Používate zastaralý prehliadač. Je možné, že z tohto dôvodu sa nezobrazujú správne niektoré obsahy tejto internetovej stránky. Aktualizujte svoj prehliadač. Ak váš počítač patrí do siete, obráťte sa na svojho správcu.

Opustiť oblasť mobilných zariadení

Túto stránku nie je možné dobre zobrazovať na mobilných zariadeniach. Chcete napriek tomu pokračovať?

Toll Collect Toll Collect

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *

* zadarmo, ceny hovorov z mobilných sietí sa môžu líšiť

Dozorná rada

Dozornú radu spoločnosti Toll Collect GmbH tvoria dvanásti členov a v zmysle zákona o spoluúčasti je zložená zo zástupcov spoločníkov a zamestnancov.

Reinhard Klingen

Vedúci odboru spolkového ministerstva dopravy a digitálnej infraštruktúry, vedúci ústredného oddelenia

Predseda dozornej rady

Sören Bartol

Poslanec Nemeckého spolkového snemu, SPD, zástupca predsedu frakcie SPD pre oblasť dopravy, výstavby a digitálnej infraštruktúry, ako aj digitálnej agendy

Christiane Gleichmann

Senior vedúca projektu a release manažérka, Toll Collect GmbH

Manuel Hoppe

Predseda rady pracujúcich, Toll Collect GmbH

Carsten Körber

Poslanec Nemeckého spolkového snemu, CDU, člen rozpočtového výboru

Dr. Cristina Osterhoff

Manažérka kvality a procesná manažérka/expertka v oblasti zabezpečenia kvality, Toll Collect GmbH

Elke Pedack

Ministerská poradkyňa Spolkového ministerstva financií, vedúca referátu vzdelávania a ďalšieho vzdelávania v oblasti spolkovej finančnej správy

Alois Rainer

Poslanec Nemeckého spolkového snemu, CSU, predseda pracovnej skupiny pre oblasť dopravy a digitálnej infraštruktúry frakcie CDU/CSU Spolkového snemu

Iris Reimold

Ministerská poradkyňa Spolkového ministerstva dopravy a digitálnej infraštruktúry, vedúca referátu pre principiálne záležitosti, finančnú politiku a politiku hospodárskej súťaže

Norbert Schuldt

Ministerský poradca Spolkového ministerstva dopravy a digitálnej infraštruktúry, vedúci referátu na podporu širokopásmového internetu/gigabitové investičné fondy

Hagen Siegemund

Vedúci tímu kontroly komerčných projektov, Toll Collect GmbH

Ulrich Stahlhut

Ministerský poradca Spolkového ministerstva dopravy a digitálnej infraštruktúry, vedúci referátu pre zaobstarávanie v cestnom staviteľstve, zákon pomocných spoločností, používanie spolkových diaľkových komunikácií

Zákaznícka linka

  • Volania z Nemecka:
  • 0800 222 26 28 *
  • Volania zo zahraničia:
  • 00800 0 222 26 28 *
Na začiatok stránky

Build: 32.4.0.3, Content: undefined, Node: tpm2r605