U gebruikt een verouderde browser. Mogelijk kunt u daarom bepaalde inhoud van deze website niet goed zien. Update uw browser. Neem contact op met de administrator als uw computer tot een netwerk behoort.

Mobiel bereik verlaten

Deze pagina kan niet worden weergegeven op mobiele apparaten. Wilt u toch verdergaan?

Toll Collect Toll Collect

Servicehotline

 • Oproepen vanuit Duitsland:
 • 0800 222 26 28 *
 • Oproepen vanuit het buitenland:
 • 00800 0 222 26 28 *

* Gratis, kosten vanuit mobiele netwerken kunnen afwijken

Diversity & Inclusion


Handen met verschillende huidskleur vormen een cirkel.

Toll Collect zet zich in voor diversiteit en kansengelijkheid

Diversity

Met Diversity wordt de diversiteit van het personeel bedoeld, de overeenkomsten en verschillen van alle medewerkers bij Toll Collect. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit en veelzijdige perspectieven ons allemaal verder brengen.

Inclusion

Inclusion is de positieve omgang met diversiteit in het personeelsbestand.

Daarvoor is een waarderende en inclusieve werkomgeving zonder vooroordelen nodig, waarin echt voor iedereen kansengelijkheid bestaat en de diversiteit van het personeelsbestand een succesfactor vormt. Alle medewerkers kunnen zichzelf zijn, hun bijdrage leveren, erbij horen en zich verder ontwikkelen, onafhankelijk van leeftijd, beperking, etnische achtergrond en nationaliteit, geslacht en genderidentiteit, religie en wereldbeschouwing, seksuele identiteit en sociale afkomst.

Diversity & Inclusion Management bij Toll Collect

Ons doel is dat alle werknemers op hun werkplek zichzelf kunnen zijn "

Dr. Gerhard Schulz - voorzitter van de directie

Diversity-rapport 2020 - cijfers

Werknemers

0

totaal

0
%

vrouwelijk

0
%

mannelijk

Bezetting leidinggevende functies

Raad van Bestuur
Directie
Afdelingsleiding
Staf-/groepsleiding
 • vrouwelijk
 • mannelijk

Leeftijdsopbouw per tien jaar (in procent)

Status: 31 december 2020

De maatschappij is een spiegel van mijzelf; hoe diverser de maatschappij is, des te meer kans heb ik om de verschillende facetten van mijn eigen wezen te zien. Zonder diversiteit staan we stil. "

Uit de korte interne enquête over Diversity in 2020

Diversiteit betekent voor mij de mogelijkheid mensen met verschillende achtergronden te ontmoeten en nieuwe dingen van hen te leren "

Uit de korte interne enquête over Diversity in 2020

Diversity-rapport 2020 - De activiteiten

In het voorjaar van 2020 heeft Toll Collect een nieuwe mission statement aangenomen. Diversiteit is – naast betrouwbaarheid en duurzaamheid – een van de drie kernwaarden die daarin verankerd zijn. Samen met een strategisch en integraal Diversity & Inclusion Management moet de diversiteit van het personeel bij Toll Collect verder worden gestimuleerd. Daartoe behoren het versterken van een waarderende en inclusieve werkomgeving zonder vooroordelen, waarin de medewerkers zichzelf kunnen zijn en hun potentieel zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Toll Collect werkt al aan allerlei thema's op het gebied van Diversity & Inclusion en is begonnen met de strategische realisatie ervan. Jaarlijks doen we verslag van de actuele maatregelen en de voortgang van de ontwikkeling.

Doelen

Toll Collect heeft zichzelf de volgende doelen gesteld:

 • Het bedrijf staat voor Diversity en daarmee voor een inclusieve, waarderende werkomgeving zonder vooroordelen.
 • Er is sprake van kansengelijkheid. Diversity in het personeelsbestand is een succesfactor.
 • Diversity & Inclusion zijn terug te vinden in de processen, structuren en producten van alle bedrijfsgebieden en -afdelingen.

Maatregelen

Toll Collect stimuleert inclusiviteit en diversiteit in het personeelsbestand door middel van de volgende maatregelen:

Informeren en bewustzijn creëren

 • Via intranet, bijeenkomsten en scholingen worden de medewerkers geïnformeerd over Diversity en Inclusion.
 • In het kader van de Duitse Dag van de Diversiteit 2020 is er voor het eerst een korte enquête gehouden onder de medewerkers om de status quo van de kennis over Diversity & Inclusion vast te stellen en tegelijkertijd informatie te bieden over het onderwerp.
 • In een pilotproject voor coöperatief leren doorlopen de deelnemers in enkele weken een leertraject op het gebied van Diversity & Inclusion, waarmee ze hun kennis kunnen verdiepen en deze in het dagelijks leven kunnen integreren.
 • In een tweede pilotproject bespreken medewerkers in een klein groepje regelmatig boeken over het onderwerp diversiteit.

Alle niveaus erbij betrekken

 • Over hiërarchische en afdelingsgrenzen heen is er een Diversity Council in het leven geroepen. De leden zijn ten eerste ambassadeurs voor Diversity & Inclusion, en ten tweede nemen ze suggesties uit de afdelingen in ontvangst om ze door te geven aan het Diversity & Inclusion Management.
 • In mei 2020 hebben de directie en de voorzitter van de ondernemingsraad de Charta der Vielfalt ondertekend.
 • Vier jonge collega's doen mee aan de Diversity Challenge, waartoe de Charta der Vielfalt eind 2020 heeft opgeroepen.

Voorwaarden creëren, processen optimaliseren

 • De personeelsprocessen worden stap voor stap getoetst op bewustzijn voor Diversity & Inclusion en aangepast.
 • Het combineren van werk en privéleven wordt mogelijk gemaakt en verbeterd met flexibele werktijdmodellen, betrouwbare werktijden, mobiel werken en de samenwerking met een kinderopvang.
 • Om de deelname van mensen met beperkingen mogelijk te maken, is een toegankelijke IT noodzakelijk. Voor ons internetaanbod zijn tests uitgevoerd en is een begin gemaakt met het verbeteren van de digitale toegankelijkheid.
 • Een belangrijke bouwsteen voor meer gelijkheid is de taal. Daarom zijn er bij Toll Collect heldere aanbevelingen voor respectvolle en genderneutrale communicatie. Om alle genders aan te spreken en zichtbaar te maken, gebruikt Toll Collect neutrale formuleringen of het gendersterretje.

Charta der Vielfalt

In mei 2020 hebben de directie en de voorzitter van de ondernemingsraad de Charta der Vielfalt ondertekend. Daarmee heeft Toll Collect zich ertoe verplicht

 1. een respectvolle en waarderende bedrijfscultuur te stimuleren,
 2. de personeelsprocessen te toetsen en het bewustzijn voor diversiteit te waarborgen,
 3. de diversiteit van de maatschappij en het daarin aanwezige potentieel te waarderen,
 4. de Charta der Vielfalt intern en extern onder de aandacht te brengen,
 5. jaarlijks gegevens over de activiteiten en de voortgang openbaar te maken,
 6. de medewerkers te informeren over de implementatie van de Charta der Vielfalt.

Logo Charta der Vielfalt

Toll Collect ondertekent Charta der Vielfalt

Uw contactpersoon

Manager Diversity & Inclusion
Julia Heikkilä

E-mail

Naar het begin van de pagina

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603