Verzoek om terugbetaling: Zo gaat u te werk

Berlin,

Voor ritten in de periode van 28 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 kan het toltariefaandeel voor infrastructuurkosten worden terugbetaald na een aanvraag bij de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer.

De terugbetaling dient vanaf 3 november 2021 te worden aangevraagd bij de Duitse rijksdienst voor goederenverkeer via een onlineplatform op de website www.bag.bund.de.

Voor de aanvraag zijn bijbehorende toloverzichten nodig, die u gratis kunt downloaden van het klantenportaal van Toll Collect. Andere documenten kunnen omwille van de gegevensbescherming niet ter beschikking worden gesteld.

De reden hiervoor is dat vanaf 1 oktober 2021 nieuwe tarieven voor de vrachtwagentol in Duitsland zullen gelden met terugwerkende kracht tot 28 oktober 2020. Het toltariefaandeel voor infrastructuurkosten daalt, het toltariefaandeel voor luchtverontreinigingskosten stijgt. In het algemeen dalen de toltarieven per kilometer lichtjes naar gelang van de milieuklasse.

De aanvraag kan tot eind 2023 worden ingediend.

Veelgestelde vragen over de restitutie van tolgeld

Meer aanbevelingen