aan de Diversity Challenge van het Diversity Charter. In dit kader werd het Buddy-programma ontwikkeld en toegepast bij reguliere werkzaamheden. Het programma ondersteunt nieuwe collega's, zorgt voor netwerken tussen medewerkers van verschillende afdelingen en heeft het saamhorigheidsgevoel tijdens de pandemie versterkt.
 • De D&I-strategie wordt gecommuniceerd via regelmatige besprekingen met de afdelingshoofden. Bij de planning van de uit te voeren maatregelen wordt rekening gehouden met de feedback van de afdelingen.

Voorwaarden creëren, processen optimaliseren

 • Het doel van D&I-management is de maatregelen in de bedrijfsstructuren te verankeren door middel van de volgende processen:
  • Vaststelling van doelstellingen voor verschillende diversiteitsdimensies
  • Bewustmaking en bijscholing van het personeel
  • Actieve betrokkenheid van werknemers als multiplicators en leden van diverse Diversity-werkgroepen.
 • De personeelsprocessen worden stap voor stap getoetst op bewustzijn voor Diversity & Inclusion en aangepast.
 • Het combineren van werk en privéleven wordt mogelijk gemaakt en verbeterd met flexibele werktijdmodellen, betrouwbare werktijden, mobiel werken en de samenwerking met een kinderopvang.
 • Een lopend project voor digitale toegankelijkheid verhoogt de participatie van mensen met een handicap. Zowel interne systemen als externe instrumenten worden overwogen.
 • De lancering van een analyse van de beloning van mannen en vrouwen is een belangrijke bouwsteen voor de planning en uitvoering van genderspecifieke maatregelen binnen het bedrijf die gericht zijn op meer gelijkheid.
 • Bij de renovatie van het Toll Collect-gebouw worden de voorwaarden vastgelegd voor een drempelvrije toegang, zodat het gebouw zonder beperkingen toegankelijk is.
 • De ondernemingsraad, het vertegenwoordigingsorgaan voor werknemers met een beperking en de integratiemedewerker bereiden een integratieovereenkomst voor die voorziet in uitgebreide steun voor werknemers met een beperking en gelijkheid bevordert. Deze zal in 2022 worden aangenomen.

Charta der Vielfalt

In mei 2020 hebben de directie en de voorzitter van de ondernemingsraad de Charta der Vielfalt ondertekend. Daarmee heeft Toll Collect zich ertoe verplicht

 1. een respectvolle en waarderende bedrijfscultuur te stimuleren,
 2. de personeelsprocessen te toetsen en het bewustzijn voor diversiteit te waarborgen,
 3. de diversiteit van de maatschappij en het daarin aanwezige potentieel te waarderen,
 4. de Charta der Vielfalt intern en extern onder de aandacht te brengen,
 5. jaarlijks gegevens over de activiteiten en de voortgang openbaar te maken,
 6. de medewerkers te informeren over de implementatie van de Charta der Vielfalt.

Logo Charta der Vielfalt

Toll Collect ondertekent Charta der Vielfalt

Uw contactpersoon


Portret van Julia Heikkilä, Diversity Management

Manager Diversity & Inclusion
Julia Heikkilä

E-mail

Naar het begin van de pagina

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603