Dozorná rada

Dozorná rada spoločnosti Toll Collect GmbH má dvanásť členov a v súlade s nemeckým zákonom o spolurozhodovaní sa skladá zo zástupcov/zástupkýň spoločníkov a zamestnancov/zamestnankýň.

Dr. Rudolf Gridl

Vyšší štátny úradník na Spolkovom ministerstve digitalizácie a dopravy, vedúci centrálneho oddelenia

Predseda dozornej rady


Portret dr. Rudolfa Gridla, predsjednika nadzornog odbora tvrtke Toll Collect GmbH

Christine Ehard

Ministerská radkyňa na Spolkovom ministerstve digitalizácie a dopravy, vedúca referátu pre princípy vnútroštátneho a európskeho železničného práva


Portrét Christiny Ehardovej, členky dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Dr. Friederike Frucht

Regierungsdirektorin im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Leiterin des Referats für Koordinierungs- und Grundsatzangelegenheiten Beteiligungen

Swantje Michaelsen

Poslanec Nemeckého spolkového snemu, Bündnis 90/Die Grünen, člen Výboru pre dopravu


Portrét Swantje Michaelsenovej, členky dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Dr. Cristina Osterhoff

Manažérka kvality a procesov/odborníčka v oblasti kvality, Toll Collect GmbH


Portrét Cristiny Osterhoffovej, členky dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Elke Pedack

Ministerská radkyňa na Spolkovom ministerstve financií, vedúca referátu pre vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie na Spolkovej finančnej správe


Portrét Elky Pedackovej, členky dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Bernd Reuther

Poslanec Nemeckého spolkového snemu, FDP, člen Výboru pre dopravu


Portrét Bernda Reuthera, člena dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Udo Schiefner

Poslanec Nemeckého spolkového snemu, SPD, člen Výboru pre dopravu


Portrét Udo Schiefnera, člena dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Hagen Siegemund

People Lead v odvetví Portfolio & Governance, Toll Collect GmbH


Portrét Hagena Siegemunda, člena dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Ulrich Stahlhut

Ministerský radca na Spolkovom ministerstve digitalizácie a dopravy, vedúci referátu pre pravidlá cestnej premávky (behaviorálne právo)


Portrét Ulricha Stahlhudta, člena dozornej rady spoločnosti Toll Collect GmbH

Ďalšie odporúčania