Tiráž

Vydavateľ

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlín
Nemecko

Zastúpený konateľmi

Dr. Gerhard Schulz, Mark Erichsen

Predseda dozornej rady

Dr. Rudolf Gridl

Obchodný register

Obvodný súd Berlín-Charlottenburg, číslo v obch. registri 83923

IČ DPH

DE 224136187

Redakcia

Toll Collect GmbH
Linkstraße 4
10785 Berlín
Nemecko