Melding van voertuigen voor de vrijstelling voor ambachtslieden is vanaf nu mogelijk

Berlin,
  • Tol voor vrachtwagens in Duitsland geldt vanaf 1 juli 2024 voor voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 ton
  • Inbouw van voertuigtoestellen bezig
  • Voertuigen voor de vrijstelling voor ambachtslieden kunnen nu via de website van Toll Collect worden gemeld

De BFStrMG, de Duitse wegenverkeerswet betreffende de tol op rijkswegen, vereist vanaf 1 juli 2024 ook de tolplicht voor voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 en minder dan 7,5 ton die bestemd zijn voor of worden gebruikt voor goederenvervoer. Voertuigen die door ambachtelijke bedrijven worden gebruikt, zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de tolplicht. Of aan de eisen hiervoor wordt voldaan, hangt af van de specifieke rit en de goederen die worden vervoerd.

De vrijstelling voor ambachtslieden geldt als het voertuig wordt bestuurd door een medewerker van het ambachtsbedrijf en materialen, uitrusting of machines vervoert die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten en werkzaamheden van het ambachtsbedrijf, of als het handgemaakte goederen vervoert die in het ambachtsbedrijf zijn gemaakt, verder verwerkt of gerepareerd.

Aan de vereisten voor de vrijstelling voor ambachtslieden wordt voldaan door alle beroepen die zijn vermeld in de bijlagen A en B van de ambachtswet, evenals voor in Duitsland erkende opleidingsberoepen waarvan het activiteitenprofiel vergelijkbaar is met dat van een ambachtelijk beroep.

De ambachtsvrijstelling geldt ook voor buitenlandse ambachtelijke bedrijven.

Op de website van Toll Collect kunnen ambachtsbedrijven voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 en minder dan 7,5 ton melden die onder de voorwaarden van de ambachtsvrijstelling op de weg rijden. Op basis van deze informatie kunnen tolcontroles worden aangepast om stops en regelgevingsprocedures te minimaliseren.

Voor ritten waarbij niet aan de voorwaarden voor de ondernemersvrijstelling wordt voldaan, kan de tol vóór aanvang van de rit in de Toll Collect-app of op de Toll Collect-website worden geboekt en betaald.

Voor voertuigen van ambachtsbedrijven, waarvan de meeste niet voldoen aan de eisen voor de vrijstelling voor ambachtslieden, raden wij aan een voertuigtoestel van Toll Collect of van een aanbieder van de European Electronic Toll Service (EETS-aanbieder) te plaatsen om de tol gemakkelijk te verrekenen.

Toll Collect stelt voor alle voertuigen boven 3,5 en onder 7,5 ton voertuigtoestellen (Windshield-OBU's of DIN-schacht-voertuigtoestellen) ter beschikking. De voertuigtoestellen worden in een werkplaats van een servicepartner geïnstalleerd. Bedrijven moeten zo snel mogelijk een afspraak voor de inbouw maken met een van de 1.300 servicepartners.

Met de invoering van de tol voor de gewichtsklasse boven 3,5 ton technisch toelaatbare maximummassa zullen de toltarieven voor sommige voertuigklassen vanaf 1 juli 2024 licht dalen.

De toltarieven, de lijst met alle servicepartners voor de voertuigtoestel-inbouw en informatie over de tol voor voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 ton en de vrijstelling voor ambachtslieden vindt u hier op de website. Meer informatie vindt u op www.balm.bund.de .

Contact

Wij verheugen ons op uw telefoontje of uw e-mail.

Persdienst

Uw contactpersonen