Информация за предприятието

Издател

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin
Германия

Представлявана от ръководството

Д-р Герхард Шулц, Марк Ериксен

Председател на надзорния съвет

Д-р Рудолф Гридъл

Търговски регистър

Районен съд Берлин-Шарлотенбург, № HRB 83923

Идентификационен номер по ДДС

DE 224136187

Редакция

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlin
Германия