Tolheffing zorgt voor verkeersgegevens

Geanonimiseerde gegevens uit het tolsysteem bieden waardevolle informatie voor statistieken en verkeersmanagement


Luchtfoto van een autosnelweg met druk verkeer

Inzicht in het vrachtverkeer

De gegevens die door het tolsysteem worden gegenereerd, geven gedetailleerde informatie in geanonimiseerde vorm over het vrachtwagenverkeer voor voertuigen en voertuigcombinaties met een toegelaten totaalgewicht vanaf 7,5 ton op de Duitse rijkswegen. Bij de tolheffing worden geanonimiseerde gegevens gegenereerd, die volgens de laatste wijziging van de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen ook kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden en verkeersmanagementdoeleinden.

Animatie laat verkeersdichtheid zien

Zo is te zien dat ca. 80% van het tolplichtige verkeer op ongeveer 20% van het wegennet plaatsvindt. De animatie toont de verdeling van de verkeersfrequentie op het wegennet in de loop van de dag en de week aan de hand van het voorbeeld van een week, naast andere statistische informatie. Het rijgedrag op het tolplichtige wegennet alsook bij de in- en uitgangen aan de Duitse grenzen kunnen hierbij worden geëvalueerd, evenals het rijden op afzonderlijke trajecten of regionale bijzonderheden. Bij de weergave van de verkeersstromen is vooral de grote verkeersdrukte op de belangrijke oost-westroutes goed zichtbaar.

Voorwaarde: actuele trajectgegevens

Het autosnelwegen- en rijkswegennet is geen starre structuur. Deze verandert permanent, zodat de trajectgegevens voortdurend moeten worden bijgehouden en bijgewerkt voor een correcte tolheffing. De hiervoor noodzakelijke kaartgegevens, informatie voor ruimtelijke ordening en plaatselijke omstandigheden in het wegennet moeten steeds actueel in de gegevens worden opgenomen.