Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Dozorná rada

Dozornú radu spoločnosti Toll Collect GmbH tvoria dvanásti členov a v zmysle zákona o spoluúčasti je zložená zo zástupcov spoločníkov a zamestnancov.


Portret dr. Rudolfa Gridla, predsjednika nadzornog odbora tvrtke Toll Collect GmbH

Dr. Rudolf Gridl

Vedúci odboru spolkového ministerstva digitalizácie a dopravy, vedúci ústredného oddelenia

Predseda dozornej rady


Portrét Christiany Gleichmannovej, členky dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Christiane Gleichmann

Senior vedúca projektu a release manažérka, Toll Collect GmbH


Portrét Manuela Hoppe, člena dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Manuel Hoppe

Predseda rady pracujúcich, Toll Collect GmbH


Portrét Carstena Körbera, člena dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Carsten Körber

Poslanec Nemeckého spolkového snemu, CDU, člen rozpočtového výboru


Portrét Christiany Osterhoffovej, členky dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Dr. Cristina Osterhoff

Manažérka kvality a procesná manažérka/expertka v oblasti zabezpečenia kvality, Toll Collect GmbH


Portrét Elky Pedackovej, členky dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Elke Pedack

Ministerská poradkyňa Spolkového ministerstva financií, vedúca referátu vzdelávania a ďalšieho vzdelávania v oblasti spolkovej finančnej správy


Portrét Aloisa Rainera, člena dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Alois Rainer

Poslanec Nemeckého spolkového snemu, CSU, predseda pracovnej skupiny pre oblasť dopravy a digitálnej infraštruktúry frakcie CDU/CSU Spolkového snemu


Portrét Iris Reimoldovej, členky dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Iris Reimold

Ministerská radkyňa na spolkovom ministerstve digitalizácie a dopravy, vedúca referátu pre principiálne záležitosti, finančnú politiku a politiku hospodárskej súťaže


Portrét Norberta Schuldta, člena dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Norbert Schuldt

Ministerský radca na spolkovom ministerstve digitalizácie a dopravy, vedúci referátu na podporu širokopásmového internetu/gigabitové investičné fondy


Portrét Hagena Siegemunda, člena dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Hagen Siegemund

Vedúci tímu kontroly komerčných projektov, Toll Collect GmbH


Portrét Ulricha Stahlhudta, člena dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Ulrich Stahlhut

Ministerský radca na spolkovom ministerstve digitalizácie a dopravy, vedúci referátu pre zaobstarávanie v cestnom staviteľstve, zákon pomocných spoločností, používanie spolkových diaľkových komunikácií

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *
Na začiatok stránky

Build: 34.4.3.0, Content: undefined, Node: tpm1r603