Personeelswisselingen bij Toll Collect


Portret van Mark Erichsen en Ute Oldenburg, directieleden van Toll Collect
Berlijn,

Voor het tolbedrijf voor vrachtwagens Toll Collect begint het nieuwe boekjaar met twee personeelswisselingen in de directie. Het Bundesministerium für Verkehr und Digital Infrastruktur heeft met ingang van 1 september 2019 Ute Oldenburg, voorheen lid van de Raad van Bestuur van DB Station & Service AG, benoemd tot Chief Operating and Financial Officer. Zij volgt Thomas Eberhardt op, die na 13 jaar als Executive op eigen verzoek het bedrijf verlaat.

Mark Erichsen werd aangesteld als nieuwe Chief Technical Officer. Hij was tot kort als externe programmamanager werkzaam bij de Autobahn GmbH van de bondsregering en bekleedde daarvoor dezelfde functie bij de succesvolle uitvoering van het project ‘Tol op alle rijkswegen’ bij Toll Collect GmbH. Hij neemt zijn nieuwe functie over van Robert Woithe, die deze functie sinds 2010 bekleedde en ook op eigen verzoek het bedrijf verlaat.

"Ik kijk uit naar de samenwerking met Ute Oldenburg en Mark Erichsen. Ze hebben allebei een uitstekende reputatie. Ik wil hun voorgangers bedanken voor hun jarenlange succesvolle bijdrage aan ons bedrijf", aldus Gerhard Schulz, voorzitter van de directie van Toll Collect.

Over Toll Collect

Toll Collect GmbH is een overheidsbedrijf met ongeveer 600 medewerkers en exploiteert het eerste satelliettolsysteem voor vrachtwagens ter wereld. De heffing geldt voor motorvoertuigen en voertuigcombinaties vanaf 7,5 ton toegelaten totaalgewicht op autosnelwegen en alle rijkswegen. De totale lengte van het tolplichtig wegennet bedraagt ongeveer 51.000 km. Sinds de lancering van het systeem in 2005 is er meer dan 62 miljard euro aan tolinkomsten gegenereerd. De inkomsten zijn bestemd voor een specifiek doel en worden gebruikt voor het onderhoud en de uitbreiding van de wegeninfrastructuur in Duitsland.

Contact

Wij verheugen ons op uw telefoontje of uw e-mail.

Persdienst

Uw contactpersonen

Meer aanbevelingen