De tol voor vrachtwagens wordt uitgebreid


Een verkeersbord wijst op de tolplicht.
Berlijn,

Huidige wijzigingen van de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen: regeringsbesluit om de CO2-tol in te voeren op 1 december 2023 en de tol voor voertuigen van meer dan 3,5 ton op 1 juli 2024

Op 14 juni 2023 keurde de Duitse bondsregering het door de Duitse minister van Digitale infrastructuur en Verkeer ingediende ontwerp goed van een derde wet tot wijziging van de tolvoorschriften.

De bondsregering is van plan om vanaf 1 december 2023 een CO2-differentiatie van de tol voor vrachtwagens en vanaf 1 juli 2024 de tol de voor vrachtwagens met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 ton in te voeren.

Deze wetswijziging heeft betrekking op de volgende fundamentele veranderingen:

Nieuw tariefkenmerk CO2-emissieklasse vanaf 1 december 2023

De CO2-emissieklassen worden ingevoerd als een nieuw tariefkenmerk. Dit betekent dat het toltarief per kilometer in de toekomst ook zal afhangen van hoeveel koolstofdioxide (CO2) een voertuig uitstoot. Dit nieuwe systeem is gebaseerd op een voor de hele EU geldende regeling.

  • In de komende weken zal Toll Collect eerst aan alle voertuigen die tot nu toe zijn geregistreerd de emissieklasse 1 toewijzen. Met de emissieklassezoeker kunnen klanten controleren welke CO2-emissieklasse het betreffende voertuig heeft. Dit wordt binnenkort gepubliceerd op de website van Toll Collect. Vanaf juli 2023 zal het dan mogelijk zijn om een wijziging van de emissieklasse voor afzonderlijke voertuigen rechtstreeks in het klantenportaal aan te vragen.

Met de introductie van de CO2-emissieklassen wordt de technisch toelaatbare maximummassa van de trekker en, indien van toepassing, de aanhanger (veld F.1 in het kentekenbewijs) gebruikt als basis voor de indeling in een gewichtsklasse in plaats van het maximaal toegelaten totaalgewicht (veld F.2) tot nu toe. Hierdoor kunnen voertuigen met een verlaagd gewicht, d.w.z. minder dan 7,5 ton volgens F.2, maar meer dan 7,5 ton volgens F.1, tolplichtig worden. Zo kunnen voertuigen in een hogere gewichtsklasse vallen dan voorheen.

Er wordt geen rekening gehouden met een partikelfilterklasse (PMK), die relevant is voor de tol-milieuklassen 3 (Euro 2 + PMK 1) en 4 (Euro 3 + PMK 2). Een voertuig met PMK zal daarom vanaf 1 december 2023 niet langer worden ingedeeld in een klasse met betere tol-milieuklasse.

Tolplicht voor voertuigen van meer dan 3,5 ton technisch toelaatbare maximummassa vanaf 1 juli 2024

De tolplicht voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton wordt ingevoerd vanaf juli 2024. De basis voor de tolplicht is dan de technisch toelaatbare maximummassa van het trekkende voertuig/trekker.

Zoals in het verleden zal Toll Collect ook een technische oplossing voorbereiden voor voertuigen van meer dan 3,5 ton technisch toelaatbare maximummassa en tijdig een voertuigtoestel leveren waarmee de automatische tolheffing ook mogelijk is voor voertuigen zonder voldoende DIN-schachten. Daarnaast zijn de gecertificeerde servicepartners bereikbaar als competente contactpersonen.

Er zal een uitzondering zijn voor ambachtslieden en ambachtelijke bedrijven. Hiervoor wordt momenteel gewerkt aan een online oplossing, waarmee ambachtslieden aanvaarde bewijzen kunnen leveren dat de voertuigen die voor hun bedrijf worden gebruikt, uitsluitend worden gebruikt onder de voorwaarden voor de "vrijstelling voor ambachtslieden".

De regelgeving voor de rij- en rusttijden en de kwalificatie als beroepschauffeur heeft al uitzonderingen voor voertuigen van ambachtslieden.

Tolvoorschriften voor alternatieve aandrijvingen

CNG/LNG-vrachtwagens worden in januari 2024 tolplichtig.

Emissievrije voertuigen zoals elektrische voertuigen, voertuigen met een waterstofverbrandingsmotor en voertuigen met een waterstofbrandstofcel blijven tot eind 2025 vrijgesteld van de tol en voertuigen tot 4,25 ton technisch toelaatbare maximummassa zijn zelfs permanent vrijgesteld.

Vanaf 1 januari 2026 hoeven de hierboven vermelde emissievrije voertuigen slechts 25 procent van het toltarief te betalen voor infrastructuurkosten plus het gedeeltelijke toltarief voor geluidshinder en luchtvervuiling.

Toll Collect bereidt momenteel de technische implementatie hiervan voor en zal de komende maanden stapsgewijs per doelgroep informatie over de geplande wijzigingen geven.

Het wetsontwerp en meer informatie over de tol voor vrachtwagens en de financieringsprogramma's voor klimaatvriendelijke bedrijfsvoertuigen van het Bondsministerie voor Digitale infrastructuur en Verkeer zijn binnenkort beschikbaar via deze link:

www.bmdv.bund.de/AenderungenLkwMaut

Meer aanbevelingen